Velünk az Isten – 2018. m rcius 11.

“Azok pedig gy tanakodtak magukban: Ha azt mondjuk…” (M t 21, 25b)

J zus a jeruzs lemi templomban tan t, amikor vall si vezet k: farizeusok s v nek keresik fel, s megk rdezik t le, milyen hatalommal teszi azt, amit tesz. Erre k rd sre J zus, j zsid m dj ra, k rd ssel v laszol, a sz monk r sre, sz monk r ssel felel. Ezzel egyr szt zavarba hozza k rdez it, m sr szt rt s kre k v nja adni, hogy nincs joguk t felel ss gre vonni. De tal n azzel nem is t r dne J zus, ha a k rd s k tudatlans gb l fakadna, azonban nem err l van sz . rdekl d s k nem szinte, sz nd kuk nem tiszta, mert csakis egyetlen dolgot szeretn nek el rni: t rbe csalni, lej ratni J zust, s azut n v gleg f lre tenni az tb l.

J zus, visszak rdez s vel sarokba szor tja ket, ugyanis mind ssze k t v laszlehet s g k van, mindkett v gzetes k vetkezm nyekkel j r re juk n zve. Ezt k is realiz lj k, ppen ez rt egyik v laszlehet s get sem v lasztj k,hanem egyszer en csak ennyit mondanak: nem tudjuk.

Isten el tt nem lehet csak szint n meg llni. Minden ember let ben elj n az a pillanat, amikor gy rzi sarokba van szor tva, sz nt kell vallania, s ez egy ltal n nem kellemes rz s. Ez kock zattal j r, mert lehet, hogy pillanatok alatt oda lesz az emberek el tti tekint lyem, kicsinek fogom rezni magam, hisz b szkes gem hal los sebet kap. D vidnak sem volt k nny , amikor a pr f ta a szem be mondta, milyen al val s gyilkos, hisz nem ak rki volt, hanem Izr el kir lya. De beismerte tett t s szinte b nb natot tartott, ez rt tudott megv ltozni s j letet kezdeni Istennel.

Ha szinte a sz ved Isten el tt, megl tod, soha nem b nod meg. men.

Szil gyi Bal zs,

Szatm r-L ncos

Vélemény, hozzászólás?