Velünk az Isten – 2017. m rcius 8.

“Ahol nem fogadnak be titeket, s nem hallgatnak r tok, onnan menjetek el, s verj tek le a port is a l batokr l, bizonys gul ellen k” (M rk 6, 11)

Napi ige: M rk 6, 7-13

Kereszty n emberk nt f jdalommal llap tjuk meg, hogy milyen sok a hitetlen ember, akiket egy ltal n nem rdekel az egyh z. N h nyan valamilyen fels bb hatalom l tez s t felt telezik, de semmik pp nem azonos tj k a kereszty n egyh z Isten vel. F j sz vvel gondolunk ezekre az emberekre, mik zben kutatjuk a misszi s lehet s geket, hogy ket is el rj k. Most m r arra is r bredt nk, hogy a legnagyobb misszi ra a szervezeti egyh z keretein bel l van sz ks g, mert sajnos t l sokan csak n vlegesen kereszty nek. rt k is nagyon f j a sz v nk s b zunk benne, hogy megtal lj k az Urat, akir l egykor vall st tettek. Hi nyoljuk a tele templomokat, mert a gy lekezet nagy r sze rdektelen az istentisztelet ir nt. A m dia k l nb z eszk zein kereszt l igyeksz nk eljuttatni az Ig t az emberekhez s r l nk, hogy ilyen ton is engedelmeskedhet nk a misszi i parancsnak. Csakhogy J zus ezt az gyet nagyon egyszer en v zolja a tan tv nyoknak. “Ahol nem fogadnak be titeket- verj tek le a port is a l batokr l”. A zsid ember akkor verte le a l b r l a port, amikor pog ny f ldr l t rt haza, teh t tiszt talan helyen j rt. Tal n J zus nmag nak mond ellen ebben az esetben, hiszen m skor eg szen m st tan t? Nem hiszem, hogy err l lenne sz .

J zus miel tt elk lden a tan tv nyokat, m g meghat rozza a szolg lat priorit sait. Semmik pp nem lvezhet els bbs get az anyagi biztons g (az vben tartott p nz), a l tbizonyoss g (keny r, tarisznya, k t ruha) s nem pazarolhatj k az id t azokra, akik ellens gesen fogadj k az evang liumot. A tan tv nyok persze “hirdett k az embereknek, hogy t rjenek meg” (12 v.), teh t mindenkinek szem lyv logat s n lk l, de az idej ket nem a kem nysz v ek miatti sop nkod ssal, keserg ssel t lt tt k, hanem azzal a feladattal, amit a Mestert l kaptak. Kereszty n emberk nt ennyi a mi feladatunk is, a t bbit pedig b zzuk az Asrra. men!

Vélemény, hozzászólás?