Velünk az Isten – 2016. okt ber 6.

Ezsdr s 9,10-15

” m el tted vagyunk v tk nkben, s nem llhatunk meg el tted e miatt!” (Ezsdr s 9,15.b)

A pr f ta vallom sa igen h sba v g . Szigor an alkalmazza Isten parancs t s nincs megalkuv s a tan t sban, mely szerint Izrael fiai idegen n pekkel ne h zasodjanak. Kor ban igen sokat v ndorolt Izr el n pe, a nemzets gek mozg sa mind a jobb term f ldek, mind a ter letfoglal s szempontj b l indokolt volt, s a n pek-vall sok kevered se elker lhetetlen volt b r, de nem hozott pozit v el rehalad st, jobb letk r lm nyt, b k s egy tt l st.

Igen aktu lis a n pv ndorl s k rd se. Hangzatos politikai ll sfoglal s buzd t arra, hogy fogadjuk be a migr nsokat, m g hangzatosabb, hogy ne biztos tsunk teret sz mukra. Hivatkoznak etik ra, az ember szeretet re, felel ss gv llal sra, gazdas gi mutat kra, azonban Isten parancs t s tmutat s t m r nem vizsg lj k a d nt seket meghoz politikai vezet k, gazdas gi szak rt k, szociol gusok.

Arra buzd t Ezsdr s pr f ta, hogy Isten akarat t ne hagyjuk ki d nt seinkb l, mert akkor let nkre ld s helyett Isten b ntet se v r. Isten b lcsess ge l tja azokat az ellent teket, amelyek a k l nb z kult r k, ideol gi k, hitvall sok kevered s b l sz rmazik, s meg akarja el zni azokat a kr zishelyzeteket, amelyek az emberek k z tti b kess get sz tdarabolj k.

” s most mit mondjunk, h mi Isten nk, mindezek ut n? Azt, hogy mi m gis elhagytuk parancsolataidat”(10. vers) J szemben zni a d nt seink s ly val, a m sik vall s, nemzets g ideol gia kevered s vel, mely sok esetben nem is a k nyszer, hanem a saj t akarat, saj t d nt s alapj n t rt nik meg. A vegyes h zass gokban a kezdet mind g sz pen alakul, s Isten kegyelme, ha a folytat s is b kess gben t rt nik. De a keser tapasztalatot nem tudjuk elkend zni, vagy meg nem t rt ntt tenni.

Tanuljunk a t rv nyb l, az tvezet b l, Isten ig j b l, hogy let nkre ld s s b kess g t rjen. men!

Kiss J zsef,

Szatm rp lfalva

Vélemény, hozzászólás?