Velünk az Isten – 2016. j nius 11.

“Ennek hallat ra mindny jan haragra gerjedtek a zsinag g ban,f lkeltek, s ki zt k t a v roson k v lre, s annak a hegynek a sz l re vitt k, amelyen v rosuk p lt, hogy onnan letasz ts k. azonban tment k z tt k, s elt vozott.” (Luk cs 4,28-30)

El zm ny.

Minden harmincadik let v t bet lt tt zsid f rfi a zsinag g ban elk rhette a tekercset a templomszolg t l s felolvashatott bel le. J zus hasonl an cselekedett, elk rte a tekercset s zsai s k nyv nek hatvanegyedik r sz b l felolvasta a Messi sra vonatkoz g retet. A felolvas st magyar zattal eg sz tette ki, melyben J zus egy rtelm v tette, hogy az Isten ltal g rt s elk ld tt Messi s.

K vetkezm ny.

Mivel senki nem pr f ta a maga haz j ban, az igeolvas st s magyar zatot – mely gyakorlatilag J zus “Messi si programja” volt – felh borodva fogadt k az emberek. “H l juk s k sz net k” kifejez sek nt megal zt k J zust s megpr b lt k lel kni arr l a magaslatr l, melyre a zsinag ga p lt. Megjelent az let s f ny k z tt k, k pedig lelki s t ts ggel r gt n el akart k puszt tani.

Mai tapasztalat.

Az al bbiakban Billy Graham l ny val k sz lt interj b l id zek.

Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyesmi t rt njen?” (egy amerikai iskol ban lel ttek egy kisl nyt, aki meghalt. Anne Graham nagyon m ly, lesl t sra utal v laszt adott)

“Asgy hiszem, Istent nagyon elszomor tja, ami vel nk t rt nt, m vek ta azt mondjuk neki: “Menj ki az iskol inkb l, menj ki a korm nyunkb l, s t vozz az let nkb l.” s , amilyen riember, csendben h trah z dott. Mik ppen v rhatjuk el Istent l, hogy ld s t s v delmet adja, ha egyben arra sz l tjuk fel, hogy hagyjon benn nket egyed l?

zenet.

J zust nemcsak kort rsai, de a ma embere is megveti, sz m zi let b l, megal zza, kik z s ti, de Te ne tedd ezt testv rem! Halld meg a h v st, engedelmeskedj a Vil g Ur nak, fogadd be letedbe Megv lt Krisztusodat s Neki szentelt sz vvel nekeld a 380. nek nk kezd vers t:

J zus vigass gom, esdekelve v rom ld szavadat!

A Te jelenl ted megvid m t ltet, b tor sz vet ad.

L gy velem , mindenem!

N lad n lk l nem is lek:

Te vagy r k let!

men

Genda rp d Szabolcs,

Petty n

Vélemény, hozzászólás?