Velünk az Isten! – 2014. március 27.

“Lõn pedig egy napon hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr elõtt; és eljöve a Sátán is közöttök.” (Jób 1,6-12)

A mai alapige sokunk számára kérdéseket vet fel. Mindenek előtt egy igen komoly, a hitvallásunkat érintő probléma merül fel, a Sátán megjelenésében. Egyes gondolatok szerint a Sátán legnagyobb győzelme abban áll, ha eltudja hitetni az emberekkel, hogy ő nem is létezik. S valóban, vallásórás gyermekeket megkérdezve, azt tapasztaljuk, többségük szerint a Sátán nem létezik, csupán népmesei figura, ördög névvel. Vannak olyan professzorok is, akik szintén tagadják a Sátán létezését, s vannak családtagjaink és ismerőseink között is ilyenek.

Mi tehát a Jób 1,6-12 üzenete? Sokak számára lehet eligazítás a kétségek, a nem megfelelő hitvallási ismeret és életünk nagy eseményei terén. Mert ebben a pár versben olyas valami történik, amibe az emberek belelátni e világi szemmel nem tudnak. Láthatóvá válik Isten uralkodásának helye, abból egy kicsiny leírás, betekintés a láthatatlan valóságba, ahol a Sátánnak helye és szerepe van, csakúgy, mint a mi világunkban.

A Sátán megnevezése az újszövetségi iratokban diabolos, aminek a jelentése többféle: jelent vádlót, összezavarót, hamis tanút. S valóban olvasva a Genezisben a bűnbeesés történetét találunk hasonló elemeket a Sátán stratégiáját illetően. Ott is, és itt is, az Istentől megáldott emberi élet munkáját teszi tönkre a Sátán. Beleavatkozik a vétlen emberek életébe és mindent megtesz, hogy az összekuszálódjék. Mintha egyedüli feladata az lenne a gonoszság megtestesítőjének, hogy lássa porba hullani az emberi életeket.

Nem könnyű az ős gonosszal szembe szállni, mert „a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása”. Sokszor érezhetjük mi is a saját magunk életébe az összekuszált szálakat, amikor családunkkal, barátainkkal nem találjuk a közös nevezőt. De látni lehet világunk minden szegletében a dolgok összekuszált voltát, amikor az Isten által megalkotott rend és áldásfolyamat teljességgel a feje tetejére áll.

A megoldás, mint mindég Jézustól jön, aki megtanított minket imádkozni a gonoszság munkája ellen, „szabadíts meg minket a gonosztól” és egyben egész tanítása központi üzenete egy biztatás is, hogy ne engedjük életünket a Sátán markába hullani, hanem kitartó, hűséges és a gonoszság felett uralkodó tanítványok legyünk.

Ámen!

Kiss József,

Szatmárpálfalva

Vélemény, hozzászólás?