Kezdőlap / Napi Ige / Velünk az Isten! – 2014. február 28.

Velünk az Isten! – 2014. február 28.

“Azért sietve küldjetek el, és izenjétek meg Dávidnak ilyen szóval: Ne maradj ez éjjel a pusztának mezején, hanem inkább menj át, hogy valamiképpen el ne nyelettessék a király és az egész nép, mely vele van” ( 2Sám 17,16)

A bosszúállás és a cselvetés tovább folytatódik Dávid ellen, el akarják tenni láb alól. Azonban Absolon nem engedelmeskedik Akhitófel parancsának, inkább Kúsai tanácsát fogadja meg, de ezt a tanácsot úgy továbbítja, mint aki a király életét féltené. Cseles és álnok magatartás, álszenteskedés, amely egyik módszere a csapdába ejtésnek. Szépnek, nemesnek mutatja magát, közben alig várja, hogy a király közelébe kerülhessen.

Dávid mellett ott van barátja, Jonathán, aki mindvégig kitart mellette. Amikor hírét veszi a gonosz cselvetésnek, figyelmezteti a királyt, hogy át kell kelni a Jordánon, menni kell Mahaniám irányába, a népet is erre kell menekíteni.

Két érdek feszül egymásnak: az elveszítés szándéka és a védelem. Isten szent akarata az, hogy a király élete megmaradjon.

Az Újszövetségben hányszor és hányszor olvassuk ezt a mondatot, hogy Jézust el akarják veszíteni, de mindaddig, amíg nem jött el ennek az ideje, Jézus egyszerűen “átment közöttük”, vagy kiment közülük. Amikor  azonban az Atya úgy rendelte, Jézust elfogják és keresztre feszítik. A mi mennyei Atyánk érettünk veszítette el az ő egyszülött Fiát, hogy megnyerjen magának bennünket.

Isten mindig gondoskodik arról, hogy a megmentő, a Megváltó melletted legyen. Háláld meg Neki ezt a gondviselést. Ámen!

Fodor Lajos,

Halmi

Szóljon hozzá