Varga Attila az alkotm nyb r s g j magyar tagja

_MG_9583Egyh zker let nk f gondnok t, Varga Attila alkotm nyjog szt, volt RMDSZ-es parlamenti k pvisel t v lasztotta szerd n alkotm nyb r v a k pvisel h z. Az als h z 254-3-as szavazatar nnyal v lasztotta a tal ros test let j tagj v a volt honaty t. Varga megv laszt sa ut n kijelentette: tudat ban van a tiszts ggel j r felel ss gnek.

Az j alkotm nyb r megv laszt s t k vet en a Kr nik nak elmondta: kiss meglepte, hogy milyen nagy ar nyban v lasztott k meg. Kifejtette, igyekszik megfelelni a nagyfok bizalomnak, mint ahogy az t jel l RMDSZ bizalm nak is. J vend alkotm nyb r i kr d jak nt az alkotm nyoss g tiszteletben tart s nak fontoss g t nevezte meg.

“Lehet azt mondani, hogy egy alkotm ny nem t k letes, hiszen t k letes alkotm ny nincs. De ha m r van egy alkotm ny, akkor azt tiszteletben kell tartani – els sorban a k zhatalmat gyakorl int zm nyeknek, a parlamentnek, a korm nynak s az igazs gszolg ltat snak. Emellett fontos az alapvet emberi jogok rv nyes t se is, hiszen az alkotm nyoss g mindig az llampolg r sz m ra jelent v delmet” – hangs lyozta.

Lapunk k rd s re elmondta: sz ks gesnek l tja a jelenlegi alkotm ny m dos t s t. “A legut bbi, 2003-as alkotm nym dos t s ta a vil g s Rom nia is sokat v ltozott, s az alkotm nyoss gban is f lmer ltek hi nyoss gok” – mutatott r . Eml keztetett: 2011-ben s 2013-ban is voltak pr b lkoz sok az alkotm ny m dos t s ra, de el bbi, amelyet az akkori llamf kezdem nyezett, elsikkadt, ut bbit pedig az alkotm nyb r s g – tal n kiss t l is l pve hat sk r t – ” zekre szedte”.

Ennek kapcs n megjegyezte: az alkotm nyb r s gnak nincs alkotm nyos jogk re “ir ny tani” a m dos t s menet t, ugyanakkor a k sz sz vegr l v lem nyt mondhat. “K tf le ll spont l tezik: hogy az alkotm nyb r s g akt vabban l pjen fel, a m sik szerint viszont az alkotm ny sz veg hez kell ragaszkodnia. ll spontom szerint az alapvet emberi jogok ter n akt van, kreat van kell f ll pnie, az llamszervezet k rd seit illet en azonban a sz veghez ragaszkodva” – fejtette ki Varga.

Az j alkotm nyb r a Kr nik nak azt is kifejtette, a tal ros test let egyetlen magyar tagjak nt annyiban tudja majd k pviselni a saj tos magyar rdekeket, amennyiben a jog llamis g, a demokr cia s az alapvet emberi jogok v delm r l van sz . “Ut bbiaknak a kisebbs gi jogok is r sz t k pezik” – eml keztetett. “Amennyiben jog llami elveket kell k pviselni nem jog llami fell p ssel szemben, demokratikusakat a nem demokratikusakkal s az alapvet emberi jogokat v d ket az alapvet emberi jogokkal szemben ll kkal szemben, akkor egy rtelm en a rom niai magyar k z ss g rdekeit is k pviselem” – ecsetelte lapunknak Varga Attila.

Mint arr l besz moltunk, mivel id n j liusban lej r Pusk s B lint, a tal ros test let RMDSZ ltal jel lt tagj nak a mand tuma, az alkotm nyb r s g nemr g azzal a k r ssel fordult a b r t a test letbe deleg l szen tushoz, hogy kezdje el az ut d kijel l s nek folyamat t. Pusk son k v l id n m g k t alkotm nyb r mand tuma j r le: a tal ros test let eln ke, Augustin Zegrean s Tudorel Toader egyar nt t vozik a test letb l. El bbit az llamf , ut bbit a k pvisel h z deleg lta a test letbe.

Az 53 ves, Szatm rn metiben sz letett Varga Attila alkotm nyjog sz 1990-t l 2012-ig tev kenykedett parlamenti k pvisel k nt az RMDSZ sz neiben, jelenleg a Sapientia Erd lyi Magyar Tudom nyegyetem docense, a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let f gondnoka. Pusk s B lint 2007. j nius 13- n lett a tal ros test let tagja. A kilenctag alkotm nyb r s g tagjait az llamf , a szen tus s a k pvisel h z nevezi ki kilenc vre, mindegyik k h rom-h rom b r r l d nthet. A test let sszet tele h rom vente jul meg, egyszerre h rom j tagot neveznek ki. Pusk s el tt 1998 s 2007 k z tt Kozsok r G bor volt az alkotm nyb r s g magyar tagja.

Forr s: Kr nika

Vélemény, hozzászólás?