Vakációs Bibliahét Szatmárgörbeden

,,Te is lehetsz hős” címmel evangelizációs gyermekfoglalkozásokat tartottak a Szatmárgörbedi Református Egyházközség templomában 2023. július 24-28. között. Naponta 15-20 gyermek jött el, és vettek részt együtt ezeken a szórakoztató hit-alkalmakon, számolt be lapunknak Kürti Tamás lelkipásztor.
Ezen a héten nap, mint nap olyan bibliai személyekkel ismerkedtek meg, akiknek élete nem sokban különbözött a miénktől. Hétköznapi, átlagos életük volt, és mindegyiküknek meg volt a maga és közössége gondja-baja. Talán semmi hősies nincs az ő életükben. Hogyan váltak mégis hősökké? Voltak-e különleges tulajdonságaik és szuper-képességeik? Nos, ezt vizsgáltuk az egyes napokon. Megtanulhatták a gyermekek, hogy igazán különlegessé nem a külső tulajdonságok tették őket, nem a fizikai megjelenés, hanem valami más. Mégpedig az, ami a szívükben volt. A hit. A hit hőseivé váltak. Igaz, mindegyikük másképp.
Volt, aki nézett – meglátott/észrevett – és a lehetőséget megragadta (Mirjám). Volt, aki imameghallgatásban részesült, és ő maga is hallgatott/fülelt – hallott – szót fogadott/aszerint cselekedett (Sámuel). Olyan is volt, aki egyszerű munkásember volt, talán bátortalan kissé. De amikor az Úr angyala megszólította, akkor erőt merített – mert cselekedni az Úr erejével – győzni tudott (Gedeon). Nem a kar erejében bízott, hanem az Isten hatalmában.
Aztán olyan is akadt, akinek tiszta volt a szíve (Dávid). Önzetlen szeretet, kitartó hit, tiszta szív. Az Úr ezt látta. Sajnos mi sokszor csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van. „Jól csak a szívével lát az ember, ami lényeges, a szemnek láthatatlan…” Végül Jósiásról tanultak. Számára az Isten újra megtalált szava, akarata meghatározó volt. Isten szólt hozzá, ő pedig szót fogadott. Másokat is erre késztetett. Vallásreformja példa értékű.
A vakációs bibliahét napi programja a következőképpen nézett ki:
– megérkezés, imádság, köszöntés, játék, ének, ráhangolódás
– témabevezetés, történet-bemutatás, aranymondás, napi ének 1.
– szünet: étel, ital, desszert, stb.
– munkafüzet, napi ének 2, játék, kézimunkák
– összefoglalás, beszélgetés, éneklés, imádság, eltávozás
A gyermekbibliahetet a vasárnapi összefoglaló ifjúsági istentisztelet zárta. Ezen az alkalmon igyekeztek összefoglalni mindazt, amivel foglalkoztak egy héten keresztül. Gyülekezeti ének, igehirdetés a heti aranymondás alapján: „Harcold meg a hitnek szép és nemes harcát…” (1Tim 6,12a.) Ezt követően kivetített téma-összefoglaló, éneklés a bibliahét énekanyagából, zenés-képes diabemutató.
Az istentiszteletet követően a jelenlevőkkel együtt a templom előterében ültették el lelkipásztor, presbiterek, nőszövetség és gyermekek a Magyar Kultúráért Alapítvány védnöksége alatt működő Tündérkert mozgalom a gyülekezet számára adományozott oltott gyümölcsfáit: Petőfi Körtefája és Sárga Pónyik.
E jelképes gyümölcsfa-ültetés egyszerre öleli át a generációkat kezdve a legidősebbektől a legfiatalabbakig. Adja az Úr Isten, hogy sok generáció nőjön fel azok árnyékában. Jó volt együtt lenni. Hála legyen az Úr Istennek, hála és köszönet a segítőknek.

Vélemény, hozzászólás?