Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Ünnepi istentisztelettel zárult a presbiterképzés Koltón

Ünnepi istentisztelettel zárult a presbiterképzés Koltón

Ünnepi záró alkalommal tartottak adták hálát a presbiteri továbbképzésért szomszéd egyházmegyénkben, Koltón. – tudtuk meg Tarr Csaba Szatmár-láncosi presbitertől. Az ő beszámolóját olvashatják:

,,Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben”. (1 Tim.13)

 Ünnepi  istentisztelettel  zárult a Nagybányai Egyházmegye Presbiteri Szövetsége által szervezett presbiteri és diakóniai munkatárs képzés a Koltói Református Egyházközség templomában  április 7-én. Isten igéjét a Sárospataki Református Teológiai Akadémia akadémiai lelkipásztora, Nt. Pásztor Gyula hirdette János evangéliumának 21.1-14 valamint 1.14 versei alapján. Ünnepi alkalom a mai istentisztelet, hiszen egy hosszú folyamat lezárását jelenti, de ugyanakkor, mint  minden istentiszteleti alkalom,  továbbindulásra késztet. Mi presbiterek, akik részt vettünk a képzésen, Jézus tanítványaihoz hasonlóan elérkeztünk ahhoz a pillanathoz amikor a tanultakat alkalmaznunk kell, akkor is, amikor nincsenek mellettünk az oktatók. Jézus, a felolvasott igében, tanítványaihoz megy, megszólítja őket, parancsot és útmutatást ad nekik, engedelmességre inti őket, felkészíti a cselekedetek  folytatására. Jézus szavaival int bennünket, jelenléte a tanítványok körében nem a csodák, az ünneplés pillanatait jelentik, hanem szavai  az Ő végtelen szeretetéről tanúskodnak. A mostani igehirdetésnek  is  célja a presbiterek, lelkészek találkozása, akik átérzik Jézus kimondhatatlan szeretetét. Az Ő jelenléte  továbbindulásra készít fel bennünket, a  sok beszédes emlék idő elteltével gyöngyszemekké alakul, ezek   elkísérnek  gyülekezeteinkbe  és ott  gyümölcsöztethetjük a képzésen  szerzett ismereteket.

Dr. Füsti–Molnár Szilveszter rektor úr a Sárospataki Református Teológiai Akadémia jelmondatával köszönti az egybegyűlteket: ,,Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget!”  (Jel. 15,7)  Isten hatalmának erősségéről beszél, aki egyedüli úr ezen a földön, akinek szavát lehet meg nem hallani, de tetteit nem lehet meg nem történné tenni. Ő az, aki hirdeti a győzelmet mindenkor a halál felett. A képzésen résztvevő előadók  büszkék arra, hogy a református kollégium falain túl is képesek gyümölcsöztetni a tudást, sőt határokon túl is folytatják  küldetésüket, és mindezért csak egyedül Istennek jár dicséret és dicsőség. Köszönetet mond a Nagybányai Egyházmegye esperesének, a presbiteri szövetség elnökasszonyának, a Koltói egyházközség lelkipásztorának, Tar  Csaba misszió tagnak a meghívásért és a remek szervezésért, a presbitereknek a szép számban való részvételért.

Nt. Pásztor Gyula lelkipásztor felolvassa a képzésen résztvevők neveit majd  átadja a Sárospataki Református Teológiai Akadémia által meghirdetett, Koltón megtartott Presbiteri és Gyülekezeti–munkás Népfőiskolán részt vevőknek a bizonyítványt.

Nt. Ecsedi Árpád helyi lelkipásztor, egyházmegyénk főjegyzője  a Zsoltárok könyvének 25.4 versével köszönti a jelenlevőket és sikertörténetnek nevezi a képzést, hiszen a részvétel bizonyítja a presbiterek  érdeklődését, tudásvágyát. További teendő pedig az, hogy mindenki  a hallottakat, tanultakat saját gyülekezetében gyümölcsöztesse. Köszönetet mond a sárospataki professzoroknak, lelkipásztornak, missziói előadónak az elhangzott előadásokért.

Lakatos  Nella, az egyházmegye presbiteri szövetségének elnöke köszöntő beszédében az egyház legszebb tisztségéről, a presbiteri tisztségről szól. A tisztséggel járó feladatokat milyen módon végezzük az  attól függ,  hogy milyen presbitereink vannak, hiszen olyan egyházunk lesz amilyen presbitereket nevelünk-hangsúlyozta. Ezért tartotta fontosnak a képzés megszervezését, megtartását egyházmegyei szinten, mert így alkalom adódott ismeretek szerzésére a  bibliai-hitvallás-egyházismeret-egyházi munka-gyülekezetépítés terén, ami segíti a  feladatok ellátásában a presbitereket. Megköszöni az esperes úr és a lelkipásztorok pozitív hozzáállását, az előadók fáradhatatlan szolgálatát, a zenei előadó szolgálatát,  Tar Csaba és a helyi lelkipásztor segítségét, a Magyar Református Presbiteri Szövetség, az egyházmegye esperesi hivatalának és egyházmegyénk presbitereinek anyagi támogatását.

Mindezért Istennek tartozunk hálával, Őt illeti a  dicséret és a dicsőség.

 SOLI DEO GLORIA!

Szóljon hozzá