Új vezetőség – Lelkészértekezlet Nagyváradon (KERLÉSZ)

Közel száz lelkipásztor gyűlt össze a soron következő egyházkerületi lelkészértekeztleten Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem disztermében. A Királyhágómelléki Református Egyházkerületet, azaz a KERLÉSZ hivatalból tagja minden, Királyhágómelléken élő református lelkipásztor és lelkészjellegű személy. Feladata a tagok életének és szolgálatának hitbeli, lelki, szakmai és tudományos téren való támogatása.

Szerdán délelőtt 10 órától Dénes István Lukács egyházkerületi generális direktor, bihari esperes, Nagyvárad-olaszi lelkipásztor hirdette az Igét az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. részének utolsó versei alapján: “És állhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Mindenkiben félelem támadt, ahogy az apostolok sok csodát és jelet tettek. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és birtokaikat eladogatták, és szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. Mindennap kitartóan, egy szívvel-lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben, Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” Az igehirdető arról szólt, hogy az első keresztyén gyülekezet növekedésének titka az volt, hogy az Igére figyeltek, Istennek adtak hálát mindenért, Őt dicsőitették.

Az igehirdetést követően Vinczéné Pálfi Judit egyházkerületi missziói előadó tanácsos ötletére és vezetésével egy emlékplakettel ajándékozták meg mindazokat, akik 25 éve szolgálnak lelkipásztorként. Elhangzott az a fogadalomtétel, emlékeztetőül, amit minden felszentelt lelkipásztor elmondott egyszer. A szatmári egyházmegyéből Nagy Erika sárközújlaki lelkésznő kapott emlékplakettet.

Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet-professzora tartott előadást a II. Helvét Hitvallás történetéről, különösen kitérve arra, hogy milyen szerepet játszott az az elmúlt évszázadokban Erdélyben és Királyhágómelléken. Ha az Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése nem is mondta ezt ki egyértelműen, de tapasztalhatóan markáns szerepet kapott a hitvallás a Református Egyházban, mértékadó funkciója lett.

Mivel az eddigi lelkészértekezleti elnök, Gál Sándor volt gencsi lelkész Magyarországon, pontosan Fábiánházán folytatja a lelkipásztori szolgálatot, új vezetőt kellett választani a lelkészértekezlet élére. Szőnyi Levente nagyfalui lelkipásztor, eddigi alelnök lett az elnök. A továbbiakban a szatmári származású Kánya Zsolt Attila kémeri lelkész lesz az alelnök, pénztáros maradt Dobai Zoltán ákosi lelkipásztor. Isten áldása legyen munkájukon!

Vélemény, hozzászólás?