Telth zas t l-tavaszi presbiteri konferencia L z riban

Megtartotta soron k vetkez konferenci j t a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets ge. Minden vben k tszer, tavasszal s sszel gy lnek ssze a presbiterek, az idei tavaszi konferencia kiss t lire sikeredett, azonban Isten s a h zigazd k szeretete, valamint a l lekemel programok meleg tett k a sz veket.

Zs fol sig telt L z ri reform tus temploma egyh zk zs gi el lj r kkal, szombaton d lel tt a k vetkez gy lekezetek k pvisel i regisztr ltatt k magukat: Szatm r-L ncos, Szatm r-N meti, Szatm r-Szamos-negyed, Szatm r-K ltelek, Szatm r-Szigetlanka, Szamoskrass , Szatm rp lfalva, Szatm rhegy, Ombod, Halmi, Egri, S ndorhomok, S rk z jlak, Pat h za, Mikola, Nagykolcs, Kispeleske, Kisb bony, Szamosdara, Szamosdob, Szatm rudvari, Sz razberek, Batiz, Pusztadar c, Petty n, Szamosk r d, Atya, Apa, Tam sv ralja s a h zigazda L z ri. Soha ennyi gy lekezetb l nem voltak a szatm ri egyh zmegye presbiteri konferenci j n. Harminc gy lekezet, mintegy k tsz z k pvisel je volt jelen, de az is lehet, hogy a regisztr ltakon k v l m shonnan is rkeztek.

Cs ry Istv n a Kir lyh g mell ki Reform tus Egyh zker let f p sztora, aki voltak ppen rokonl togat sra is j tt, a k vetkez Ig vel k sz nt tte Krisztusban testv reit: “Ekkor megsz lalt P ter, s ezt k rdezte: Mi elhagytunk mindent, s k vett nk t ged, h t vel nk mi lesz? J zus erre ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ti, akik k vettek engem, a meg jult vil gban, amikor az Emberfia be l dics s g nek tr nsz k be, ti is tizenk t tr nsz kbe lt k, s t letet tartotok Izr el tizenk t t rzse felett. s mindenki, aki elhagyta h z t vagy testv reit, apj t vagy anyj t, gyermekeit vagy f ldjeit az n nevem rt, a sz zszoros t kapja, s meg r kli az r k letet. De sok els b l lesz utols , s utols b l els .” (Mt 19, 27-30) Semmi nem lehet fontosabb az ember sz m ra, mint maga Isten, minden, amit Isten el ker lt, b lv nynak min s l. – figyelmeztetett a p sp k.

Kir ly Lajos szatm ri esperes tov bb folytatva p sp k gondolatait, elmondta: az rt fontos, hogy Isten legyen az els , mert egyed l tudja helyre llitani nbecs l s nket. K p r Gyula h zigazda lelkip sztor k sz nt s ben bemutatta a helyi gy lekezet t rt net t, valamint azt a csapatot is m ltatta, amely a rendezv ny szervez s ben, s minden egyh zi szolg latban kiveszi r sz t. Ill s Jen a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Presbiteri Sz vets g nek eln ke s a ker leti presbitersz vets g r sz r l T th Andr s KREPSZ-eln k is k sz nt tt. K p r Dorottya, Fencz k Bogl rka s K sa Petra versekkel rvendeztetett.

A Nagyb nyai-Szatm ri egyh zmegye r vid t rt nete 1918-1940 k z tt c mmel Gell n S ndor-K roly nagyb nyai esperes tartott rdekfeszit el ad st, visszavezetve a jelenlev ket az el z vsz zad els fel nek viharos vil g ba, kiemelve azt, hogy mennyire ragaszkodtak Isten kh z az akkori gy lekezetek tagjai s vezet i. Temploml togat si ar nyuk megdupl zta a jelenlegi kor adatai, pedig a felt telek messze elmaradtak a mostaniakt l.

Mintegy koron jak nt az esem nynek Csengersim b l s a k rny k r l B lb sz S ndor vezet s vel olyan l lekemel , ig nyes, zenetteljes zenei isten lm nyt tolm csoltak az ifjak, hogy r m volt hallgatni. J l sz lt teh t a jelen s a j v L z riban, a t l-tavaszi presbiteri konferenci n, mely r mteljes tal lkoz sokkal tark tva, szeretetvend gs ggel rt v get.

Vélemény, hozzászólás?