Taníts bölcsességre! – Tanévnyitó a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban

Talán a város legnépesebb évnyitójára került sor hétfőn a Láncos templomban. A teljesen megtelt hajlékban istentisztelettel kezdődött tanév, bölcsességet és áldást kérve a Szatmárnémeti Református Gimnázium tanáraira, diákságára és a szülőkre, nagyszülőkre, hozzátartozókra.

“Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 90,12) – szólt az Ige a „református zsoltárból.” Dr. Király Lajos újra megválasztott esperes prédikált. A bölcsesség örökölhető, pontosabban lemásolható. A bölcsességhez ugyanakkor idő kell, ezért érdemes a tapasztaltabbaktól tanulni. Megrendítő, ébresztő mondatokkal támasztotta alá ez utóbbi gondolatot az igehirdető, felsorolva azokat a leggyakoribb mondatokat, amelyeket életük végén mondtak emberek: „Bárcsak lett volna bátorságom, hogy önmagamhoz hű életet éljek! Bárcsak ne dolgoztam volna ilyen sokat! Bárcsak elég bátor lettem volna ahhoz, hogy kifejezzem érzéseimet! Bárcsak tartottam volna a kapcsolatot a barátaimmal! Bárcsak megengedtem volna magamnak, hogy boldog legyek!” A szív naponta 115 ezerszer dobban, életet ad. Kérjük Istentől azt a bölcsességet, amely a teljes jól-léthez és élethez szükséges! – bátorított az esperes.

Varga Szilárd Csaba iskolalelkész köszöntötte az igehirdetést követően a gyülekezetet és az újonnan megválasztott egyházmegyei vezetőséget. Köszöntőbeszédében elmondta, hogy a hitben való vallásos nevelés az, ami még nem mondott csődöt soha, ezért jó helyen kezdi a tanévet a több mint hétszáz diák. Póti Eduárd iskolaigazgató mosolyogva, reményt keltő biztatással szólt a gyülekezethez. Megköszönte a bizalmat, ugyanakkor kérdte a szülők közreműködését az elkezdődő tanévben.

Versényi Eszter, Kánya Jázmin és Debrenti Katalin gyönyörködtetett énekkel, Higyed Gyöngyi és Mátyás Erika zenetanárnők felkészítésében. Apjok Tímea, Simpf Boros Mira és Bodnár Nimród pedig Mekker Melinda felkészítésében Mondi Nóra: Évindító alku című versével csalt mosolyt a gyülekezet szívére és ajkára.

Az új pedagógusok és diákok fogadalomtételével, hálaének és himnusz eléneklésével ért véget az évnyitó. Isten áldja a diákokat, pedagógusokat és szülőket az új tanévben!

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561453122440987&type=3

Vélemény, hozzászólás?