Tabutémákat döntögető lelkészértekezlet – álomfejtés, antiszemitizmus

Megtartotta ez év utolsó lelkészértekezletét a Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége, ráadásul rögtön két előadást is meghallgathattak a jelenlevők.

Csütörtökön délelőtt az Esperesi Hivatal tanácstermében köszöntésként a 130. zsoltárt olvasta Máthé Róbert vetési lelkipásztor, egyházmegyei lelkészértekezleti elnök: „Uram, hallgasd meg szavamat! Figyeljen füled könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, ki állhat meg előtted? De nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged! Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás! Meg is szabadítja Izráelt minden bűnéből.”

Ledán István érköbölkúti lelkipásztor két előadással is megörvendeztette a szolgatársait, mindkét előadás jól elkészített, tartalmas és érdekes volt.

Először is az álomfejtésről szólt, az ószövetségi Jákób kérdésével indítva, melyet az álomlátó Józsefnek tett fel: „Micsoda álom az, amelyet álmodtál?” Felelősek vagyunk az álmainkért? Nem muszáj minden álmunkkal azonosulni, attól még bennünk szövődnek. Mit mond a Biblia az álmokról: Isten szólhat általa, valamikor igazat mond, ez lehet találkozás Istennel, de van olyan is, amikor zavaros és hiábavaló, sőz hazug képeket tár fel. Az előadó néhány konkrét példát is felhozott az álmokkal kapcsolatosan, olyanokat is, amelyekről nem szivesen beszélünk. Mi okból álmodom? Ez lehet egy élmény hatása. Mi célból? Olykor kiút keresése céljából. Az embert zavarja, ha valamilyen szinten nem tudja értelmezni az álmait. Érdemes ezeknek utána olvasni, de csak hiteles forrásból tegyük. Ne tévesszük szem elől azt, amit a Biblia mond. Nem becsüljük alá, de becsüljük túl az álmainkat. Az álmom rólunk szólnak, belőlünk vannak, szövődnek, valamilyen szagmintát hoznak fel lényünk legmélyéről. – hangsúlyozta az előadó.

A második előadás kényes témát érintett ugyan, de megfelelő jártassággal és objektíven tette mindezt az előadó. Van-e az egyházban antiszemitizmus, antijudaizmus, anticionizmus? Három különböző fogalomról van szó. Hozzátette, az évezredek óta tartó, néhol megmutatkozó, fel-feltűnő zsidó-keresztyén ellentétekről mi csak a keresztyén oldalról tudunk tárgyalni, de ez kétoldalú dolog. Nekünk szembe kell nézni ezzel az örökséggel (zsinati döntések-, egyházatyák, reformátorok álláspontjai) is, ami kijózaníthat. Az antiszemitizmusnak teológiai és morális veszélyei is vannak. Valaki az Ószövetséget és Újszövetséget próbálja meg szembeállítani egymással, ami helytelen, ezt a hibát sokan elkövették már. Az antiszemitizmus irracionális és esztelen, többször összeesküvési elméleten alapkszik. Egy egész népnek a gyűlölete megbetegít, csökönyösséghez vezet. Mindenesetre jó erről indulatok nélkül és józanul beszélni, ugyanakkor a békességre törekedni, mely irányba azért történtek már lépések.

Izgalmas beszélgetések követték az előadásokat, a kérdésekre az előadó készséggel válaszolt, majd áldott ünnepeket, szolgálatokat kívántak egymásnak a lelkipásztorok.

Vélemény, hozzászólás?