Szivárvány alatt pitypangszóródásig – Pitypang Óvoda

Szatmár-Kültelek Református Egyházközség óvodáinak útja, múltja és jövője sűrül a fenti címben. A tömör megfogalmazás a mindenkori jelen teendőin át a jövőt szolgálja.

A „Szivárvány óvoda 2002-től 2020-ig szolgálta a partiumi, szűkebben vett szatmári magyarság anyanyelven tanulás ügyét. A vidék és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület első óvodái közt Isten gondviselésében és nagyon sok jóakaratú ember szolgálatával működhetett az óvoda, melynek jelenlétét, mint a szivárvány-jelenséget csak néha, ritkán vették észre. Többet kellene égre nézni ! A földi teendőket égi áldás kísérte és 18 éven át, nemzedéket nevelt ki a szakszerű törődés, szeretetteljes szolgálat. Hála azon oktatóknak akik szakmailag  kifogástalanul végezték teendőiket. Köszönet a szülők, nagyszülők, egyháztagok támogatásáért.

A közelmúlt évek egyik nagy igénye a napközis programmal működtetés volt. Egyházközség elhatározta, hogy épületében és szolgáltatásában bővíti az óvodát oly értelemben, hogy egy dísztermet is épít melyet közösen használ a diakónia és az óvoda.

2017-ben a Reformáció 500 éves jubileumán, május 14-én Ft. Csűry István püspök jelenlétében és áldásával egy emlékkövet tett le a Gyülekezet, mely egyben a két intézmény alapköve is.

Elindult a tervezés és a körvonalazódó állapotban, Egyházkerület emlékezve az itt folyó munkára és tervekre, Egyházközséget beemelte a Kárpátmedencei Óvodaprogramba. Úgy érezzük ez a lehetőség az eltelt 18 év munkájának megbecsülése.

A lehetőségek átfogalmazódtak, az adott körülmények kitágultak.  Új helyen, de közel a régi óvodához, egy sarokkal arrébb a Dambovita utca 2 szám alatt épült fel az új Óvoda egy bölcsödei csoportot és két napközis óvodai csoportot magában foglaló új, modern épületegyüttes.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy azon embereken és intézményeken keresztül mozgatta, igazgatta és segítette e projekt megvalósulását akik szeretettel és odaadással végezték feladatukat.

A „Szivárvány” óvodások nemzedéke még sokáig emlékszik majd a fészekmeleg hangulatára. A Gyülekezet nemzedéke pedig, külön köszönettel lehet Isten iránt, hogy kétszer is megadatott számára, hogy óvódákat indítson útjára, így építve a jövőt. Isten áldja meg a szorgos segítő és ezért is imádkozó kezeket ! A 2002-ben Egyházközség által alapított  óvoda átköltözik az új épületbe és bővített lehetőséggel fog működni. A Szivárvány-történet immár történelem de nem múlt. A folytatás a Pitypang név alatt induló bölcsőde-óvoda együttesben lesz.

Égi jelből földi példázatba kapcsolódik a jövő nevelése. A pitypang, közismert neve: -gyermekláncfű- fejezi ki azt a láncolatot, folyamatosságot mely a nemzedékeket összekapcsolja dalban, szóban, imádságban. A pitypang, gyomnövény, de gyógynövény is. Tejes korszakától a bóbitán elrepülő magvacskák útja példázza azt a folyamatot, amit a Pitypang óvoda is betölteni hivatott.

A „Pitypang óvoda” intézményesedett állapota hisszük, profi módon fogja szolgálni a szatmári magyarság csöppségeinek kényelmét, biztonságát, melynek működéséhez kérjük a mindenkori hivatalosságok jóindulatú támogatását és köszönjük mindazt, amit eddig is ezügyben tettek.

A Pitypang bölcsőde-óvoda ünnepélyes átadására augusztus 4-én du. 5 órakor kerül sor Szatmár-Kültelek Református Egyházközség templomában. Ezt követően az ünnepség az új épületnél folytatódik.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Kérjük a járvány miatti előírások betartását!

                                                                        Az Egyházközség nevében: Higyed János,

                                                                                                                        lelkipásztor

Vélemény, hozzászólás?