Sorsd nt tal lkoz s – Elkezd d tt Szamos-negyeden az imah t

A Szamos-negyedi Reform tus Egyh zk zs g ezen a h ten tartja kumenikus imahet t. A h tf i alkalmon Vincze Zolt n Nagyv rad-csillagv rosi lelkip sztor hirdette az Asr szav t.

A 17 rakor kezd d alkalmon a csillagv rosi lelkip sztor a sam riai asszony J zus Krisztussal val sorsd nt tal lkoz s r l besz lt. Nagyon sok fontos tal lkoz s j n l tre let nkben, de az igaz n meghat roz az, amikor J zussal tal lkozhatunk. A lelkip sztor igehirdet s ben besz lt m g a verseng tan tv nyokr l is, akik a magunk rt krendj t igyekeztek fenntartani, a t bbiek t f lretenni. A verseng s sajnos ma is aktu lis. Pedig az a titka az egyh zi k z ss gnek, hogy a maga soksz n s g ben mindenki megtal lja a k z s platformot. Aki kereszty n, azt kell tegye, amit J zus cselekedet, lebontva a v laszt falakat.

Bogya Kis Ferenc h zigazda lelkip sztor megk sz nte az igehirdet s szolg lat t, ugyanakkor felk rte a lelkip sztor feles g t Vincz n P lfy Juditot, hogy sz ljon is a gy lekezethez. A tiszteletes asszony besz lt sokr t egyh zker leti munk j r l a misszi , a n sz vets g s a diak nia ter let n, valamint h l s sz vvel sz lt arr l a kor bbi alkalomr l, amikor is szolg lt a Szamos-negyedi imah ten.

Bogya Kis M ria vez rlet vel a gy lekezet nekkara is az Urat k rte: ” terjeszd ki J zusom oltalmaz sz rnyad-” Ezut n az igehirdet shez kapcsol d verset szavalt Nagy Anna.

A tov bbiakban kedden Paniti Zolt n Tasn dsz nt r l, szerd n Sipos Istv n Rozs lyb l (Magyarorsz g), cs t rt k n Tukacs J zsef Nagyk roly-Belv rosb l, szombaton Tarsoly Gyula Szil gysz rb l rkezik az imah tre. Est nk nt tov bbi nnepi m sort ad el : az egyh zk zs g feln tt k rusa, a reform tus voda gyermekcsapata s az ifj s gi nek-zenekar.

A p nteki alkalomhoz t bb m s gy lekezet is kapcsol dik majd. 17 r t l az kumenikus N i Vil g-imanapon ig t hirdet B. Pint r M rta budapesti evang likus lelkip sztor. Az idei programot a Bahamai K zt rsas g asszonyai k sz tett k el. A szervez sben k zrem k dnek a t rt nelmi felekezetek N sz vets gi Bizotts g nak tagjai. V rnak szeretettel mindenkit a tov bbi alkalmakra!

Vélemény, hozzászólás?