Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Sárközújlakiak ünnepe az egyházkerület megalakulásának 100. évfordulóján

Sárközújlakiak ünnepe az egyházkerület megalakulásának 100. évfordulóján

 Egyházkerületünk, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából szeptember 3. és 5. között rendezvénysorozatot szervezett a Sárközújlaki Református Egyházközség.

Nagy Erika lelkipásztor beszámolóját olvashatják:

„Hálaadásra hívtuk gyülekezetünk jelenlegi és elszármazott tagjait ősi templomunkba. Erre az alkalomra együttörvendezésre hívtuk a testvérgyülekezetünk tagjait is, az anyaországi Szendrőről, hogy hálát adjunk az évszázadnyi múltért és együtt kérjük Isten áldását az előttünk álló időre! Testvérgyülekezetünk tagjai pénteken délután érkeztek hozzánk. Immár negyedszerre, ez volt a hatodik alkalom, hogy találkoztunk. Baráti érzelmekkel talált mindenki szállásra gyülekezetünk tagjainál miután bőségesen megterített asztal mellett kellemes estét töltöttünk el, ott folytatva beszélgetéseinket, ahol 2019-ben abbahagytuk! Szombaton kora reggel együtt indultunk kirándulni 45-en Nagyváradra, egyházkerületünk székhelyére. Nagykároly érintésével érkeztünk az Újvárosi templomhoz, ahol egyházkerület első püspöke Sulyok István szolgált. A Református Kollégium, Partiumi Egyetem, az új püspöki székház után a város központjában és sétáló utcáiban gyönyörködtünk a szépen felújított régi épületekben, melyek történelmi múltunkat juttatták eszünkbe. Az Olaszi templom udvarán található Lórántffy Zsuzsánna Központban ebédeltünk, majd sétánk a Bazilikához vezetett Szent László király szobra elé. Végül a nemrég felújított várudvarban idéztük meg nemzetünk múltját. Estig tartó kirándulásunk után következett a Hálaadás alkalma vasárnap délelőtt . Ez az ünnepi jubileumi alkalom egyben az Újkenyérért való hálaadás alkalma is volt , a gyülekezet lelkipásztora pedig idén szeptember 1-én 15 éve szolgál már az egyházközségben. A többszörös hálaadás alkalmára érkezett meghívott vendégként Nt.Kiss József lkp., egyházmegyei főjegyző és Illés Jenő a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetségének elnöke. Előbbi a KREK megalakulásának rövid történetét ismertette, majd méltatta a gyülekezetben 15 éve szolgáló lelkipásztort, köszönetet mondva az egyházmegyében végzett szolgálataiért is. A Presbiteri Szövetség elnöke a presbiterválasztás küszöbén kiemelte az igazi presbiteri szolgálat fontosságát a lelkipásztor munkájának támogatásában, hiszen arra tesznek esküt, hogy ez a szent kötelességük! Igét hirdetett Benke Kinga szendrőládi lelkipásztor, úrvacsorai szolgálatot Benke András, szendrői lelkipásztor végzett. A testvérgyülekezet ének és verses köszöntője tette még ünnepélyesebbé az együttlétet, akik ajándékokkal kedveskedtek a gyülekezetnek és lelkipásztorának. S akik adtak, kaptak is sok szeretettel cserélgetve ajándékot. A 15 éve gyülekezetben szolgáló lelkésznő megemlékezett a fontosabb gyülekezeti eseményekről, szolgálatokról és folyamatosan tartó nagy építkezésekről. Emléklapokkal mondott köszönetet a 15 évben szolgáló presbitereknek és nőszövetségi tagoknak. 2017 decemberében a gyülekezet Pro Ecclesia díjat kapott, ennek másolatát minden gyülekezeti tag megkapta, melynek hátoldalán a KREK rövid története került. Az Istentiszteleten résztvevők bibliajelzőt is vihettek haza emlékül. A gyülekezet főgondnoka, Mátyási Sándor is köszöntötte az ünneplőket és vendégeket, a jubiláló lelkipásztort. Az együttlét közös Úrvacsorával zárult. Istentisztelet végeztével a templomkertben a gyülekezet megvendégelésére került sor, a meghívott vendégek, a presbitérium, nőszövetség és vendéglátókkal együtt a gyülekezet imaházában fogyasztották el az ünnepi ebédet. Az imaház kertjében megkoszorúzták vendégeink az egykori lebontott templom gerendájából készült kopjafát. Az együtt töltött időért, a kirándulásért és a hálaadás minden pillanatáért Egyedül Istené a Dicsőség! Hogy mindez anyagilag megvalósulhatott a Magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhető. Köszönjük szépen a támogatást! Isten áldását kívánjuk mindannyiuk életére!”

Szóljon hozzá