Romániai Református Egyház: zsinati ülés Kolozsváron

Forrás: Reformatus.hu

Kolozsváron ülésezett hétfőn a Romániai Református Egyház legfelső döntéshozó szerve. Az ülésen a Királyhágómelléki Egyházkerület megválasztott tisztségviselőit is beiktatták.

A Bethlen Kata Diakóniai Központban tartott ülésen a Zsinat a lelkipásztorok képzéséről és alkalmazásáról beszélt, tekintettel arra, hogy a Bolognai rendszerhez csatlakozott a Protestáns Teológiai Intézet is, ennek következtében a teológiai képzés 6 éves lett. A döntés értelmében azok a fiatal lelkészek, akik elvégzik a 6 évet, 1 évet segédlelkipásztori szolgálatban fognak tölteni, majd a második lelkészképesítő vizsga után mint beosztott lelkészek kerülhentek ki gyülekezetbe, vagy akár helyettes lelkészként is kinevezhetőek – tudta meg a kolozsvári Agnus Rádió Bibza Istvántól, a Kolozsvár-Külső Egyházmegye esperesétől, a Zsinat lelkészi ügyvezető elnökétől.
Az ügyvezető elnök elmondta, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) főjegyzőválasztásával kapcsolatban a zsinat a választói közgyűlés vonatkozó határozatát megsemmisítette és elrendelte a KRE számára a főjegyzői tisztség betöltése érdekében új egyházkerületi választói közgyűlés összehívását. A döntés értelmében Forró László, akit korábban megválasztották a KRE főjegyzőjének, nem iktatható be a főjegyzői tisztségbe.

Az egyház szerkezetéről szóló 2006 évi 1. jogszabály 71. §-a szól az esperesi tisztségről. A jogszabály arról rendelkezik, hogy indokolt esetben az Igazgatótanács felmentést adhat a 10 éves szolgálati idő alól, azaz olyan lelkipásztort is meg lehet választani esperesnek, akinek nincs meg a 10 éves szolgálati ideje. Ezt a jogszabályt a Zsinat elvetette, így ezután esperesi szolgálatot csak olyan lelkipásztor teljesíthet, aki 10 év lelkipásztori szolgálattal rendelkezik.
A Zsinat hétfői ülésén ugyanakkor beiktatták a KRE megválasztott tisztségviselőit a Zsinat testületeibe. A megválasztott tisztségviselők esküt tettek, valamint elhozták az akkreditációs levelüket, amellyel megválasztották őket, így kiegészült a Zsinat. Ezt követően megválasztották a KRE-ből a különböző zsinati testületekbe azokat a képviselőket, akiket az egyházkerület jelölt.

Vélemény, hozzászólás?