Részvétnyilvánítás – Kajtár Gyula

Őszinte részvétünket fejezzük ki, a feltámadott Jézus Krisztusban való reménységben

Kajtár Gyula

91 évet élt lelkipásztor testvérünk hozzátartozóinak, szerettük elvesztése miatt érzett fájdalmukban.

A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztori közössége

“Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! (Zsolt 91,2)

Lelkipásztor testvérünk Apában született, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben elvégzett tanulmányai után, megpróbáltatásokkal terhelt időkben Nagykárolyban volt segédlelkész, majd Érdmindszenten, Érszodorón szolgálta Megváltóját. Kiskolcson 1965 és 1998 között volt lelkipásztor. Feleségével 65 évig élt házasságban. A teológián elvégzett tanulmányaihoz képest már az arany- és gyémántdiplomát megkaphatta. Egyházmegyénk legidősebb nyugalmazott lelkipásztora volt.

Temetése szombaton 13 órakor lesz a Vasút melletti református temetőben. Emléke legyen áldott!

Vélemény, hozzászólás?