Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Püspöki tanévköszöntő bátorítással

Püspöki tanévköszöntő bátorítással

“Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.” (Zsolt. 103, 9-12)

Rendkívüli helyzetünkben érdemes e zsoltárrész rendkívüliségét hangsúlyozni. Rendkívüli évnyitóra, tanévre készülünk, rendkívüli bizonytalansággal. A körülmény bizonytalansága tetőződik a felelős törvény- és rendeletalkotók gyakran változtatott szabályozásaival, amely végül szabálytalan életszerütlenségek sorát hozta és hozza.
Nem csodálkozhatunk, hogy az emberek reakciója a halálfélelemtől a semmivel sem törődő felelőtlenség között csapong. Istenfélő emberek ilyenkor erőteljesebben keresik a mennyei üzenetet, hogy nyugalmat nyerjenek és másoknak is közvetítsenek. A fenti zsoltár üzenetét a következő gondolatokban közvetítem.
1, Isten haragja nem tart örökké. Nem kell tagadnunk, hogy minden próbatétel a Mindenhatótól van, és annál hosszabb és megoldhatatlanabb a vétkező ember előtt, minél nagyobb a kiváltó bűn. Őszinte szembenézésre van alkalmunk önmagunkkal. Megtaníthatjuk gyermekeinket is az alázatos bűnbánatra és a hálára. Igen a köszönetre, mint a köszönésre, még a viharzó élet legnehezén, hogy a hálás lélek próbák után is megmaradjon. Hinnünk kell az alkalmas időben érkező gyógyulásban, hogy gyógyítók legyünk a magunk helyén.
2, Érthetetlen Isten szeretete a folyton hibázó ember iránt. Akit büntethetne folyamatosan azt szereti, és a próbákkal irányítja. Kegyelme ez a teremtmény javára, akinek csak tisztelnie kellene ezt a hatalmas Urat. Valahol az általános tisztelet elmaradása érhető tetten. Mondjuk, hogy a mai elnevelt fiatalok, de mi neveltük őket, a mai kütyü-bűvöletben elmagányosodó gyermek, de mi hagytuk magára, olykor magunk kényelme miatt. A tapintható tiszteletlenségben felismerhetjük a felnőtt ember elmaradt tiszteletét. A templomok nem tegnap ürültek ki, a családok régtől siratják hiányzó gyermekeiket. A tiszteletet sűrgősen vissza kell tanulnunk, akár a tanmenetben megerősített metodikai támogatással.
3, Messze elveti vétkeinket, mert ez az Ő irgalma. Lehet ma még nem tűnik úgy, hogy megismerhetjük a közeljövőben gondjaink megoldását. Azonban, ismerjük Isten annyiszor közölt és végrehajtott irgalmas cselekedeteit. Elbizonytalanodásunkat sok hasonló eset előzte meg, és nem hagyott magunkra. Mondhatjuk, hogy ez a körülmény annyira új, hogy soha senki által nem tapasztalt elemek keltek ellenünk,…mondhatunk bármit, de nem feledhetjük, hogy Valaki már mindent ismert, és Fiát -Jézus Krisztust-éppen a legismeretlenebb útra küldte, hogy a halál is elveszítse félelmes arcát. Isten az ismeretlen teremtője, Krisztus az ismeretlen labirintusának a feltárója, Szentlélek az ismeretlen feletti hatalom, Aki mellénk szegődött!
Bizalommal, türelemmel, megértéssel megtelő szívekért imádkozom, minden pedagógusért, tanulóért és szülőért! Legyen próbatételek felett győzedelmeskedő új tanévünk!
Nagyvárad, 2020 szeptember 11.
A békesség kötelékében!
CsűryIstván

Szóljon hozzá