Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / P nk sdi k rlev l – Gener lis Konvent

P nk sdi k rlev l – Gener lis Konvent

“-add meg szolg idnak, hogy teljes b tors ggal hirdess k ig det.” (ApCsel 4,29)

Szeretett Testv reink, Krisztus J zusban!

A Gener lis Konvent eln ks g nek p nk sdi zenete abb l az im ds gb l fakad, amelyet az sgy lekezet fogalmazott meg P ter s J nos b rt nb l val szabadul sa ut n. A beteg meggy gy t sa miatt ld z tt apostolok Krisztus nev rt ker ltek az t lkez jeruzs lemi nagytan cs el , s Szentl lekkel megtelve szabadultak a hal los fenyeget st l.

A gy gy t apostolok b tors ga s az rt k im dkoz k p ld ja legyen ma is minden kereszty n ember aj nd ka, minden Istent tisztel nemzet jussa, minden Krisztust k vet felekezet rt ke s minden Szentl lekkel l k z ss g leteleme. Az im dkoz sgy lekezet tagjai esend s b nthat llapotuk tudat ban llnak Isten el , m gis a meger s tett sz v s l lek tov bbi k relm vel s bizonyoss g val. Benn nket tan t ez a magatart s a magunk gyenges g nek s korl tainak felismer s re. Ugyanakkor mindennek pozit v ir ny megv ltoztat s ra is, amennyiben Isten Szentlelk t h vjuk s k vetj k. Nincs most id nk arra, hogy sir nkozzunk az elm lt korszakok tal n sohasem volt nagyszer s ge felett, vagy az letre m r nem h vhat el deink hi nya miatt. Nek nk, im dkoz gy lekezetekk nt – alkalmank nt egy tt – s naponta egyenk nt, z rgetn nk kell foh szainkkal Urunk mennyei ajtaj n.

Isten szolg i a teljes b tors got az szav nak hirdet s re k rik. Felismerik, hogy a Szentl lek vezet s vel a mennyei zenet lett v lik minden hal lossal szemben, gy gyul st hoz minden betegs gre, sszetart st jelent minden sz tfesz l s ellen ben. Ma, amikor sokan s gyakran nem tudnak j s rossz k z tt k l nbs get tenni, a kereszty n hitvall knak fokozottan v llalniuk kell a mennyei zenet er teljes tolm csol s t. Az akkori s mai tan tv nyoknak sem lehet hitelesebb k r se, amely a szolg latukat is rv nyes ti, mint Krisztus sz ntelen seg ts g l h v sa. A Szabad t val k z ss gben l k im ja megrend ti a f ldet. Megrend l a bizalmatlans g, a f lelem s a gy l let. Megtelnek Krisztus igehirdet s im dkoz k vet i hittel, rem nnyel s szeretettel. A megt rt emberek megford tj k ezt a fon k, tengely r l lefordulni l tsz vil got.

K rj k, h vjuk s r kre akarjuk a Szentl lek k zels g t, hogy ldott p nk sdi nnep nk legyen, amelynek aj nd ka h tk znapjainkat is ldani fogja.

2017 p nk sdj n

Testv ri szeretettel:

a Gener lis Konvent eln ks ge

Szóljon hozzá