Példaadás – tanévnyitó a Refiben

Áldással indulva, a hagyományokhoz híven a 2023/24-es tanévet is a Láncos-templom falai között, ünnepi istentisztelettel nyitotta meg a Református Gimnázium. Az igehirdetést ezúttal dr. Király Lajos esperestől hallhatták a jelenlévők, majd további ékes beszédek buzdították az új tanév előtt álló népes diáksereget.
Dr. Király Lajos a megtelt Láncos templomban a példaadásról prédikált Jézus szavai alapján: “Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.” (Jn 13,15) A tanítás, azaz az elmélet továbbadása verbális módon, a nevelés, azaz a gondozás és fegyelmezés példaadás útján adható át, ezek pedig egyensúlyban kell, hogy legyenek egymással. Jézus a tanítványokban nemcsak halászokat lát, hanem Isten Igéjének hirdetőit. Jézus cselekedete és magatartása befolyásolja a tanítványok jövőjét – mondta az igehirdető, majd személyes példával is buzdította a diákokat, szülőket és tanárokat a példaadás gyakorlatára.


Az igei útravalót követően Varga Szilárd Csaba iskolalelkész köszöntötte a gyülekezetet, majd felkérte Kiss József egyházmegyei főjegyzőt, köszöntse pár szóban a jelenlévőket. A lelkipásztor előbb Ézsaiás próféta szavait helyezte a diákok és pedagógusok szívére: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el” (Ézs. 40, 31.). Az ige kapcsán elmondta, tanulni és tanítani soha nem volt könnyű, mindig és minden helyzetben meg kellett küzdeni diákként a jó jegyért, de pedagógusként is azért, hogy a diákok jó jegyet szerezhessenek. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy a Református Gimnázium egy kicsit különlegesebb iskola mint a többi, hiszen itt Isten az, akit bárki segítségül hívhat, úgy a tanulás, mint a tanítás folyamatában. Az Ő hatalma az, amiben bízni lehet és kell, olyankor is, amikor a kedv lankad, és nehéznek tűnik a tanulás. „Amikor úgy érzitek, kicsit megfáradtatok, és nincs már kedvetek tanulni, vagy éppen tanítani, akkor mindig jusson eszetekbe az Örökkévaló Isten csodálatos igéje, az ő bátorítása, mely mindig megerősít” – fogalmazott a lelkipásztor.
Lukáts Dénes helyettes főntanfelügyelő köszöntötte a diákokat. Elmondta, bizonyára ez a tanév is tartogat majd mindannyiunk számára nem várt meglepetéseket, de kihívásokat is, hiszen egy héttel ezelőtt életben lépett az új tanügyi törvény, így az abban leírt változásokhoz majd mindenkinek alkalmazkodni kell. Hogy milyenek lesznek ezek a változások, hamarosan kiderül. Viszont hozzátette azt is, így a tanév első napján ne hagyjuk, hogy az efféle megválaszolatlan kérdések, vagy az új kihívások réme megijesszen bárkit is, és elrontsa a mai ünnepet és az új iskolai év kezdetét, helyette idézzük fel Kölcsey szavait, aki egy alkalommal így nyilatkozott: „Az élet fő célja – tett; s tenni magában vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy!” Ennek fényében pedig, ha az elkövetkező hónapokban, mindenki a maga helyén megteszi a tőle telhetőt, úgy diákként, pedagógusként és szülőként is, akkor nincs okunk félni ettől a tanévtől.” – fogalmazott Lukáts.


Igei üzenetekben gazdag beszédét Póti Eduárd iskolaigazgató tartotta meg, tanévnyitó beszédként: „Vajon hány diáknak futott át az agyán, mielőtt megkezdtem beszédem, hogy: Na már csak ez hiányzott?! Vagy hányan voltak, akik így ébredtek ma reggel: Huh, na már csak ez hiányzott?! Én most pont ugyanezt érzem, csak egy kicsit más előjellel: Igen, ez egész nyáron nekem és kollégáimnak hiányzott! Éppen ezért nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az új év első tanítási napján, Isten hozott benneteket! Ha visszatekintek az elmúlt 2-3 évtized eseményeire, azt tudom mondani, soha nem tapasztaltuk azt, hogy ilyen ütemben, ennyire dinamikusan változna körülöttünk a világ. Napról napra jelennek meg új dolgok, új eszmék. Mindenki azért küzd, hogy valami újat, valami modernet tegyen le az asztalra, amit még más nem látott. Ezért ki merem jelenteni: prófétai időket élünk. Olyan prófétai időket, amikor látjuk, hogy a világ megváltozik körülöttünk, csak azt nem tudjuk még felmérni, hogy ezeknek a változásoknak milyen következményei lesznek számunkra. És ha létezik a szatmárnémeti oktatásnak, azon belül is a református oktatásnak valamilyen ehhez kapcsolódó feladata, az pont az, hogy ezekben a prófétai időkben, ne úgy álljon hozzá az oktatás és nevelés pasztorális kérdéséhez, hogy: Na már csak ez hiányzott! Hanem éppen ellenkező előjellel, mondván: Igen, ez hiányzott, folytassuk ott ahol abbahagytuk, hogy együtt mehessünk tovább azon az úton, amit egyesekkel már néhány évvel ezelőtt elkezdtünk, másokkal pedig éppen a mai napon kezdünk el.” – fogalmazott az iskolaigazgató.

Póti Eduárd beszédét követően Bors Hajnalka diák szavalt, majd következett a tanintézmény új pedagógusainak, illetve előkészítő osztályt, ötödik osztályt és IX. osztály kezdő diákjainak fogadalomtétele.
Elsőként Bajnai Melinda és Kis-Kasza Erika óvónők tettek fogadalmat, majd minden említett osztály hasonlóképpen járt el.
A tanévnyitó istentisztelet Nemzeti Imánk eléneklésével zárult.

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.794513445801619&type=3

Vélemény, hozzászólás?