Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Parókiaépítés, gyülekezeti ház felújítása és sok minden más Sárközújlakon

Parókiaépítés, gyülekezeti ház felújítása és sok minden más Sárközújlakon

Király Lajos esperes és Rácz Ervin egyházmegyei sajtóreferens újabb nem hivatalos egyházlátogatást tartott. A Szamosköz egyik legjelentősebb településére indultak, a 2006-ban városi rangra emelt Sárközújlakra. Ebben az évben lett lelkipásztora a város református gyülekezetének Nagy Erika lelkipásztornő, aki az elmúlt másfél évtizedben töretlen lendülettel végzi a gyülekezet pasztorálását, ugyanakkor rendkívül jó sáfára az egyházközség értékeinek.   

Miközben körbevezette vendégeit, a lelkipásztornő elmondta: A Sárközújlaki Református Egyházközség újlaki parókiája 1844-ben épült. A régi épület salétromos, átalakítani nagyon sokba került volna, igy más 15 évvel ezelőtt döntés született arról, hogy új parókiát fognak építeni. 2016-ban kezdődött el a tervezés, azt követő évben kezdődött el az építkezés, tehát a reformáció 500. évében az alsó szint már állt, igy akkor Csűry István püspök úr áldást is mondott a munkálatokra. Tavaly nem sikerült a parókiára befektetni, ugyanis az 1935-ben épült imaház, ami a város sárközi részén található, megrongálódott. Kiderült, hogy ki kell cserélni az egész tetőszerkezetet. Valószínű, amikor építették, régi gerendákat használtak fel erre a régi templomból, amit 1911-ben lebontottak. Tehát már teljesen új tetőszerkezete van ennek a nem kis épületnek, ami elég nagy kiterjedésű. Az új parókia tervezését Nagy Szilárd, a tiszteletesasszony férje készítette, de 2007-ben, amikor a templom tetőszerkezetét lecserélték, akkor is tervezett. A parókia tervek szerint kb. három év múlva lesz teljesen kész, ugyanis a belső munkálatok sok időbe kerülnek. Az egyházközségnek hét ingatlanja van, ami nagy felelősséggel is együtt jár. A parókia es az imaház építkezéseit a szárazberki Nico Bauleiter cég végezte, Aranyosi Norbert vezetésével. Mindez a gyülekezet önerejéből történik.

A lelkipásztor 2006-ban pályázati választás útján került a gyülekezetbe. A gyülekezet ekkor 6 ingatlannal rendelkezett: templom/műemlék/ 1457-ben építve, 2 parókia: Újlakon/1844/ és Sárközön/1890/, Gyülekezeti Kultúrház/1935/- jelenleg imaház/, 2 Harangláb: Újlakon/műemlék 1811/ és Sárközön.  Ingatlan felújítás utoljára 1988-ban történt. A parókiára való beköltözés előtt 2006 őszén felújítási munkálatokba kezdett a lelkipásztor: padlócserét, ajtócserét, járólap és parkettázást, falfestést foglaltak össze a munkálatok: 15.000 Ron értékben. 2007-ben az 1457-ben épült műemléktemplom tetőszerkezetének 90%-os felújítását végezték el önerőből 80.000 Ron költséggel. A csatornát és lefolyóit is kicserélték a templomnak. A dokumentáció összeállítását is a gyülekezet készíttette el, ami fontos műemlék épületről lévén szó és több hónapot is igényelt összeállítása. 2007 őszén adott hálát a gyülekezet a lelkipásztor beiktatásakor, mely alkalomból Ft. Tőkés László hirdetett Igét. 2008-ban a sárközi parókián végeztek kisebb felújítási munkálatokat: tetőjavítás, bejárati ajtó cseréje, mennyezetek felújítása. 2009-ben a lelkészi lakásba központi fűtést szereltettek ugyancsak önerőből, ami nagyon fontos volt a vizes, salétromos falak miatt, melyek ki sem száradtak jól és salétromvirágot neveltek. A kazánházat a  pincelejárat kiépítésével hozták létre és külön kéményt is kellett kívülről építeni: 20.000 Ron értékű felújítás volt. 2009-ben önerőből templombelsőt szerettek volna felújítani. Megkezdték a hivatalos dokumentáció elkészítését. Ekkor a gyülekezet az egyházkerület vezetőségének döntéseként belekerült egy restaurálási programba, melyet a Romániai Kultuszminisztérium kezdeményezett és amelyik: A középkori templomok útja nevét viselte. Először arra vonatkozott, hogy finanszírozni fogják a dokumentáció elkészítését, amelyik 35.000 Ron-ba került. Ez meg is történt. 2010-ben a gyülekezet önerőből a templomban belső felújítási munkálatokba kezdett. Leverették a vakolatot 4 méter magasan és megkezdték a falak vakolását. Így elkészült a mennyezet és a templom 2 hosszanti fala. Nem megfelelő kivitelezés miatt a tervező mérnöknő feljelentésére a hosszanti falakat a műemlékvédelem visszaverettette. Így a pénzben ki nem fejezhető sérelem miatt a munkálatok értéke csak: 20.000 RON volt. Ekkor új villámhárítót szereltek a templomra. Ebben az évben folytatódott a Kultuszminisztérium restaurálási programja.   Teljes külső és belső felújításra került sor: leverték a vakolatot, újravakolták a falakat, kicserélték az aljzatot és téglát tettek le, új padokat  és új villanyszerelést végeztek, padfűtés került a padok ülőkéje alá. A templomkörüli járdát feltörték, kövekkel helyettesítették. A támpillérek bádogtetőit kicserélték. A munkálatok ideje alatt 2 éven keresztül a templomban istentiszteletet nem lehetett tartani, addig a gyülekezeti házban rendezték be a termet a régi templompadokkal és ott tartották az istentiszteleti alkalmaikat. Az építkezés folyamán újra minőségi kifogások adódtak a felújítás végrehajtásában, a munkálatokat többször leállították és visszaélés történt anyagilag is, melyet a minisztérium orvosolt, kötelezve a vállalkozót a tervben meghatározott munkálatok elvégzésére. A munkálatok összege 730.000 Ron volt, melyet a minisztérium közvetlenül a vállalkozónak utalt. 2013-ban került sor a restaurálás befejezésére. 2013-ban hálaadó ünnepet tartottak, amely alkalomból Ft. Csüry István püspök áldotta meg a felújított templomot. Áldatlan időszak volt ez, de mégis minden nehézség ellenére mintegy 10 éves megtakarított költségébe került volna a gyülekezetnek ez a nagyméretű építkezés! Már 2010-ben felmerült a presbitériumban egy új parókia építése a rendkívüli salétromosodás, az épület hasadásai, alapjának süllyedése miatt. A lelkészi lakás 1844-ben épült.  A templomrenoválásra gyűjtött pénzből új parókia építésébe akartak kezdeni. 2014-ben azonban a gyülekezeti kultúrház nádas belső mennyezete leszakadt. Ezért 2015-ben a mennyezet felújításába kezdtek, melyből a végén nagy generál felújítás lett. Mennyezetcsere, aljzat csere, járólap letevés, a falakat behálózták, glettelték, festették, diszkövekkel diszítették, a régi ablakokat termopánra cserélték, vizet vezettek be, kanalizálást végeztek, a villanyhálózat cseréje is megtörtént, mellékhelység kialakítása, csempézése, felszerelése, konyhák és raktárhelységek felújítása, a fél eresz átfedése, falak átalakítása, központi fűtés, a ház külső színezése és a kerítés színezése. Ezzel párhuzamosan a lelkészi lakás belső felújítása is megtörtént: falak hálózása, glettelése, villanyvezeték cseréje, festés, ablakok és ajtók felújítása. Ugyancsak ekkor történt a sárközi harangláb lebontása és egy új építése. Villamosították az ottani harangot. Mindez önerőből : 120.000 Ron összegben. 2015-ben Hálaadó Ünnepélyre került sor, amely alkalomból Csüry István püspök áldotta meg a felújított ingatlanokat. 2016-ban elkészíttették a műemlékharangláb restaurálásához szükséges dokumentációt. 2016-ban a Vallásügyi Minisztériumtól pályázat útján 50.000 Ron-t nyert a gyülekezet  műemlék harangláb 80%-os felújítására került sor 2017 elején. Ugyanebben az évben villamosították a harangokat. a Kultúrház körül  új kerítést építettek, kivágták a  régi korhadt gyümölcsfákat és tujafákat, parkosították a 20 ár területű udvart, ahol valaha templom állt, sétányokat készítettek, öntöző rendszert szereltek a földbe, gyermekeknek játszótér kialakításához eszközöket vásároltak. A régi templom gerendájából kopjafát készíttettek  Reformáció 500 alkalmából. A lelkészi lakás kerítése is felújításra került. Mindezek fedezésére 10.000 Euro holland támogatást nyertek Kovács Sándor esperes segítségével. 2017-ben elkészült az új építendő parókia tervrajza. 2017 július 2-án megkezdődött az új parókia építése. 2017 decemberében a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Pro Ecclesia kitüntetést adományozott a gyülekezetnek.

A gyülekezet lelki élete is pezseg. Minden évben megrendezésre kerül az ünnepi alkalmakon kívül   az imahét, a vakációs bibliahét, a házasság Hetének alkalmai, anyák napja, apák napja, március 8-án köszöntik a gyülekezet nőtagjait, gyülekezeti kirándulás, testvér gyülekezeti találkozó, kiskonfirmáció, Idősek vasárnapja, hegyi prédikáció, mikulás ünnepély , hazatérés napja. 2019-ben Egyházkerületi Nőszövetségi Vezetőségi Találkozót szerveztek, ősszel. A gyülekezet az évek folyamán helyet adott több egyházmegyei rendezvénynek: presbiteri találkozónak, kórustalálkozónak, 2 egyházkerületi nőszövetségi találkozónak, egyházmegyei ifjúsági istentiszteleteknek. Megünnepelték a templom fennállásának 550. és 560. évfordulóit.

Szóljon hozzá