A Harangszó szeptemberi második számából

Sok adományozó igyekezett segíteni egy tavaly novemberben bajba jutott nagyváradi családon. Az események krónikáját Ráksi Lajos foglalja össze Egy tűzeset tanulságai címmel, a Hitünk és életünk rovatban. Szintén a lap címoldalán olvasható Tolnay István vezércikke, melyben a tanévkezdés kapcsán a ...

Olvassa tovább »

2012. szeptember 27.

Ámós 9,2 “Ha a Seolba ássák is be magokat, kezem onnan is kiragadja őket; és ha az égbe hágnának is fel, onnan is levonszom őket!” Ámós próféta nagyon jól határozza meg Isten hatalmát a 9. fejezetben a mélységektől a magasságokig. ...

Olvassa tovább »

2012. szeptember 26.

„Mikor múlik el az újhold, hogy gabonát árulhassunk? és a szombat, hogy megnyithassuk a gabonás házat? hogy megkisebbítsük a vékát, és megnagyobbítsuk az árát, és hamis mértékkel csalhassunk?!” Ámós 8,5. Olvasandó: Ámós 8 A próféta ebben a részben Isten ítéletét ...

Olvassa tovább »

Vidám vasárnap!

Különösek ezek a vasárnap reggelek egy lelkipásztor számára. Azt mondják, hogy ez az a nap végre(!), amkor a pap dolgozik és a többiek egy kicsit pihenhetnek. Legalább ezen a napon dolgozzon! Nem? Nos, az elmúlt vasárnap az ombodi lelkipásztor is ...

Olvassa tovább »

2012. szeptember 25.

Ámós 7:1-3 „Ily dolgot láttatott velem az Úr Isten: Imé, teremte sáskát a sarjúfakadás kezdetén, és ímé sarjú vala a királyi kaszálás után! És lőn, hogy amint felemésztette a földnek füvét, azt mondám: Uram, Isten! Légy kegyelmes, kérlek! Hogyan állhasson ...

Olvassa tovább »

Minden dal a Sztárról szólt

Többszáz ember gyűlt össze a Szatmárnémeti Református Gimnázium udvarán, a Harangszó Rádió születésnapján azért, hogy egymás  hite által épüljenek. Minden dal Istenről szólt, aki elküldte értünk egyszülött Fiát, hogyha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A ...

Olvassa tovább »

2012. szeptember 24.

„Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek a Sionon!” Ám 6,1 Egy nagyon kemény ítélet hangzik Ámos próféta könyvének idézett részében. Izráel és Júda vezető rétege a címzett, ám nem csak a papok, a Sion és Samária hegyének lakói kell ezt meghallják, ...

Olvassa tovább »

2012. szeptember 23.

„Ezt mondja az Úr Izráel házának: Engem keressetek és éltek!” Ámós: 5,4 Elolvasni: Ámós 5. fejezet Ma egyre többször hallani azt a sóhajt, hogy: nekem semmi sem sikerül. Nem sikerül a tervem, a tanulásom, az elképzelt munkám, a házasságom, a ...

Olvassa tovább »