Gyermekfoglalkozás és magyar költészet napja Szigetlankán

A foltot nem takarni kell, hanem a tisztitóba küldeni. Van tisztitószer. Ilyen egyszerű üzenet hangzott el Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetében a magyar költészet napján, miközben egy új programja is elindult az egyházközségnek: a gyermekfoglalkozás istentisztelet alatt. “Kérem a kedves szülőket, akiknek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 12.

“Amikor eljött a pünkösd napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt,” (ApCsel 2,1) Együtt vannak a tanítványok, és a Lélek kiárad rájuk. A közösségre árad a Lélek. Az egyes emberre pedig a közösség tagjaként érkezik el a Szentlélek Isten. A Lélekhez ...

Olvassa tovább »

A hatalmaskodás ítélete

„Mivel nem hittetek bennem, és nem tartottatok szentnek Izráel fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok.” (4Móz 20,12) Isten büntető ítélete hangzott így Meribá, azaz a perlekedés vizeinek vidékén. Mózes és Áron szembesül ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 11.

„… szükség volt betelni annak az írásnak…” (Ap.Csel. 1,16a) Ha valaminek híja van, az nem teljes. Isten munkájának nincs híja, az úgy tökéletes, ahogy van. Ő soha nem végez félmunkát, amit elkezd, azt be is fejezi. Nem úgy, mint sokszor ...

Olvassa tovább »

Az Úr az!

„Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az.” (Ján.21.4) János evangélista szerint harmadik alkalommal jelent meg Krisztus feltámadása után a tanítványok között. Harmadik alkalommal fel sem ismerik a Feltámadottat. Az első húsvét ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 10.

„akiknek szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él: negyven napon át megjelent nekik, és az Isten országára tartozó dolgokról beszélt velük.” (ApCsel 1,3) Húsvét utáni időszakban vagyunk hálaadással az Urban, hogy szívünkbe zárhattuk az örömüzentet, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 9.

„Monda néki Jézus: … Te kövess engem!” (Jn. 21, 22) Péter különlegesnek érzi magát, és az is. Kapcsolata a Megváltóval egyedi. Az utolsó vacsorán biztosítja Jézust hűségéről, vele is halna. Nem rajta múlik, hogy a Gecsemáné kertben Nagycsütörtök éjjelén elfogják ...

Olvassa tovább »

Az eltévedés ellenszere

„Valahányszor fölszállt a felhő a sátorról, elindultak…”(4Móz.9,17) A kiválasztottak igen körülményesen indultak el az egyiptomi fogságból, annak ellenére, hogy Isten felhővel és tűzoszloppal jelezte a járható utat. A haladást és megállást a jelek felszállása és megnyugvása irányította. A honfoglalók táborában ...

Olvassa tovább »

Legyőztem a világot

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”  (Ján 16,33) A tanítványoknak Krisztus mellett is nehezen érthető az ő elmeneteléről szóló beszéd. Isten Fia mindent megtehet, kezében a történelem kormánya, akkor mi kényszerítheti egy sokak által felesleges, de ...

Olvassa tovább »

A feltámadott nyelvén – Húsvét Németiben

“A feltámadás hajnalán, szent csodálattal állunk Krisztusunk drága ajándéka előtt, mert érezzük a felénk elinduló szeretetteljes közeledést egyszülött Fiad feltámadása által. Köszönjük Jézusunk örömre biztató szavát, amikor a húsvéti asszonyok szívében kicseréli a félelmet, szer felett való örömre, így kérünk ...

Olvassa tovább »

Gyógyulásig, avagy az elszámolásig

„Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt…” (Zsolt. 130,6) Megdönthetetlen jelekkel ostromolja családunkat a járvány. Nem sok esélyünk volt a fertőzést elkerülni, de immár egyértelmű, hogy más nem marad, mint a láthatatlan ellenséggel szembeszállni. Lehetne az elmúlt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 6.

“Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Ján 20,30-31) Jézus ...

Olvassa tovább »