Együtt segítenek

Forrás: Szatmar.ro Dr. Puskás Csaba, az Új Remény Egyesület elnökének bemutatójával kezdődött az a sajtótájékoztató, melyre november 6-án került sor a szatmárnémeti Zöld Házban. A bemutatót követően a nonprofit szervezet és a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség közös terveiről esett szó. ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán: MORGOLÓDÁS VAGY SZOLGÁLAT?

Forrás: refpasaret.hu Pasarét, 2005. január 20. (csütörtök) Alapige:ApCsel 6,1-7 Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a ...

Olvassa tovább »

Boldogság

A reggeli csendességben az első zsoltár, és minden hozzá köthető emlék – közeli és távoli múlt emlékei hirtelen előjöttek. A boldog teológiai évek, amikor még mindig zöldfülűként ültünk be az ószövetségi exegézisre, és hallgattuk az egy nyár alatt elfeledett héber ...

Olvassa tovább »

Reflexió

„Énekelni szívvel is, nyelvvel is kell, azonban nyelvvel szív nélkül nem lehet.” Kálvin János reformátor énekről szóló gondolatát a f.év. november 3-án Batizon a Batizi András énekszerző-reformátor neve fémjelezte Református Énekversenyen a résztvevő gyermekek és ifjak igyekeztek gyakorlatba ültetni. A ...

Olvassa tovább »

Az újbor ünnepére gyűltek össze Sárközújlak–hegyen

Karikás Enikő, Friss Újság Kellemes napsütés fogadta november 4–én azokat az istentiszteletre igyekvőket, akik a Sárközújlak-hegyen gyűltek össze hálát adni az ez évi szőlőtermésért és Isten nap mint nap kiáradó kegyelméért. Kellemes napsütésben hallgatták a prédikációt a hívek A Sárközújlaki ...

Olvassa tovább »

Énekversenyt szerveztek Batizon

Forrás: Szatmar.ro Batizi András reformátor, költő emléke előtt tisztelegtek szombaton a diákok számára megszervezett református énekversenyen Batizon. A rendezvény fővédnöke Pataki Csaba megyei RMDSZ elnök volt. “Ünnep van, mert dalt zenghetünk teremtőnknek” – köszöntötte az egybegyülteket Nt. Kovács Sándor esperes ...

Olvassa tovább »

2012. november 5.

„És támada félelem mindenekben, és egymással szólnak és beszélnek vala, mondván: Mi dolog ez, hogy nagy méltósággal és hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek és kimennek?” (Lk 4,36) Jézusnak hatalma van MINDENT megtenni. Nemcsak valamit, hanem MINDENT. Ez eléggé ilyesztő a ...

Olvassa tovább »

2012. november 4.

„Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. (…) Amikor ezt hallották, a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy ...

Olvassa tovább »

V. Batizi András Énekvetélkedő

Díjak – 2012 Óvoda: Máthé Rebeka Előkészítő osztály: Badar Henrietta Rebeka I-V. osztályok: Sorszám Név Gyülekezet Pontszám 1. Kánya Réka Patóháza 120 2. Kölcsey István Apa 118 3. Lukács Gabriella Erdőd 116 4. Bocsó Renáta Patóháza 113 VI-VIII. osztályok Sorszám ...

Olvassa tovább »

Mit tanít a Biblia a halottakról?

Ezekben a napokban sokan kimennek az elhunyt szeretteik sirjához. Emlékeznek azokra az időkre, amikor még itt voltak közöttük. Gyertyát, mécsest világoltatnak, ami egy megható, ugyanakkor csodálatos látványt nyújt az arra járóknak. No, de mire gondolnak azok az emberek, akik a ...

Olvassa tovább »

2012. november 3.

„Jézus pedig Szent Lélekkel telve, visszatére a Jordántól, és viteték a Lélektől a pusztába negyven napig, kísértetvén az ördög által.” (Lk 4,1-2a.) Bizonyára voltál már te is úgy, kedves testvérem, hogy úgy érezted: a fellegekben jársz. Amikor hitéleted szárnyalt, te ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (53)

A Harangszó Rádió 53. adása a cigánymisszióra fog öszpontosulni. Rádiónk fő célja a misszió, azaz az evangélium eljuttatása MINDEN emberhez, aki ezen a nyelven érti. Sok missziói területet feltártunk már, gondolom nem kell mondani, hogy most is aktuális lesz a ...

Olvassa tovább »

2012. november 2.

„Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég.” (Luk 3,21) Megnyilatkozott az ég! Felújításban lévő épületek állványain szoktuk látni a következő mondatot: „Vigyázat, fenn dolgoznak!” Jézus megkeresztelkedésének a története, de különösen ...

Olvassa tovább »