A dalok szárnyán szálltak a diákok

Forrás: Szatmar.ro A budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa vendégeskedett a Református Gimnáziumban. Partnerkapcsolat alakul a szatmárnémeti Református Gimnázium és a budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusai között. A kapcsolat egy telefonos beszélgetéssel kezdődött Higyed Gyöngyi kórusvezető és ...

Olvassa tovább »

2012. november 13.

“És lőn másnap, hogy méne Nain nevű városba; és az ő tanítványai sokan menének ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak vala ki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony ...

Olvassa tovább »

Jótékonysági bál Erdődön

Épületes együttléten van túl Erdőd városa. A Drágffy Gáspár Egyháztörténeti Központ javára rendezett jótékonysági bálon a jókedv és a közösség megerősödése volt a jellemző. Megtisztelték jelenlétükkel az eseményt a város vezetői, a magyar képviselő- és szenátorjelöltek is. Tartalmas és kedvcsináló ...

Olvassa tovább »

2012. november 12.

„Hátulról hozzá járulván, illeté az õ ruhájának peremét…” (Lk 8,44) Észrevettétek már, hogy templomaink hátulról előre fele telnek meg? (Ha megtelnek) Ránk is jellemző az, ami a vérfolyásos asszonyra: hátulról, észrevétlenül. Senki se lássa a bajaimat, problémáimat, esetleg azt, ha ...

Olvassa tovább »

2012. november 11.

Lk. 6, 20b „Boldogok vagytok ti…” Olvasandó Lk. 6. 20-36 Az ige olvasása közben egy kollégiumi emlék merült fel bennem, amikor a bentlakásban az első estén szokás szerint minden újonnan érkezett diák bemutatkozott. El kellett mondani a nevünk, honnan jöttünk ...

Olvassa tovább »

Szokásos mikolai győzelem

Ilonczai Zsombor egyházmegyei ifjúsági előadó szervezésében bibliaismereti vetélkedőt rendeztek ma az esperesi hivatal tanácstermében. Jobb Domokos ombodi lelkipásztor nyitó áhítatában elmondta, hogy minden jelentkező gazdagabb lett, már csak azért is, mert a Szentírással foglalkozott, ezért mindenki nyert. A vetélkedő anyaga ...

Olvassa tovább »

2012. november 10.

“És alámenvén ővelük…”(Lukács 6: 17-a) Egyik énekünk biztató szavai elevenednek fel bennem: “Mindig velem, Uram, mindig velem, Még ha nem láthat is gyarló szemem…”(461.számú ének) A frissen megválasztott tanítványok abban a megtiszteltetésben részesülnek, hogy velük együtt megy Jézus alá. Egyrészt ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (54)

A Harangszó Rádió 54. adásában missziós sorozatunk utolsó epizódjában a hajléktalan-misszióval fogunk foglalkozni, a “Krisztus katonái” rovatban ebben a témában nyilatkozik Márkus Gábor, Józsa Ferenc és három hajléktalan. Áhítatsorozatunk, az “Utazás Kis-Ázsiába” is közeledik az utolsó részhez, “idegenvezető” Korda Zoltán. ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (48)

Kedves hallgatóink, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsorában az Ébresztő!Gondolatban a babonák és a hit közötti különbségre hívja fel a  figyelmünket. Ezt követően dr. Békefy Lajos tudósításai nyomán hallhatunk a koptok 118. pápájáról, valamint templomi fénykoncertekről. Adásunk második felében ...

Olvassa tovább »

2012. november 9.

Szombaton, gabonaföldeken ment át, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták és ették. A farizeusok közül némelyek megkérdezték: “Miért tesztek olyat, amit szombaton nem szabad?” Jézus így válaszolt nekik :… … “Az Emberfia ura a szombatnak.” Lk. 6,1-3 és 5 ...

Olvassa tovább »

2012. november 8.

Lukács 5, 27-32 „ Kövess engem!”(Lk. 5,27.b) „…Isten Fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben megegyező, örök életre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja…”(H. K. 54. ...

Olvassa tovább »

Két éves a refszatmar.eu

A Szatmári Református Egyházmegye Honlapja két esztendeje hirdeti az evangéliumot, ez alkalomból új arculatot kapott a refszatmar.eu. Honlapunk nézettsége az elmúlt évben megduplázódott, azaz egy éve napi 150 átlagnézettséggel rendelkezett, most mindez megközelíti a 300-at. A két év során több ...

Olvassa tovább »

2012. november 7.

Lukács 5: 17-26 „De nem találvá módot, hogy a sokaság miatt mikép vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cserép-héjazaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre. (19)” Mai Igénk egy nagyon fontos történetet dolgoz fel, jelentősége ...

Olvassa tovább »