Hálaadó istentisztelet Adorjánban

Nagy ünnepséget tartott Adorján kicsi gyülekezete. Templomuk száz éves fennállásáért és a templomtető felújításáért adtak hálát a Gazdának. Ft. Csűry István a 16. zsoltár alapján bátorította a gyülekezetet, majd áldást mondott a centenáriumi templomra és a gyülekezetre. Kovács Sándor esperes ...

Olvassa tovább »

2012. november 18.

„Az az ember pedig, akiből kimentek az ördögök, arra kérte, hogy vele maradhasson. De Jézus elküldte, ezt mondva neki: Térj haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Ő pedig elment, és hirdette az egész városban, hogy milyen nagy ...

Olvassa tovább »

2012. november 16.

“Meglássátok azért, mimódon hallgatjátok…” (Lk 8,18a.) Jézus számtalan helyen beszél arról, mi jellemzi az olyan igehallgatást, amely nem merül ki pusztán az Isten Igéjének meghallásában, hanem cselekedetekben lesz élővé és hatóvá. Nem egyszer voltam tanúja annak, hogy valaki kijött a ...

Olvassa tovább »

Teleki Blanka-megemlékezés, zászlóavatás

Forrás: Friss Újság November 11-én, vasárnap, 13 órától, a szatmárpálfalvai református templomban megemlékeznek Teleki Blanka halálának 150. évfordulója alkalmából, és felavatják a róla elnevezett nőszövetség zászlaját. Kiss József   Az ünnepi istentisztelen Bogya Kis Mária, a Szatmár-Szamos-negyedi Református Egyházközség lelkipásztora, ...

Olvassa tovább »

Gáti Tibor: Beszámoló az izraeli kirándulásról

Kelj fel világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. (…) És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a neked feltámadt fényességhez. (Ézsaiás 60, 1.3) Amikor az ember (pogány)-keresztyénként Izraelbe készül, talán önkéntelenül is úgy érzi, hogy a próféták ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (55)

A Harangszó Rádió 55. adásában áhítatsorozatunk, az “Utazás Kis-Ázsiába” utolsó előtti részét hallgathatják, “idegenvezető” Korda Zoltán. A “Krisztus katonái” című rovatunkban az EcoSunHome (A természet és a szeretet otthona) projektről beszél: Csűry István püspök, Kovács Sándor esperes, Ilonczai Zsombor projektaszisztens és ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (49)

Kedves hallgatóink, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című műsorát az Ébresztő!Gondolat után dr. Békefy Lajos tudósításaival folytatjuk.  Adásunk második felében a szatmári stúdió segítségével a hajléktalan misszióval foglalkozik Krisztus katonái című rovatunk. Végezetűl pedig  a Kis-Ázsia gyükezeteiről szóló sorozatot folytatjuk ...

Olvassa tovább »

Hálaadás Adorjánban

Hálaadó ünnepre készül Adorján református gyülekezete. Besenyődi Attila (képünkön) helyi lelkipásztor lapunknak elmondta, hogy az alig 200 lelkes gyülekezet kettős ünnepre készül: nemrég sikerült felújítani a templomtetőt, valamint a templom idén száz esztendős. A kicsi gyülekezetek mindig is példás összefogása ...

Olvassa tovább »

Csűry István: Egymást támogató szeretettel

„Jaj, azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek fekvőhelyükön, és kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk! Megkívánják a mezőket és elrabolják, a házakat is elveszik, kihasználják az embert és háznépét, őt magát és örökségét.” (Mikeás 2,1-2) Kedves Testvéreim! Közel háromezer ...

Olvassa tovább »

2012. november 16.

“És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő, és némely asszonyok…” (Lukács 8: 1-2-a) A Szentírás férfiközpontú, abból a tényből kiindulva, hogy az asszonyt az Isten a férfiú ...

Olvassa tovább »

2012. november 15.

” És megállván hátul az Ő lábainál sírva , könnyeivel kezdé öntözni az Ő lábait , és fejének hajával törlé meg , és csókolgatá az Ő lábait, és megkené drága kenettel .” Olvasni: Lk. 7 , 36-5O Jézus Krisztus két ...

Olvassa tovább »

2012. november 14.

Lk. 7,18-35 ’’És Jánosnak mind ezeket elmondák a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván, Elküldé Jézushoz, mondván: Te vagy-é az, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk?’’ (Lk. 7,18-19) A kételkedés Krisztus isteni hatalmával szemben, nem csak a ...

Olvassa tovább »