2012. november 24.

“…az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa” (Lukács 9: 56) Jézus hiába ül le a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, az asszony hiába tesz bizonyságot róla egész Samáriában, ezen a vidéken nem adnak ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (56)

A Harangszó Rádió 56. adásában egy hosszú sorozat végére érkezünk. Korda Zoltán lelkipásztor az „Utazás Kis-Ázsiába” utolsó fejezetét adja át a hallgatóknak azzal a reménnyel és ígérettel, hogy jövőre egy másik „dimenzióban” utazunk, ugyancsak a Jelenések könyve alapján. A “Krisztus ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Gyalogló esperes

Nosztalgia a refszatmar.eu-val Fiatal lelkész voltam Szilágykövesden. Papp László, akkori püspök büntetésből nevezett ki ebbe a kicsi szilágysági faluba. A gyülekezeti tagokkal és a hívekkel békességben éltünk, végeztem a reám bízott szolgálatot. Feleségem akkor Szatmáron dolgozott, ott biztos munkahelye volt, ...

Olvassa tovább »

Harangszentelés Szamosdarán

Isten kegyelméből elkészült a harang és a harangláb a szamosdarai temetőben. A református-, a római katolikus egyház és a közösség jóvoltából, közös összefogással értek a munka végére. Mindenképpen példamutató minden, akár felekezetileg, akár etnikailag vegyes közösség számára ez az összefogás, ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (50)

Kedves hallgatóink, a  Királyhágómelléki Református Egyházkerület HarangSzó című 50-ik, ünnepi műsorunkat is az Ébresztő!Gondolattal kezdjük, ezt követi majd a Drága örökségünk című rovat, melyben rövid összeállítással emlékezünk a 135 éve született Ady Endrére. Adásunk második felében a Krisztus katonái című ...

Olvassa tovább »

2012. november 23.

„Ez amaz én szerelmes Fiam, őt hallgassátok.” Lk. 9,35/b A mára kijelölt igeszakasz Jézus Krisztus megdicsőülését írja le. Ma arra próbáljunk meg odafigyelni, hogy hogyan hatott Jézus tanítványaira a hegyen történt esemény, amit ott láttak? Amikor Jézus kissé félrevonulva csendesen ...

Olvassa tovább »

2012. november 22.

“És másnap, mikor ők a hegyről leszállottak, sok nép ment elébe. És egy a sokaság közül felkiáltott, mondván: Mester, kérlek téged, tekints az én fiamra; mert nékem egyetlen egyem.” Luk. 9,37-38 I. Jézus három tanítványával egy hegyről ereszkedik alá. A ...

Olvassa tovább »

2012. november 21.

Lukács 9: 18-27 „Hát ti kinek mondotok engem? Felelvén Péter, monda: Az Isten ama Krisztusának” Az evangélium arról ír, hogy az emberek beszélnek Krisztusról. Némelyek Jánosnak, mások Illésnek mondják, vagy egynek a próféták közül. Korunkban már annak is örülünk, ha ...

Olvassa tovább »

KRR-Gyűlés Debrecenben

Rácz Ervin, mint királyhágómelléki küldött részt vett a Kárpát-medencei Református Rádiótanács keddi ülésén Debrecenben. A negyedévi gyűlésen a közös fejlesztésekről és egy adventi kampányról volt szó. A közös fejlesztésekről tárgyalva a tagok abban maradtak, hogy támogatják a Kárpát-medencei istentisztelet közvetítést, ...

Olvassa tovább »

Ajándék az iskoláknak

Megjelent Ft Hegedűs Lóránt nyugalmazott püspök úr harmadik és negyedik kötete Ady Endréről. Ő maga, egyelőre nem tudott eljönni Szatmárnémetibe, hogy bemutassa ezeket a műveket, de Sipos Miklós tolmácsolásában elküldte mind a négy kötetet Szatmárnémeti magyar iskoláinak. Ma délelőtt 10 ...

Olvassa tovább »

2012. november 20.

„Adjatok nékik ti enni.” 9, 13a Egy párbeszédben elhangzó rövid mondat a mai igei morzsalék, melyet Jézus a tanítványok  javaslatára válaszként közölt: „Adjatok nékik ti enni.” Szinte magunk előtt látjuk azt a hatalmas sokaságot, mely több ezer lelket számlál, látjuk ...

Olvassa tovább »

Nőszövetségi imanap

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségének vezetősége Berekfürdőn mutatta be a december 2-án sorra kerülő Nőszövetségi imanap programját. Ime az imanapi meghívó: „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ...

Olvassa tovább »

A Harangszó novemberi második számából

December 2-án hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Kárpát-medencei imanap, melynek idei programját a Királyhágómelléki Nőszövetség készítette elő – derül ki Bogya Kis Mária címoldalon olvasható cikkéből. A lap vezércikkét ezúttal Fábián Tibor főszerkesztő jegyzi. Írásának címe: Minőségi különbség. Boros József ...

Olvassa tovább »

2012. november 19.

„Miért mondjátok pedig nékem. Uram! Uram! ha nem mívelitek, amit mondok?” Lk 6,46-49 Olvasd: Lk 6,46-49 A mezei prédikáció utolsó gondolategységét emelném csak ki: a Jézus Krisztus tanításához való emberi viszonyulást. Ismerjük nagyon jól a példázatot: az, aki hallgatja és ...

Olvassa tovább »