Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (78)

A Harangszó Rádió 78. adásában Keresztúri Sándor Zsolt, a Szatmári Református Egyházmegye katekétikai előadója, hiripi lelkipásztor hirdeti az Igét. Krisztus katonái rovatunkban Csűry Miklós a szatmári egyházmegye főgondnoka üzen a presbitereknek és mondja el az esperesi vizitációkról meglátásait, tapasztalatait. Ne ...

Olvassa tovább »

Pintér Béla Erdődön

Az Erdődi Vár udvarán koncertezik a magyar keresztyén könnyűzene legismertebb előadója Pintér Béla. Sokan ismerik őt. Főleg gyerekdalai ismertek, de a keresztyén ifjúsági dicséretei is a fiatalok körében nagyon népszerűek. Ritmusos, modern dalai a Harangszó Rádió műsorából sem hiányozhatnak. A szeretet ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – Esperesi vizitáció az esperesnél

A református egyház törvénye értelmében háromévente legalább egyszer az esperesi vizitáció bizottság meglátogatja a gyülekezeteket. Kovács Sándor esperességének harmadik évére, szinte minden gyülekezetet meglátogatott már, ezen a héten a saját gyülekezete is sorra került. A vizitációs bizottság tagjai: esperes, főgondnok, ...

Olvassa tovább »

2013. április 26.

“Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését” ( Ap.csel. 8: 1-3) István diakónus  kivégzésével megkezdődik a keresztyének üldözése, melynek feje és vezére Saulus. Ő is egyetért a tanácstagokkal: halálra vele, hiszen lázító ez a szelíd lelkű István. Nincs szükségük olyanokra, ...

Olvassa tovább »

2013. április 25.

Ap Csel 7,57 „Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal reá rohanának” Olvasni Ap Csel 7,54-60 Egységben az erő – mondjuk ezt sokszor buzdító szándékkal, nemhiába hiszen valóban így van. Ahol az emberek tudnak összefogni, egységesen tenni egy közös ...

Olvassa tovább »

2013. április 24.

Ap.csel. 7. 31-53 „de ama magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik” (48) Gyönyörű templomaink vannak. Büszkék vagyunk az új építésű templomainkra, hogy van reménység, és azt érezzük, kell a templom, szükség van rá. Büszkék vagyunk a régi templomainkra is, hisz ...

Olvassa tovább »

Cseri Kálmán: A hit érzékszervünk

“…..miért a hitére kérdez rá?Miért nem azt kérdezi:érted-e most már,mit mondtam neked?Vagy tapasztalod-e,hogy én vagyok az élet?Végképp nem kérdezi Jézus azt,amit a rajongó gyülekezetekben kérdeznek:mit érzel,amikor itt most beszélgetek veled és az életet kínálom?Teljesen mindegy,hogy ki mit érez.Az a döntő,hogy ...

Olvassa tovább »

2013. április 23.

“Monda pedig a fõpap: Vajjon így vannak-é hát ezek?” (Ap Csel 7,1) A húsvéti és pünkösdi örömhír terjed Júdeától Samáriáig, a keresztyén hajnal eléri Etiópiát, és előttünk áll egy hívő vértanú, aki a pogány világban hitéről úgy tesz bizonyságot, hogy ...

Olvassa tovább »

Dr. Puskás Csaba lesz a Hit és Gyógyítás egyik meghívott előadója

Forrás: Szatmar.ro Április utolsó péntekén is érdekes előadásokkal várja az érdeklődőket a Hit és Gyógyítás, melyre a Szent Györgyi Albert Társaság egészségügyi szakosztályának, a szatmári Keresztény Orvosok Szövetségének és a Szatmár-Németi Református Gyülekezet szervezésében kerül sor. A Hit és Gyógyítás ...

Olvassa tovább »

2013. április 22.

„És szemeiket reá vetvén a tanácsban ülők mindnyájan, olyannak láták az ő orcáját, mint egy angyal orcáját” Csel 6,15 Olvasásra: Csel 6,8-15 Angyali szépség – mondogatjuk olykor, ha egy gyermeknek akarunk kedveskedni. Sokszor elcsépelt már ez a kedveskedés, csak hízelgő ...

Olvassa tovább »

2013. április 21.

„Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: ...

Olvassa tovább »

Egyre szinvonalasabb református vallástantárgyverseny

A 10-es számú Általános Iskola adott otthont a 13. alkalommal megszervezett református vallástantárgy-versenynek. A megye minden olyan pontjáról érkeztek 5-8. osztályos tanulók, ahol református vallásoktatás folyik. Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese igei köszöntésével, és általa elmondott imádsággal közvetítette ...

Olvassa tovább »

Újszerződés Erdély magyarjaiért

„Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem!” (És. 56,8) Isten Igéje a babiloni fogságból való megszabadulás utánra szóló ígéretet hordozza. A második exodus, azaz a második kivonulás alkalmával szólta a bátorító szavakat a Szabadító. Tudatosította népe előtt, hogy édeskevés a fogságból csupán ...

Olvassa tovább »