2013. október 20.

„Harminckét esztendős volt, amikor király lett, és nyolc évig uralkodott Jeruzsálemben. Elment örömtelenül, és eltemették Dávid városában, de nem királyi sírba.”  2Krón. 21, 20 Elolvasni: 2Krónika: 21 Egy élet összefoglalása ez a néhány szó, melyet a mai áhítat alapigéjéül választottam. ...

Olvassa tovább »

2013. október 19.

„Megfélemlék azért Jósafát, és az Urat kezdé keresni és hirdete az egész Júda országában bőjtöt. (…) Nincsen mi bennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink. És a ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (102)

A Szatmári Harangszó Rádió 102. műsorában folytatódik az Utazás a mennyek országába áhítatsorozat Korda Zoltán tiszteletes jóvoltából. A műsor második felében a Hírdessétek a háztetőkön rovatban dr. Juhász Tamás teológiai professzor előadásának második, egyben utolsó részét hallhatják a 450 éves ...

Olvassa tovább »

Nagyváradi Harangszó Rádió beharangozó (95)

Mindenkinek szól: „Tedd le a poharat!” –  miért és egyáltalán milyen pohárról is van szó? – erre kapnak választ, ha meghallgatják mit üzen az Ébresztő!Gondolat. Ezt követően Krisztus katonái rovatunkban folytatjuk a Mészáros János Elekkel múlt héten elkezdett beszélgetést. Adásunk ...

Olvassa tovább »

2013. október 18.

“Megtére pedig Jósafát, a Júda királya az ő házához Jeruzsálembe békével. És eleibe méneJéhu próféta, a Hanáni fia, és monda Jósafát királynak: Avagy az istentelennek -é segítségül lenned, és az Úrnak gyűlölőit szeretned? Ezért nagy az Úrnak haragja ellened.” (2 ...

Olvassa tovább »

Gyülekezeti találkozó a több mint nyolcszáz éves Dobrán

Immáron harmadik alkalommal kerül sor az Erdődről elmenekülő reformátusok leszármazottainak gyülekezeti találkozójára. Két és fél évszázaddal ezelőtt Erdőd reformátusainak nagy része Dobrára, Magyargéresre és Szatmárhegyre kényszerült költözni, de az utódok megtalálták egymást és siránkozás helyett az összefogást szorgalmazzák Isten irányításával. ...

Olvassa tovább »

Napi Ige, 2013 október 17.

„És monda Mikeás: Ha békében térsz vissza, akkor nem az Úr szólott én általam.” 2Krón. 18,27 Izráel királya Akháb, szövetséget köt, illetve sógorságra lép Jósafát Júda királyával. Akháb rábeszélésére Jósafát is harcba indul Rámóth Gileád ellen. Mielőtt azonban végleg igent ...

Olvassa tovább »

2013. október 16.

„ezért az Úr igen megrettenté a földnek minden országait… annyira, hogy nem mernek Jósafát ellen hadakozni.” (2. Krónika 17,10) Gyermekkoromban velünk járt iskolába egy igen vézna, gyenge fizikumú gyermek. Bárki megtudta volna verni, mégsem merte bántani senki, mert mindenki tudta, ...

Olvassa tovább »

Ökuménikus vasárnap a Kökényesdi Missziói Egyházközségben

Immár hagyománnyá vált, hogy október 2. vasárnapján nemcsak e kicsiny közösség megalakulására emlékezünk a kökényesdi görög katolikus Gyöngyvirág utcai kápolnában, hanem közös  istentiszteletet is tartunk a görög katolikus és római katolikus hívekkel és paptársakkal együtt. Ez történt október 13-án délután ...

Olvassa tovább »

2013. október 15.

“Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak…” 2Krónika 16:9 Gyermekeim elkövetett csínytevésekor gyakran figyelmeztetem őket, hogy többé ilyet ne csináljanak, mert Isten mindezt látja és bizony nagyon haragszik érte! Ilyenkor ...

Olvassa tovább »

Egy kellemes nap margójára

Verőfényes napsütés ragyogta be október 12 délelőttjét, amikor a Szatmárnémeti Református Gimnázium előkészítő osztálya szülőkkel, testvérekkel együtt kirándulni indult Mikolába – számolt be lapunknak Pándi Beáta tanítónő. Vonattal indultak, aminek nem a gyerekek örültek a legjobban, hanem a szülők, ugyanis ...

Olvassa tovább »