Velünk az Isten – 2021. április 22.

,,Az apostolok keze által pedig sok jel és csoda történt, és mindnyájan egy akarattal a Salamon csarnokában voltak. Az Úrban hívők száma férfiak és nők sokaságával egyre növekedett.” (ApCsel 5, 12.14) A mai igénk sok irigylésre méltó dolgot tartalmaz. Csodatörténések, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 20.

“A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából semmit a magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Nem volt közöttük ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 19.

“Péter és János pedig így válaszolt nekik: Vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, mint Istenre? Ítéljétek meg!” (ApCsel 4,19) Kire hallgatunk? A falu szájára, a Facebook vagy Instagram… közönségére, vagy az Istenre? Kompakt közösségekben sokan kényesen odafigyelnek az ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 18.

„Tudjátok meg ti mindnyájan és Izráel egész népe, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, őáltala áll ez előttetek egészségesen.” (Ap.Csel. 4,10) Kevéssel a pünkösdi események után a tanítványok hasonló helyzetbe kerülnek, ...

Olvassa tovább »

Parókiaépítés, gyülekezeti ház felújítása és sok minden más Sárközújlakon

Király Lajos esperes és Rácz Ervin egyházmegyei sajtóreferens újabb nem hivatalos egyházlátogatást tartott. A Szamosköz egyik legjelentősebb településére indultak, a 2006-ban városi rangra emelt Sárközújlakra. Ebben az évben lett lelkipásztora a város református gyülekezetének Nagy Erika lelkipásztornő, aki az elmúlt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 16.

„Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilencre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy ...

Olvassa tovább »

Nem vagyunk a halál rabjai

„De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt.” (ApCsel.2,24) Péter pünkösdi beszédéből való az idézett mondat, amely összegez és tisztáz oly kérdéseket, amelyek nyugtalanították a tanítványokat és a mindenkori ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 15.

“Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek….Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet  az idvezülőkkel.” (ApCsel 2,41.47) A gyülekezet(ek) nem a miénk. Ha mi mindenestől Krisztus tulajdona vagyunk, akkor a ...

Olvassa tovább »

Sportszerű krisztusi

Még mindig nagyon szeretem a sportot, igaz, hogy inkább megtekintését űzőm profi módon, de találok benne örömöt. Fiaimmal sokat beszélünk fociról, presbiterekekkel még istentisztelet előtt és után is téma, barátokkal, ismerősökkel el tudjuk tölteni vele az időt. Természetesen vannak olyan ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 14.

Hallgass Jézusra és kezd elölről! „Jézus akkor megkérdezte tőlük: Fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki: Nincsen. Ő pedig azt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 13.

“Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója! Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez! Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ...

Olvassa tovább »

Felhívás – harangozói állás Szamos-negyeden

Az alábbi felhívást a Szatmárnémeti Szamos-negyedi Református Egyházközség Facebook oldaláról osztjuk meg: FELHÍVÁS Kedves Testvérek! Amint azt a templomi hirdetésekben is hallhattátok, gyülekezetünkben megüresedett a harangozói állás. Felhívjuk figyelmeteket erre a lehetőségre, ami: – jó munkalehetőség – Istennek tetsző szolgálat ...

Olvassa tovább »