Velünk az Isten – 2021. június 26.

“A főpap és a zsidók főemberei pedig panaszt tettek neki Pál ellen” (ApCsel 25,2) Pál útja tovább folytatódik. De mindezekben nekünk meg kell látni, hogy mindvégig kíséri őt az Úr a bizonyságtevésében és szolgálatában. Olyan ez, mint ahogy szép dicséretünk ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 25.

…Félix megjelent feleségével Drusillával, ki zsidó asszony volt, maga elé hívatta Pált, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve monda Félix: Mostan eredj el; de mikor alkalmatosságom lesz, ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Özv. Illés Pálné sz. Nagy Rozália

Őszinte részvétünket fejezzük ki, a boldog feltámadás reménységében, Illés Jenőnek, a Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége elnökének, édesanyja, Özv. Illés Pálné sz. Nagy Rozália 92 évet élt testvérnőnk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten vigasztalja az egész családot! „De te, Uram, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 24.

“Ebben gyakorlom pedig magamat , hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor” (ApCsel. 24: 16). Amikor saját magad kell védekezned, a vádnak minden súlya egyedül a te válladon nyugszik. Nincs védőügyvédet, egyedül neked kell szembeállanod ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 23.

Érdekek „Öt nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertullusz nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor előállították, Tertullusz vádolni kezdte: Nagyra becsült Félix, nagy békében van részünk, és helyes intézkedések történnek a nép ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 22.

“Ezután hívatott két századost, és megparancsolta nekik: Este kilenc órára állítsatok készenlétbe kétszáz katonát, hetven lovast és kétszáz lándzsást, hogy induljanak Cézáreába. Adjatok melléjük hátas állatokat is, hogy Pált felültetve biztonságban juttassák el Félix helytartóhoz. Azután levelet írt, amelynek ez ...

Olvassa tovább »

Gyekmekláncfű

Uram, ma én vagyok gyermekláncfüved. Sárga vagyok és temérdek, nagy réted közepén…   Sárga fiatalságom beérik lassan, magokat terem, s magjaimnak repülő szárnyakat teremtesz.   Én boldog vagyok és hagyom, Kérlek, Uram, vidd e kicsi magvakat Sorsuk felé …   ...

Olvassa tovább »

Mindenért hálát adjatok! – Egyházkerületi Közgyűlés Bihardiószegen

A Bihardiószegi Református Egyházközség templomában tartotta nyári közgyűlését a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A találkozás öröme és a hálaadás jellemezte az együttlétet. Hosszú idő után először tudták megtartani az egyházkerületi közgyűlést, melyre ezúttal az érmelléki templomban került sor, mely több mint ...

Olvassa tovább »

Életre szóló ajándékot kaptak az ovisok

Forrás: Friss Újság A Szatmárnémeti Református Gimnázium óvodájától búcsúzó gyerekek — négy csoport — gesztenyefa-csemetéket kaptak ajándékba a gyomaendrődi partneróvoda felajánlásának köszönhetően, tájékoztatta szerkesztőségünket Szilágyi Noémi, a református óvoda irányítója. Elbúcsúztatják az iskolába készülő gyerekeket a Szatmárnémeti Református Gimnázium óvodájában. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 21.

„Ahogy megvirradt, a zsidók összecsődültek, és átok alatt kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg meg nem ölik Pált.” (ApCsel 23,12) A gyűlölet ereje jelenik meg itt. A gyűlölet olyan érzés, amely egyetlen impulzussal hatalmas sokaságot képes ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 20.

    „Akkor Pál monda néki: Megver az Isten téged, te kimeszelt fal! És te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek?Az ott állók pedig mondának: Az Istennek főpapját szidalmazod-é? Pál pedig mondta: Nem tudtam, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 18.

„Amikor azonban szíjakkal lekötözték, azt mondta Pál az ott álló századosnak: Szabad-e nektek római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolni? Ahogy meghallotta ezt a százados, elment, és jelentette az ezredesnek: Vigyázz, mit teszel, mert ez az ember római!” (ApCsel 22:25-26) Pál miután ...

Olvassa tovább »

„Mindent Isten dicsőségére fogok cselekedni” – nyugdíjba vonul Szilágyi Éva

Forrás: Friss Újság Szilágyi Éva magyartanár, aki huszonöt évig volt a Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatója, nyugdíjba vonult. Az ennek apropóján készített interjúban tettekben és eseményekben gazdag életének néhány, számára emlékezetes mozzanatáról vall. — Honnan indult az ön életútja? — 1956 ...

Olvassa tovább »

Felhőcskék ballagása a Kinizsiben

Ballagott a Szatmárnémeti Református Gimnáziumhoz tartozó Kinizsi Óvoda Felhőcske Csoportja. Várja őket az iskolapad, természetesen előtte a szabadidő.    Szerdán délután 16 órától Szilágyi Noémi igazgatónő köszöntötte a szülőket és a gyermekeket. Húsz csöppség éneke és szavaltgyűjteménye csalt mosolyt és ...

Olvassa tovább »