Imahét vasárnaptól vasárnapig Szatmár-Kültelken

A Szatmár-Kültelki Református Egyházközség imahetet tart folyó év március 23-a és 30-a között „ne legyenek köztetek szakadások!” (1Kor. 1, 10b.) mottó alatt. Vasárnap délután 17 órától Higyed János házigazda lelkipásztor nyitja meg az alkalomsorozatot. Hétfőtől szombatig 18 órakor kezdődődnek az ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (124)

A Harangszó Rádió 124 adásában a 122. Zsoltár alapján hirdet Igét Oláh József kisbácsi lelkipásztor. Nemrég a Nagykárolyi Református Egyházmegyébe kebelezett bogdándi gyülekezetbe új lelkipásztort választottak meg. A Legeltesd az én juhaimat műsorrészben Bogdánd református egyházközségét mutatja be Zsákai Norbert, ...

Olvassa tovább »

Szatmári Harangszó Rádió beharangozó (117)

Mit jelent gondviselőnek lenni és gondot viselni? – e kettő közötti különbségre hívja fel a figyelmet Pál Ferenc mentálhigiénés szakember az Ébresztő!Gondolatban. Ne csak növeljem, neveljem is gyermekemet – Sipos Alpár Szabolcs, a Magyarországi Bibliaszövetség vezetője beszél a keresztyén gyermeknevelésről. ...

Olvassa tovább »

Fodor Lajos: Metszés közben

A tavasz ébred, vele ébredsz, indulsz a természettel szebb remények felé.   A szőlőtövek intenek feléd: „Vedd kezedbe a kést, metsz belém, vágd vissza buja hajtásaim!”   Te csak állsz és töprengsz: „Metsszem, ne metsszem? melyik ág terem legtöbbet? azt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014 március 21.

„Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” –  A niniveiek pedig hivének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. És eljuta a beszéd Ninive királyához, és felkele királyi székéből, és leveté magáról az ő királyi ruháját, és zsákba ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel őszinte részvétünket fejezzük ki Bogya Kis Mária szolgatársunknak édesapja Nagy Lőrinc elvesztése miatt érzett fájdalmában. “Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kõsziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás

Az Úr Isten adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló lelkészcsaládnak, Nagy Lőrinc életének 87. évében elhunyt testvérünk elvesztése miatt érzett fájdalmában. “Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3,20) A Szatmári Református Egyházmegye ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014 március 20.

“Mikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról, és bejutott az én könyörgésem te hozzád, a te szentséged templomába.” Jón 2,8 Olvasandó: Jón. 2 Jónás könyvének második részéből, általam kiemelt nyolcadik Igevers nagyon hűen ábrázol bennünket, embereket. Mikor elcsüggedünk, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. március 19.

“Megfélemlének azért a hajósok és kiáltának, kiki az ő istenéhez, és a hajóban lévő holmit a tengerbe hányák, hogy könnyítsenek magukon. Jónás pedig leméne a hajó aljába, és lefeküdt és elaludt. De hozzáméne a kormányos mester, és mondá néki: Mi ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. március 18.

„De a Sion hegyén menedék lesz…és az Úré lesz a királyság” Abd 17.21 Ezékiel jövőről szóló látomásához hasonlóan (Ez 47,13-48,29), ahol az országot szétosztják a törzsek között anélkül, hogy figyelembe vennék a hagyományos törzsi területeket, úgy veszi szemügyre itt a ...

Olvassa tovább »

Az 1848-1849-es forradalomra emlékeztek Patóházán

Felemelő és színvonalas ünnepségen vehettek részt vasárnap délután a patóházai református egyházközség tagjai. 16 órától ünnepi istentisztelettel kezdődött a megemlékezés, majd a visszakapott óvoda épületében tartalmas műsor következett. ,, Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a ...

Olvassa tovább »

Március 15-i ünnepély Szárazberken és Vámosorosziban

A Szárazberki- és a Vámosoroszi Református Egyházközségek 1990-ben teremtettek egymás között testvérgyülekezeti megállapodást. A kapcsolat ápolása sokáig megszakadt, mivel mindkét gyülekezeben sokszor váltották a lelkipásztorok egymást. Marosvölgyi Péter és felesége Tünde négy esztendővel ezelőtt kaptak kinevezést Vámosorosziba illetve a gyülekezethez ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. március 17.

„Szíved kevélysége csalt meg téged, aki szikla-hasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, aki mondja az õ szívében: Ki vonhatna le engem a síkra?!” (Abd 1,3) Edomot, Izráel testvérnépét éri el az ítélet. Abdiás, az Isten szolgája harcba szólít és jövendöl ...

Olvassa tovább »