Fodor Lajos: Vallomás

Beszélgetek az én Urammal, Aki mindig meghallgat, életem pillanatai nála a legjobb helyen vannak.   Leteszem Krisztus keresztje alá bűneimet, titkos vágyaimat, felnézek a szenvedőre, aki fájdalmában is rám mosolyog, azt üzeni, megváltott vagyok.   Okom nem lehet a félelemre, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. április 1.

“Ímé, boldog ember az, a kit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! Mert õ megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.” Jób ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. március 31.

„És felele a témáni Elifáz, és monda: Ha szólni próbálunk hozzád, zokon veszed-é? De hát ki tudná magát türtőztetni a beszédben?” Jób 4,1-2 Olvasásra: Jób 4 A szenvedő, és fogantatása, születése napját megátkozó Jóbhoz megérkeznek a barátok. „Barátok”. „Vigasztalók”. Ott ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. március 30.

Nincs békességem „Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám” (Jób 3: 26) Olvasandó Jób 3: 1-26 Életünk során adódhatnak olyan helyzetek, amikor úgy érezzük egyszerre mintha óriási terhek nehezednének életünkre. Ránk szakadhat elviselhetetlen magány, gyász és veszteség, ...

Olvassa tovább »

Szeretetszolgálatra buzdították a presbitereket Sárközújlakon

A Szatmári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége immáron tizennyolcadik alkalommal rendezte meg konferenciáját. A Sárközújlakon megrendezett eseményen több mint száz presbiter volt jelen és húsz Szatmár megyei gyülekezet képviseltette magát: Amac, Adorján, Apa, Batiz, Dobrácsapáti, Egri, Erdőd, Halmi, Hirip, Mikola, Ombod, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. március 29.

„Mikor pedig meghallá Jóbnak három barátja mind ezt a nyomorúságot, amely esett vala rajta: eljöve mindenik az ő lakó helyéből: a témáni Elifáz, a sukhi Bildád és a naamai Cófár; és elvégezék, hogy együtt mennek be, hogy bánkódjanak vele és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. március 28.

“Akkor felkele Jób….és monda: Mezítelen jöttem ki az én anyámnak méhéből, és mezítelen térek oda vissza” (Jób: 20-21) Veszíteni valója mindenkinek van. Sokan elvesztik vagyonukat, mások szeretteiket. Talán néhány szempillantás alatt. A halál kíméletlen. Több mint három éve éltem át ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten! – 2014. március 27.

“Lõn pedig egy napon hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr elõtt; és eljöve a Sátán is közöttök.” (Jób 1,6-12) A mai alapige sokunk számára kérdéseket vet fel. Mindenek előtt egy igen komoly, a hitvallásunkat érintő probléma merül ...

Olvassa tovább »

Vasárnap kezdődik az imahét a Láncosban

Korda Zoltán, Szilágyi Balázs, Pocsveiler István lelkipásztorok és a presbitérium szeretettel várja a híveket, minden érdeklődőt szatmári Láncos-templomban megszervezendő imaheti alkalmakra. Vasárnaptól vasárnapig minden nap 17 órakor kezdődnek az imaheti istentiszteletek a következő lelkipásztorok szolgálatával: Vasárnap Nagy Erika sárközújlaki, hétfőn ...

Olvassa tovább »

A Megváltó Isten hűsége – Bepillantás Szatmár-Kültelek imahetébe

Ünnepélyes alkalmakat tartanak Szatmár-kültelken, azon kívül, hogy minden napnak megvan a meghívott prédikátora, előadással, zenei produkciókkal is színesítenek az imahéten. Lapunk a szerdai istentiszteletbe nyert betekintést, ahol Dr. Buzogány Dezső a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet egyháztörténet tanára hirdette Isten igéjét. ...

Olvassa tovább »

Utolsó fázisába került az Ecosunhome

A Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretén belül megnyert pályázatokat ellenőrző Nagyváradi Területi Irodájának (BRECO) megbízott munkatársai, név szerint Marian Rus technikai- és Sebastian Sturz pénzügyi ellenőrök végeztek látogatást a Szatmári Református Esperesi Hivatalban és tüzetes átvizsgálás ...

Olvassa tovább »