Velünk az Isten – 2020. november 9.

„Majd oltárt épített ott Dávid az ÚRnak, és egészen elégő áldozatot meg hálaáldozatokat mutatott be. Erre megkegyelmezett az ÚR a földnek, és megszűnt a csapás Izráelen.” (2Sám 24,25) Sokszor hallom az utóbbi időben: elég már ebből! ELÉG! De jó lenne ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 8.

     „Dávid azt felelte Gádnak: Igen meg vagyok szorítva. De mégis inkább az ÚR kezébe essünk, mert nagy az ő irgalmassága, és ne essem emberek kezébe.” (2Sám 24,14)      Dávid, mint visszaeső bűnös áll előttünk. Akarva akaratlanul megvetően szoktunk nézni ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 7.

 „Dávidot azonban furdalni kezdte a lelkiismeret, miután megszámláltatta a népet, ezért ezt mondta Dávid az Úrnak: Nagyot vétettem azzal, hogy ezt tettem! Most azért bocsásd meg, Uram, a te szolgád bűnét, mert igen esztelenül cselekedtem!” (2Sám 24,10) Ma újra azt ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 6.

„Ezek pedig a Dávid erős vitézeinek nevei:…” (2Sám 23,8) Ha tovább olvassuk a megkezdett verset a fejezet végéig, sok férfi nevével találkozunk majd, s néhány történet is elénk kerül mely arról is beszámol milyen hőstetteket hajtottak végre, hogy bekerüljenek ebbe ...

Olvassa tovább »

Nem a meghátrálás embere – elbúcsúzott szolgatársaitól Kovács Sándor

Elbúcsúzott fungens lelkészként szolgatársaitól Kovács Sándor, aki 2010 és 2016 között volt a Szatmári Református Egyházmegye esperese. Csütörtökön az egyházmegye novemberi közigazgatási gyűlésén került sor az alkalomra, melyen a kereken negyven évet szolgáló lelkipásztor életigéje alapján prédikált: “Az igaz pedig ...

Olvassa tovább »

Elkezdte szolgálatát Németiben Kiss József lelkipásztor

November első vasárnapján megkezdődött Kiss József megválasztott németi református lelkipásztor szolgálata. Az első nap éppen a reformáció napjának megünneplésével kezdődött az ünnephez legközelebb eső vasárnapon az úr szent asztala is megteríttetett. Vasárnap délelőtt 10 órakor Kiss József a János evangéliuma ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 3.

“Dávid ennek az éneknek a szavait mondta el az Úrnak, amikor az Úr kimentette őt minden ellenségének és Saulnak a kezéből. Így mondta: Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és ...

Olvassa tovább »

A Szatmárnémeti Református Gimnázium tanárijának falfestményei

Az alábbiakban Muhi Csilla írását olvashatjuk iskolánk büszkeségéről. A cikket az alábbi linkre kattintva olvashatjuk eredi helyén: https://www.torilecke.net/cikkek/helytortenet/a-szatmarnemeti-reformatus-gimnazium-tanarijanak-falfestmenyei.html?fbclid=IwAR2KZWlRGrBoUs6f4mHpnuHI5RTGOjpMD_saJp_ksyhqpvsqRvYn3hIGStg Nemzetiségi kultúránk féltve őrzött kincsei közé tartoznak ezek a műalkotások. Évtizedekig kellett rejtegetni őket egy olyan korban, amely képtelen volt elfogadni a kulturális ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 2.

„Gátban is háború tört ki, ott is volt egy óriás termetű férfi, kinek a kezein és a lábain hat-hat ujja volt, azaz összesen huszonnégy, és ő is az óriások leszármazottja volt. Szidalmazta Izráelt, de Jónátán, Dávid bátyjának, Simeának a fia ...

Olvassa tovább »

Ha Isten velünk – Reformáció ünnepe Szamos-negyeden

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban” – hangzott a 46. zsoltár 2. verse a reformáció ünnepén Szamos-negyeden. Október 31-én reformáció ünnepe alkalmából már hagyományszerűen koszorúzással egybekötött istentiszteletet tartottak a Szatmárnémeti Szamos-negyedi református gyülekezetben. A Szatmárnémeti ...

Olvassa tovább »

REzsi – REformáció

Itt a reformáció ünnepe. Jön a hideg. Hosszú és egyre hosszabb az éjszaka. Megvan ennek a maga szépsége, ha van meleg otthon, fűtött helyiség, ha van hol meghúzódni, felmelegedni. Idén, talán többet is voltunk otthonainkban, mint ahogy akartuk. Ennek voltak ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. november 1.

“Dávid idejében egyszer éhínség volt három egymás után következő évben. Megkérdezte Dávid emiatt az URat, és az ÚR ezt mondta: Saulért és az ő vérszopó háza népéért van ez, mivel megölte a gibeóniakat. Hívatta tehát a király a gibeóniakat, és ...

Olvassa tovább »

Hamarosan megvásárolható a 2021-es kalendárium

A tartalomból: Naptár – pollennaptár – horgásznaptár – mozgó ünnepek ::: Forró László: Változó világunk ::: EGYHÁZUNK ::: A temesvári Új Ezredév Református Központ::: A hegyközkovácsi templom felújítása ::: A képzett prebiter ::: 100 ÉVES EGYHÁZKERÜLETÜNK ::: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása ::: A ...

Olvassa tovább »