A lelkipásztor feladata az igehirdetés – Interjú Kovács Sándorral

Forrás: frissujsag.ro Több mint negyven év lelkipásztori szolgálat után nyugdíjba vonul Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye volt esperese, egri lelkipásztor. Tegnap búcsúzott az egri gyülekezettől. Életéről és lelkipásztori pályájáról, a lelkészi hivatás lényegéről kérdeztük. — Honnan indult, hova vezetnek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 25.

“Volt egy benjámini származású tehetős ember Benjáminban, akinek Kís volt a neve, Abíélnek a fia, aki Cerór fia, aki Bekórat fia, aki Afíah fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia. Szép ifjú volt, nem volt nála szebb Izráel fiai ...

Olvassa tovább »

Sunyitábor az álomról

Nagy tábort, sajnos, nem lehet tartani, de a szabadban lehet tartózkodni csoportoknak. Ezt a lehetőséget használta ki a Szatmárnémeti-Szigetlankai Református Egyházközség húszfős ifjúsága. Az álomról tanulhattak együtt, s kirándulás közben az Igével foglalkoztak és az Ige foglalkozott velük.   Túrázás, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 24.

“Azt mondták neki: Íme, megöregedtél, és fiaid nem a te utadon járnak. Most tehát tégy valakit királyunkká, hogy ő ítéljen fölöttünk, amint minden népnél szokás.” (1Sám 8,5) Fájó szavak, melyek a szív mélyéig hatnak. A nép „gépfegyvere” egy egész sérelemsorozatot ...

Olvassa tovább »

Nekem nyolc – Konfirmáció Mikolában

Nem véletlenül hangzott a hegyi beszéd nyolc boldogmondása a Mikolai Református Egyházközség konfirmációs-vasárnapján. Ugyanis négy leány és négy fiú, összesen nyolc fiatal tett bizonyságot hitéről. A konfirmáció végén az útravaló gondolatok is a nyolcas szám köré fonódtak. Számos szófordulat ismert ...

Olvassa tovább »

Átadták a Magyarok Kenyerét

Magyar Lóránd parlamenti képviselő közösségi oldaláról megtudtuk, átadták a Magyarok Kenyerét a Szatmári Református Egyházmegye mintegy húsz gyülekezetén. A képviselő bejegyzésében a következőképpen fogalmaz: „A kenyér munka, közösség és élet. A Magyarok Kenyere kezdeményezésben a Partiumban 80 tonna búzát gyűjtöttünk, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 23.

      “Sámuel pedig vett egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte EbenHáézernek, mivel azt mondta: Mindeddig megsegített minket az Úr!” (1Sám 7,12)        Sámuel emlékoszlopot állít fel Mispa és Sén között. Mindezt azután teszi miután Izráel népe végre ...

Olvassa tovább »

A harangozók a „broken-windows” elv gátjai lehetnek

Azt már megszokhattuk, hogy lelkipásztorokat vagy gondnokokat köszöntenek az egyházközségekben, azonban sokszor megfeledkezünk a szorgos harangozókról. A „betört-ablak” –elméletet Malcom Gladwell a Fordulópont (The Tipping Point) című munkájában fejtett ki két társadalomtudós, James Wilson és George Kelling 1982-ben publikált cikkére ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 22.

,,Az Úr ládája hét hónapig volt a filiszteusok földjén” (I1Sám 6,1) A filiszteusok hét hónapig tartották maguknál az Úr ládáját, ami számukra pusztítást hozott. Hiába szenvedtek, hiába tizedelte a népet a fekély, hiába visszhangzott a város a sírástól és jajgatástól, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 21.

„Elküldék azért az Istennek ládáját Ekronba. És a mikor Ekronba jutott az Istennek ládája, felzúdultak az Ekronbeliek: Reám hozták Izráel Istenének ládáját, hogy megöljön engem és az én népemet. Annakokáért elküldtek, és összegyűjték a Filiszteusoknak minden fejedelmeit, és mondának: Küldjétek ...

Olvassa tovább »

HIVATALOS – Indulhat a diakónia Szatmáron

Megkapta a hivatalos jóváhagyást a diakónia működtetésére a Szatmári Református Egyházmegye. – tudtuk meg Kiss József szatmárpálfalvai lelkipásztortól, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzőjétől.   2016 októberében, a Szatmári Református Egyházmegye tanácsülésén érkezett a főjegyző azzal az igénnyel, kezdeményezéssel, hogy létre ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2020. augusztus 20.

“Oda van Izráel dicsősége, mert elvétetett az Isten ládája” (1 Sám 4,22) Igyekszünk, hogy a rossz híreket óvatosan közöljük, mert félő, hogy sokkot okozunk azzal, ha egy az egyben  átadjuk azokat. Még így is ártunk a rossz hírek átadásával, de vétkezünk ...

Olvassa tovább »

Az elmúlt hét év nőszövetségi konferenciáiról

Van mire emlékezni, van miért hálát adni. A járványügyi helyzet miatt nagyobb tömegrendezvényeket még mindig nem lehet megszervezni. Konferenciák, találkozók, táborok, egyházi rendezvények, koncertek maradnak el az előírások miatt. Kétségbeesés helyett hisszük, ez is van valamiért. Talán azért, mert annyire ...

Olvassa tovább »