Velünk az Isten – 2021. május 1.

„Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszórattak, elmentek, és hirdették az igét.”  (Ap Csel 8,3-4) Olvasandó:Ap.Csel. 8,1-8 A Bibliában az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 8. részének a ...

Olvassa tovább »

Sic transit gloria mundi

Múló és maradandó értékekről sokat beszélünk. Ragaszkodnunk kell a maradandóhoz, a múlandótól pedig tartózkodjunk! Amikor konkretizálódik előttünk ez az alapigazság, akkor felszisszenünk, olykor még meg is ijedünk attól, ahogy elmúlik e világ dicsősége. Nem kárörvendés, nem is a szenzációhajhászás vezetett ...

Olvassa tovább »

Szentlélek

Jó napot, Uram. Miben mesterkedik? Teszek-veszek, mint minden ember. De mi hajtja? Mi a motor, ami előre viszi? Tudja mit, ha már ilyen direkt módon rákérdezett: a belső motrom. Értem én, de milyen gyakran olajozza, hogy gördülékenyen pörögjön a kerék? ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 30.

„… a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondva: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt! És ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 29.

“De ama magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik…” (Ap.csel. 7: 48) Valaki azzal dicsekedett, hogy az utolsó szó jogán alaposan beolvasott a hivatalosoknak, szíve vágya szerint szólott. István diakónus ott áll a zsidóság hivatalos vezetői előtt, nem áll szándékában bántó ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Puskás Zoltánné, sz. Domokos Mária

A feltámadott Jézus Krisztusban való hittel, őszinte részvétünket fejezzük ki Dr. Puskás Csabának, egyházmegyénk főgondnokának, édesanyja Puskás Zoltánné, sz. Domokos Mária (1936 – 2021) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten vigasztalja a családot! „Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják ...

Olvassa tovább »

Új székhelyen Máthé Róbert pszichoterápiás magánrendelője

Új székhelyen működik Máthé Róbert pszichoterápiás magánrendelője. Szeretettel várja az érdekelteket a Petőfi utca 4. szám alatt. Máthé Róbert, főállásban lelkészként dolgozik Vetésen. Teológiai tanulmányain túl a pszichológia, pszichoterápia területein is ismereteket sajátított el. Pszichológus diplomát a kolozsvári Babes-Bolyai tudományegyetemen ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 27.

“A főpap megkérdezte: Valóban így van ez? Ő erre így szólt: Férfiak, testvérek és atyák, halljátok! A dicsőség Istene megjelent a mi atyánknak, Ábrahámnak, amikor Mezopotámiában volt, mielőtt letelepedett Háránban, és ezt mondta neki: Menj ki földedről és rokonaid közül, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 26.

„A nagytanácsban ülők pedig mindnyájan rátekintettek, és arcát olyannak látták, mint egy angyalét.” (ApCsel 6,15) Jézus és tanítványai annyira elütöttek attól a világtól, amelyikben mozogtak, hogy ez magában gyűlölködést keltett. Valamelyik magyarországi kisvárosban, pár évtizede, élt egy kedves fiatal tanár. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 25.

  „Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban.” (Ap.Csel. 6,1) Probléma az első keresztyén gyülekezetben. De mennyire kellemes probléma ez! ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 24.

„Mostanra nézve is azt mondom nektek, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok szabadon őket, mert ha emberektől van ez az elgondolás vagy ez a dolog, semmivé lesz.” (ApCsel 5,38)             A mai kijelölt igerészünk Gamáliel tanácsáról szól. Mit is ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. április 23.

          „A mi atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függesztve megölétek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Lélek ...

Olvassa tovább »

Ifiimahét tervezésben

Tisztelt szolgatárs, szeretett testvérem Krisztusban, A Királyhágómelléki Református Ifjúsági Szövetség (KRISZ) szeretne, a Királyhágómelléki Református Ifjúság számára az Egyetemes imahét és a Vakációs Gyermekbibliahét mintájára, Ifjúsági programot készíteni, melyet egyházkerületünk gyülekezeteiben, az ifjúsági csoportoknak – illetve csoportokkal közösen – lehetne ...

Olvassa tovább »

A Harangszó májusi dupla számából (9-10)

forrás: kiralyhagomellek.ro/ Hit a megmaradásban ::: Döntögessünk tabukat! ::: Az özvegy árbóc ::: Fogadalom, és ami mögötte van ::: Mivel vagy megkeresztelve? ::: A református keresztyén ember ::: Kik is vagyunk mi ::: Honnan származik az identitás, és mit jelent: keresztyén? ::: Magyarkakucs: hit a megmaradásban ::: Önazonosság: erény vagy akadály? ::: Magyarnak lenni Ausztráliában ::: Hálaadás a KREK nőszövetségének harmincéves szolgálatáért ::: Hat ...

Olvassa tovább »