Velünk az Isten – 2021. július 6.

“Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Három nap múlva magához hívatta a zsidók ottani elöljáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk: Férfiak, testvéreim, bár semmit sem vétkeztem e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, ...

Olvassa tovább »

„Isten dicsőségére és a jövő számára” – Falvak mécsesei díjjal tüntették ki Kovács József szatmárhegyi lelkipásztort

Forrás: Friss Újság A Szatmár Megyei Hagyományőrző Forrásközpont a Falvak mécsesei díjjal tüntette ki Kovács József szatmárhegyi lelkipásztort. Ennek apropóján beszélgettünk munkásságáról, eredményekről, tervekről. — Beszéljen egy kicsit a szatmárhegyi gyerekkoráráról, kötődései forrásairól! — Isten úgy alakította az életemet, hogy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 5.

“Az ottani testvérek pedig, amikor hallottak jövetelünkről, elénk jöttek Appiusz fórumáig és a Tres Tabernaeig. Amikor Pál meglátta őket, hálát adott Istennek, és bizakodó lett.” (ApCsel 28,15) Vannak emberek, akiket ha meglátunk, összeszorul a gyomrunk, idegesek leszünk tőlük, elbizonytalanodunk. Pál, ...

Olvassa tovább »

Németiek biciklitúrája Vetésbe

A Németi Református Egyházközség ifjúsági csoportja, illetve gyülekezeti tagok biciklitúrán vettek részt, melynek kiindulási pontja a Németi református templom parókiája, úti célja pedig a vetési református templom volt. – tudtuk meg Kiss József lelkipásztortól, az esemény szervezőjétől. Elmúlt héten a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 4.

      „ Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva, az ő kezére ragada.  Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez ...

Olvassa tovább »

Paintball szigetlankai ifisekkel

Paintballozással egybekötött csapatépítő tevékenységen vettek részt a szigetlankai ifjak. A legaktívabb ifisekkel indult útnak Rácz Ervin lelkipásztor és az esemény támogatója Szabó Lajos vállalkozó.   Mindazok a szigetlankai ifjak, aki az elmúlt hónapokban aktívan vettek részt istentiszteleteken, bibliaórakon és szolgálatkészek ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 3.

Maradjunk bolondok! „Amikor pedig ezeket mondta a maga mentségére, Fesztusz hangosan így szólt: Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány téged őrültségbe visz.” (Ap Csel 26,24) Maradjunk bolondok! Az ige fényében ez a felhívás nem is olyan nagy őrültség, mint ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 2.

„Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállt ő közöttük, monda: Jóllehet szükséges lett volna, rám hallgatnotok, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt: Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 1.

“Beszálltunk tehát egy adramittiumi hajóba, amely az ázsiai partvidéket akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a thesszalonikai macedón Arisztarkhosz is. Másnap megérkeztünk Szidónba. Juliusz emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen a barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla.” (Ap.Csel 27,2-3) Olvasandó: ApCsel.27,1-8 ...

Olvassa tovább »

SZIKE tábor az örömről

Két év várakozás után ismét megszervezésre kerül az aktuális járványügyi szabályok betartásával a SZIKE tábor Nagytarnán. Augusztus első hetében, vasárnaptól szombatig örömmel telhet meg az Ecosunhome. Ifjúsági programok, koncertek, közösségi játékok, sport, túrázás és fiatalos lelki programok: áhítatok, előadások, bibliaórák, ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 29.

“Agrippa erre így szólt Pálhoz: Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott: Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 28.

“Szeretném magam is meghallgatni azt az embert.” (ApCsel 25,22) Agrippa Festusnak mondja ezt a mondatot Pál apostolról, aki akkor éppen egy vádlott, de a híre és amit prédikál, az érdekes. Szeretne vele találkozni. Jó lenne, ha ezzel a vággyal indulnánk ...

Olvassa tovább »

MEGHÍVÓ – megemlékezés Szilágyi Domokos születésnapján

Szeretettel hívjuk Önt, barátait és ismerőseit Szilágyi Domokos születésnapja alkalmából, a költő Szatmárnémeti szobra előtti megemlékezésre, főhajtásra                                  Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület,                                 Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete,​                           Szatmárnémeti Kölcsey Kör                  ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. június 27.

„Mert ha vétkes vagyok, és valami halálra méltót cselekedtem, nem vonakodom a haláltól, ha azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem szolgáltathat ki nekik. A császárhoz fellebbezek!” (ApCsel 25,11) Olvasandó: ApCsel 25,1-12 A zsidó vezetők Pál apostolt ...

Olvassa tovább »