A felelősségvállalás létrájáról Tamásváralján

Női bibliaórát tartottak csütörtökön a Tamásváraljai Református Egyházközségben. A havonta megtartott alkalmakra vendég előadókat hívnak. Új közösségépítő program indult Tamásváralján, Kala Noémi lelkésznő szervezésében. A női körben olyan bibliai témákat dolgoznak fel, amelyek valószínűleg a nőket jobban érintik. A legutóbbi alkalmon Rácz Ervin Szatmár-szigetlankai lelkipásztor a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora tartott előadást a felelősségvállalásról, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 15.

“Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták.” (Mt 7,12) Szinte az összes vallásban megtalálható erkölcsi tanítás az aranyszabály. – így nevezik Jézusnak ezt a mondatát. Az aranyszabály kifejezést egyébként először Angliában a 17. században kezdték el használni anglikán teológusok. Legkorábbi ismert említése Charles Gibbon angol írótól származik 1604-ből. […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 14.

Kérjetek, és adatik nektek… Ha ti gonosz létetekre tudtok fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jót azoknak, akik kérnek tőle?” – (Máté 7,7a és 11) Az az érzésünk, hogy Isten valami hallatlan módon tárulkozik ki az ember előtt. Ez utóbbinak pedig mintha nem volna elég mersze, bátorsága ahhoz, hogy kérjen […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 13.

„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.  Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek néktek.” – (Máté 7,1-2) Az ember hajlamos arra, hogy kritikus szemmel nézzen a másik emberre. A kritika jó, ha épít, ha tanulni lehet belőle. A kérdés mindig az, milyen szándékkal mondjuk, milyen érzések vannak mögötte. A rosszindulat mérgez, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 12.

,,Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 11.

,,Mert ahol van a ti szívetek, ott van a ti kincsetek is” – (Máté 6,21)  Minek élünk, miért vagyunk a világon? Olyan kérdések, amelyek évezredek óta foglalkoztatják az emberiséget. Nem csak megpróbáltak megválaszolni ezeket a kérdéseket, cselekedtek. Ebből a szempontból két nagy csoportra oszlott az emberiség. Az egyik csoportba tartozók az anyagiakra építettek, óriási vagyonra […]

Bővebben

Jókedvű szigetlankai közösség kirándulása az Anyaországban

Közösségépítő kiránduláson vettek részt a szigetlankaiak Észak- és Dél-Alföldön, amerre zúgnak habjai Tiszának, Dunának. Az Anyaországban több csodálatos templomban is voltak, a háromnapos, élménydús kiruccanást sétahajókázással pecsételték meg. Állomások: Tákos, Szolnok, Cegléd, Kecskemét, Nagykőrös, Budapest. Teljesen megtelt az ötven fős busz a hónapokkal ezelőtt meghirdetett kirándulásra. Már szokássá vált a szigetlankai gyülekezetben ez a népszerű esemény: egyik […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 10.

„Amikor pedig böjtöltök, ne legyetek olyan komor ábrázatúak, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te Atyád, aki titkon van; és a te Atyád, […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 9.

„Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapják jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2024. július 8.

“… a te adakozásod titkon legyen. És a te Atyád látja, amit titkon tettél, és megfizet neked nyiltan.” (Mt 6,4) “Amit fülbe súgva hallotok, azt hirdessétek a háztetőkről!” (Mt 10,27) E két Igét látva egymás mellett olyan, mint egy kétoldalú szerződés. A ti adakozásotok titkon legyen, majd a megfelelő helyen nyilvánossá teszem. Amit azonban én sugallok […]

Bővebben