Velünk az Isten – 2023. március 21.

“Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál. Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindkettőt az Úr alkotta. Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják. Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet. Tövisek és kelepcék vannak a görbe […]

Bővebben

(Petőfi) Sándor napi nemzeti ünnep és imahétkezdés Erdődön

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve Erdődön hálát adtak Istennek elődjeink közül, azokért, akik hittek és mertek hinni. Szombaton délben 12 órától az erdődi református templomban megköszönték az Úrnak a magyar nép azon hőseit, akik nem magukban, azaz nem emberekben, hanem az örök Isten segítségében hittek és ezzel a hittel imádkoztak hisszük, hogy az Úr […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. március 20.

“A fennhéjázó tekintet és a kevély szív az istentelenek lámpása, s bűn az.” (Péld 21,4) Legyen tartásod! Húzd ki magad! Ne lássák rajtad, hogy gyenge vagy! – Ezek lehetnek olyan bátoritások, melyek helyesek lehetnek, de általában büszkeségre, kevélységre indítanak. Bűn az. Van mire alázatosnak lenni. Sok arcot, tekintetet fotóztam már, fotósként egyházi eseményeken. Néha, amikor […]

Bővebben

Ma a legnagyobb ellenségünk a közömbösség

A régi Ugocsa vármegye 3000 katonát adott a szabadságharcnak, így a halmi március 15-i főhajtás mindig mélyebb tartalommal bír, mint máshol – de 175 év múltán ezt a vidéket is mai korunk általános ellensége fenyegeti, és ha nem vagyunk egymásért felelősséggel tartozó, jó pásztorok, nem fogunk győzedelmeskedni. Ragyogó tavasz köszöntötte a nemzet tavaszára emlékezőket vasárnap […]

Bővebben

Imahét Dabolcon

Isten kegyelméből az idei évben is megszervezik az Imahetet a Dabolci Református Egyházközségben, március 20-23 között. Az istentiszteleti alkalmak minden este 18:00 órától kezdődnek, tudtuk meg Szilágyi István Róbert lelkipásztortól. Az idei esztendő imaheti programját a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította össze, vezérigéje pedig: ,,Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót,pártoljátok az árvák és […]

Bővebben

Imahét Egriben és Aranyosmeggyesen

Istennek hála elkezdődött az imahét az Egri, és az Aranyosmeggyesi Református Egyházközségekben. Március 19-26 között vendéglelkipásztorok érkeznek a gyülekezetekbe Igét hirdetni és lelki feltöltődést nyújtani a híveknek. ,,Ebben az esztendőben igyekeztünk olyan lelkipásztorokat meghívni az imahétre, akik valamilyen szinten kötődnek a településhez vagy a református közösséghez” – mondta lapunknak Tolnai János Bálint házigazda lelkipásztor. A […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. március 19.

“Az ifjak ékessége az erejük, az öregek dísze az ősz haj.” (Péld 20,29) Olvasandó: Példabeszédek 20 A Példabeszédek 20. fejezete egy sor ajánlást fogalmaz meg, amitől bölcs lehet az ember. Minden egyes ilyen tanácsot díszként lehetne felfűzni egy nyakékre fiatalok és idősek számára egyaránt. Összefoglalva végül az ifjak ékessége az erejükben, az idősek dísze pedig […]

Bővebben

Az esős idő ellenére is sokan – Március idusa Szatmárnémetiben

Az időjárást tekintve is a 175 évvel ezelőtti napot idézve, március 15-én Szatmárnémetiben, szemerkélő esőben az Ormos-háztól, a koltói huszárok által vezetve, a kaplonyi fúvószenekar diktálta ritmusban, az István térig vonult az ünneplő sereg. A Petőfi-szobornál több ezren gyűltek össze. Varga Sándor konferálását követően Ilyés Csaba, a Szatmári Római Katolikus Püspökség irodaigazgatója és Kiss József a […]

Bővebben

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés Elek Györgynek

Elek György pettyéni születésű publicista köszöntése a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés átvétele alkalmából. “És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.” (1Kor 12,26) Kedves György, az Anyaszentegyház az a közösség, ahol a tagok fokozottan figyelnek egymásra, együtt sírnak a szenvedőkkel és […]

Bővebben

Velünk az Isten – 2023. március 17.

,,Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát.” (Péld 18,22) ,,…hát én immár kit válasszak, virágom, virágom?” – teszi fel csodálatos népdalunk a ,,nagy” kérdést, amelyet legjobb esetben minden ember feltesz magában élete során. Nehéz a párválasztás, mégis csodálatos! Nehéz jó, hozzánk illő feleséget találni, választani. Mégis ez életünk egyik legszebb időszaka. […]

Bővebben