Velünk az Isten – 2021. július 20.

“Amikor  Salamon befejezte az Úr templomának és a királyi palotának az építését és mindazt, amit még kívánt és meg akart csináltatni, megjelent az Úr Salamonnak másodszor is úgy, ahogyan Gibeónban megjelent neki. Ezt mondta neki az Úr: Meghallgattam imádságodat és ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 19.

“Az ÚR, a mi Istenünk legyen velünk, mint ahogy atyáinkkal is volt. Ne hagyjon el minket, és ne is távozzék el tőlünk.” (1Kir 8,57) Mennyire tartjuk fontosnak az áldást? Salamon ajkáról egy nép felé árad mindez. Imádkozzunk, hogy áldásosztó vezetőink ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 18.

“De vajon lakhatik-e Isten a földön? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!”   (1Kir 8,27) Salamon itt Isten nagyságára való tekintettel teszi fel a fenti kérdést. Ez a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 17.

“Azután megfordult a király, és megáldá Izráel egész gyülekezetét és az Izráel egész gyülekezete felállott. És monda: Áldott legyen az Úr, Izráelnek Istene, aki szólott az ő szája által Dávidnak, az én atyámnak; és azt az ő hatalmasságával beteljesítette, mondván: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 16.

“És bevitte Salamon az ő atyjától, Dávidtól az Istennek szenteltetett jószágot, az ezüstöt, aranyat és az edényeket és azokat is az Úr házának kincsei közé tette.” (1Kir 7,51) A 7. fejezet második felében az van lajstromba szedve, hogy milyen arany, ...

Olvassa tovább »

Nyugalom

Nyugtass meg, úgy, mint régen. Kérlek. Azt hiszem annyi kell csak. Ringni szeretnék, mint az anyaméhben s majd burkaszakadtából kiáltanám. Megjöttem. Világ, tárd ki kapuid. Itt- ott nyikorog. Beragad. Kicserélték a zárat. Kulcsolok. Suttogok. Megtanultam halkan élni. Csendesen. Már nem ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 15.

“Azután a saját házát építé, melyben ő maga lakott,… és építe egy házat a Faraó leányának is, akit feleségül vett Salamon...” (1Kir 7,8). A sorrend a királyhoz méltó: Először az Úrnak háza, azután a közigazgatási paloták és végül a saját ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 13.

“Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el. Ezek adót fizettek, és szolgáltak Salamonnak egész életében. Salamon udvarának ennyi élelemre volt szüksége naponként: harminc kór finomlisztre és hatvan kór kenyérlisztre, tíz ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 12.

“Isten akkora bölcsességet, olyan nagy értelmet és annyi kimeríthetetlen gondolatot adott Salamon szívébe, mint a homok a tenger partján.” (1Kir 4,29) Mit kérnél Istentől, ha akármit kérhetnél? Komolyan vennéd e a kérésedet? Kérésedben szem előtt tartanád e embertársaid érdekeit, vagy ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 11.

„Adj azért szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja igazgatni népedet, és választást tudjon tenni a jó és a gonosz között. Mert ki tudná kormányozni ezt a te nagy népedet?” (1Kir 3,9) Olvasandó: 1Királyok 3 Mit kérnél Istentől, ha most azt mondaná: ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. július 9.

“Az Úr beszéde, melyet ő szólott nekem: Ha meg őrzik a te fiaid az ő útjokat, én előttem tökéletességgel járnak, teljes szívük és teljes lelkük szerint; ezt mondom: Soha el nem fogy a férfiú te közüled az Izráelnek királyi székiből.” ...

Olvassa tovább »

Videósorozat Kolozsvár műemlékorgonáiról, szatmáriak közreműködésével

Mini-sorozat indul Kolozsvár csodálatos műemlékorgonáinak bemutatásával és szatmári egyetemisták közreműködésével. A projekt vezetője Vajas Gréta másodéves egyetemi hallgató a BBTE Református Tanárképző és Zeneművészeti karán, ezelőtt pedig az Aurel Popp Művészeti líceumban tanult zongora szakon, Balaskó Balázs tanárúrnál, akinek örökké ...

Olvassa tovább »

Hármasünnep Szárazberken

Július első vasárnapján hármas ünnepre gyűlt egybe Szárazberek református lakossága. Tíz esztendővel ezelőtt alakult úgy, hogy az addig csak alkalmanként összegyűlt kórustagok eldöntötték, hogy a próbákat folyamattá változtatják, és azóta hetente gyakorolnak, egyházi- és világi ünnepek, illetve kórustalálkozók alkalmával énekszóval ...

Olvassa tovább »