2010 december 30.

„Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitöket.” Zsid 13,7 Közeledve az év végéhez mindenki kissé elcsendesedik és visszaemlékszik az elmúlt esztendő szépségére, sikerére, kudarcára, fájdalmára egyaránt. A mai ige azonban másra szeretne minket emlékeztetni. Elsősorban arra, hogy emlékezzünk meg az elöljáróinkról, vagyis vegyük […]

Bővebben

HARANGSZÓ – Év végi számvetés – köszönetmondás és szerzői névsor

A Harangszó jubileumi esztendejének végéhez közeledve, köszönetet mondunk belső (Babes Ardai Erika, Kraftsikné Petrikó Ildikó) és külső munkatársaink (Balázsné Kiss Csilla, Csohány János, Kupán Árpád, Ifj. Koszta Endre, Orbán Levente, Tóth Zsigmond), tudósítóink, szerzőink, levélíróink, gyülekezeti terjesztőink egész éves munkájáért, szolgálatáért, – ingyen, Isten dicsőségére beküldött – írásaiért. Illesse köszönet az egyházkerületi nyomda alkalmazottjait is, […]

Bővebben

2010. december 29.

Zsidókhoz írt levél 13: 1-6 „Az atyafiúi szeretet maradjon meg.” (1) Ha elmúlik Karácsony, a szeretet lángja halványabban ég. – fogalmaz meg egy szomorú igazságot a sokunk által ismert karácsonyi sláger. Egyszer egy családban a Jézuska ajándékait várva a gyerekek megfogadták, hogy jók lesznek, szépen és békésen fognak együtt játszani, különben nem kapnak semmit. Ünnepek […]

Bővebben

2010. december 28.

Zsidókhoz 12:18-22 18. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, 19. És trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó; 20. Mert nem bírták ki, ami parancsolva volt: Még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megköveztessék, vagy nyíllal lövettessék […]

Bővebben

Közösen ünnepeltek

Forrás: Szatmár.ro Rendhagyó módon közösen ünnepeltek a halmi reformátusok és római-katolikusok karácsony este: a két felekezet gyermekei közös műsort mutattak be előbb a református, 23 órakor pedig a római-katolikus templomban. A Jézus születésének történetét bemutató műsorban 15 fiatal szerepelt. Az ökumenikus jelleg mellett minden a megszokott program szerint zajlott: a református templomban 18 órától Fodor […]

Bővebben

„Lehajolt az ég a földhöz”

Forrás: Erdon Szatmár megye — December 24–én a Szatmár Megyei Büntetés–végrehajtási Intézet munkatársai Jézus Krisztus születése ünnepe alkalmából ökumenikus ünnepélyt szerveztek. A rendezvényen olyan felekezet képviselői voltak jelen, akik vallás–erkölcsi munkát folytatnak az Mileniului utcai intézmény falain belül. December 24–én a Szatmár MegyeiBüntetés–végrehajtási Intézet munkatársai Jézus Krisztus születése ünnepe alkalmából ökumenikus ünnepélyt szerveztek. A rendezvényen […]

Bővebben

Pásztorjáték Batizon

Forrás: Erdon Szatmár megye – Idén már hetedik alkalommal mutatott be karácsonyi pásztorjátékot a Batizi Református Egyházközség fiatalsága az ünnep szent estéjén. Az idei pásztorjátékuk címe „Szülte a szűz szent Fiát” volt. A betlehemes műsor hét részből állt, amelyet 22 lelkes fiatal adott elő. „Sikerült hagyományt teremtenünk ezzel a kezdeményezésünkkel. Terveink szerint, ezentúl is minden […]

Bővebben

2010. december 27.

„Annakokáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, És lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon.” (Zsid 12, 12-13) Lassan elmúlik a karácsony. Az ünnepek célja az, hogy egy kicsit kipihenjük magunkat, a fáradalmakat, de leginkább akkor van értelme ünnepelni, ha erőt is kapunk tőle és a lelkünket […]

Bővebben