2011 május 26.

„Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében mind örökkön örökké.” Zsolt 52, 10 Nagyon aktuális kérdéssel foglalkozik az 52. zsoltár. Tapasztalni lehetett régen is, és napjainkban is, hogy az Istenben hívőket, ki közösítik, rágalmazzák, hamis vádakat koholnak ellenük vagy esetenként, bántalmazzák is őket. Ilyen keresztel nehéz élni és boldogulni. Ráadásul e mellé […]

Bővebben

2011. május 25.

„Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.” Zsolt 51,9 Mindannyiunknak vannak bűnei és ezt nem csak azért mondjuk, mert jól megtanultuk, hogy bűnben fogantattuk és születtünk. Gyakran érezzük ezeknek a bűnöknek a terhét, jönnek az álmatlan éjszakák, az embert villámcsapásként érő depresszió, bűntudat, amely minden örömöt csírájában […]

Bővebben

Átadták a ballagó-tarisznyákat

Ballagási hangulat, ballagó-tarisznyák ünnepélyes átadása és megyei nőszövetségi vezetőségi találkozó volt tegnap az esperesi hivatal tanácstermében. Az Refi folyosóin egész nap a ballagó diákok szerenádjai szűrődtek ki. A tanárok és a diákok is meghatódva az elmúlt négy évre emlékeztek, és persze, hogy most mindenki a kellemes emlékeket siratja. No, de hát az élet ilyen. Ami […]

Bővebben

2011. május 24.

Zsoltár 51:3a “Könyörülj rajtam én Istenem a te kegyelmességet szerint…” Ez a bűnbánati zsoltár Dávid király paráznaságával kapcsolható össze. Nagyon jól tudja, hogy mind Isten, mind pedig felebarátja ellen súlyos bűnt követett el, de azt is átérzi, hogy az ember nem élhet bűnbánat és bűnbocsánat nélkül. Ezért kéri Istent, hogy könyörüljön rajta (3vs). Életünk alapvető szükséglete, hogy nézzünk szembe azokkal […]

Bővebben

Királyhágómelléki Református Nőszövetség XII. Konferencia – Meghívó

440199 Satu Mare –   Inaului utca 11 szám.  Tel: 0261 769745 E-mail : bogyakis@gmail.com „Áldott, a ki jő az Úrnak nevében; áldunk titeket, a kik az Úr házából valók vagytok!   …  Magasztaljátok az Urat, mert jó; mert örökkévaló az ő kegyelme! „                                                (Zsoltár 118,26.29.) Meghívó Szeretettel meghívjuk a Nőszövetségeket, egyházkerületünk asszonyait és leányait a Királyhágómelléki […]

Bővebben

2011. május 23.

Zsolt 50,16 “A gonosznak pedig ezt mondja Isten: Miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet?” Olvasandó: Zsolt 50,16-23 Egy tükröt tart elénk Isten az ötvenedik zsoltár második felében. Görbe tükröt, melyben meglátja az áldozatra induló ember: a vasárnap, az ünnepnap áldozata szöges ellentétben áll a hétköznapok emberével. Mindkettő én vagyok, de akkor […]

Bővebben

Szilágyi Domokos Szavalóverseny Batizon

Immáron harmadik alkalommal szervezték meg az Egyházmegyei Szintű Szilágyi Domokos Szavalóversenyt Batizon. A szavalóverseny ismét méltó módon emlékezett meg a lelkész-gyermek költő életművéről. A rendezvény első felvonásában Kovács Sándor esperes a 42. Zsoltár első versei alapján biztatta az izguló gyerekeket és hirdette a jelenlévőknek Isten Igéjét, majd Király Lajos egyházmegyei főjegyző, batizi lelkész, a szavalóverseny főszervezője […]

Bővebben

2011. május 22.

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” Zsolt 50,15 Olvasandó: Zsoltárok 50, 1-15 Mindannyian tapasztaltuk már, hogy vannak az életünkben olyan pontok, amiket krízisként vagy válságpontként szoktunk számon tartani. Olyan alkalmak ezek, amikor hirtelen, egyik pillanatról a másikra, vagy egyszer egy folyamat eredményeként minden a feje tetejére áll. Megkérdőjeleződik a […]

Bővebben

Az egység napját ünneplik a hétvégén a magyar reformátusok

A szinte az egész Kárpát-medencére kiterjedő egységes Magyar Református Egyház két évvel ezelőtti megalakulását ünneplik a hétvégén országszerte a református egyházközségekben. Ebből az alkalomból Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap a debreceni Nagytemplomban ünnepi istentiszteleten hirdet igét. Az egység napja rendezvénysorozat több mint száz programot kínál a résztvevőknek Debrecenben, a város […]

Bővebben