Bátor édesanyák és keresztelő Szárazberken

Szárazberken hálát adtak Istennek a bátor édesnyákért a vasárnap délelőtti istentiszteleten. Az ünnepi műsorra keresztelő tette rá a „hitelesítő pecsétet.” Ilonczai Zsombor lelkipásztor hirdette Isten Igéjét: “Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték; köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 5.

„Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Anániás, akihez így szólt az Úr látásban: Anániás! Ő pedig azt mondta: Íme, itt vagyok, Uram! Az Úr pedig azt mondta neki: Kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress ...

Olvassa tovább »

Szigetlankai hohohorgászok Szamosdarán

Két évvel ezelőtt döntöttek úgy a szigetankai presbiterek, hogy azokban az években, amikor nem esik egy időpontra a nyugati és a pravoszláv húsvét, utóbb említett ünnep hétfőjén közös horgászattal színesítik az egyházközség programját. Tavaly sajnos nem adódott erre lehetőség, de ...

Olvassa tovább »

Iszonyat mindenütt

„Durván ráncigálva tartóztattak le egy 71 éves lelkészt London egyik külvárosi részén, miután a klasszikus családmodellről, illetve a férfi és nő közötti házasságról beszélt egy utcai rendezvényen. A hatóságokhoz érkezett bejelentések szerint a lelkész prédikációja „gyűlöletbeszédet és homofób kijelentéseket” tartalmazott. ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 4.

“Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor ...

Olvassa tovább »

Részvétnyilvánítás – Puskás Zoltán

Megdöbbenve, megrendülve, de még mindig a feltámadott Jézus Krisztusban bízva értesültünk arról, hogy Puskás Zoltán (1928 – 2021) 92 évet élt testvérünk, felesége temetése napján, elköltözött az örök hazába. Isten minden értelmet felülhaladó békességét és Szentlelke vigaszát kérjük fia Dr. ...

Olvassa tovább »

Ékes, bölcs igazgyöngy – Anyák napja Erdődön

A vasárnap délelőtti istentiszteleten Erdődön hálát adtak az igazgyöngyökért, azaz az ékes, vidám, bölcs édesanyákért. Kaszaniczki Csongor lelkipásztor a Példabeszédek könyve 31. részéből vett Ige alapján hirdette az Igét: „Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke fölülmúlja az igazgyöngyét. Erő és ékesség ...

Olvassa tovább »

Ima az édesanyámért

Május első vasárnapján szeretet gyúl szívemben, s hozzád esdek jó anyámért gondviselő Istenem. Kérlek áldd meg édesanyám ki szíve alatt hordozott, Lázas éjjen derűs nappal szeretettel gondozott. Úgy szeretnék jó anyámnak sok jót s szépet adni, S míg a földön ...

Olvassa tovább »

Anyák napi körlevél a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Nőszövetségeinek

„A legnagyobb a szeretet!” (1Kor. 13,13) Kedves Testvéreim! Május első vasárnapján évről-évre megemlékezünk az édesanyákról. Templomi közösségben is ünnepélyeket szoktunk tartani, amikor énekkel, szavalatokkal, illatos virágcsokorral kedveskedünk az édesanyáknak, nagymamáknak, megköszönve azt az áldozatot, amit értünk vállaltak, míg felneveltek és ...

Olvassa tovább »

Hálaadás az édesanyákért

„Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra” (1Thesszalonika 5,18) Fontosnak tartjuk a hálaadást. Ezért vannak ünnepeink, amikor kifejezzük a köszönetünket a mi Atyánknak a testi és lelki javakért. Anyák napján is arra indít az ige, hogy hálával ...

Olvassa tovább »

Édesanyák titkai közül

„Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor.” (2Móz3,2b) A Hóreb hegy közelében Mózes találkozik az égő és meg nem emésztődő csipkebokor emberileg megmagyarázhatatlan csodájával. A kíváncsian közelítő vízből menekített pásztor Isten hangját is meghallja ...

Olvassa tovább »

Velünk az Isten – 2021. május 1.

„Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Akik pedig szétszórattak, elmentek, és hirdették az igét.”  (Ap Csel 8,3-4) Olvasandó:Ap.Csel. 8,1-8 A Bibliában az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 8. részének a ...

Olvassa tovább »