Ökumenikus imahét – 2022

Tavaly sok helyen elmaradt az imahét. Remélhetőleg idén erősödhetnek a hívek ökumenikus közösségben! A Szatmári Református Egyházmegye gyülekezetei különböző időpontokban szervezik meg az alkalomsorozatot. 

A 2022-es ökumenikus imahét anyagát és istentiszteleti rendjét a Közel-Keleti egyházak Tanácsa állította össze, akik az alábbi igét választották: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Mt 2,2) A napkeleti bölcsek történetének egy-egy mozzanata jelenik meg ezen a nyolc napon az igehallgatók előtt. Ezek olyan ajándékokat hordoznak hitben, gondolatokban és lelkiekben, amelyek gazdaggá teszik ennek az imahétnek minden esti alkalmát. Az imanyocad az alábbi Igék és altémák mentén kerülhet megrendezésre:

1. nap
„…láttuk az ő csillagát napkeleten…” (Mt 2,2)
Kelts fel, és vonj minket tökéletes világosságodba
Olvasmányok:
Zak 4,1–4 – Egy színarany lámpatartót látok
Zsolt 139,1–10 – Jobbod megragadna engem
2Tim 1,7–10 – Ez a kegyelem…most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által
Jn 16,7–14 – Amikor eljön ő,

2. nap
„Hol van a zsidók királya, aki most született?” (Mt 2,2)
Az alázatos vezető falakat dönt, és szeretettel épít
Olvasmányok:
Jer 23,1–6 – Olyan király, aki bölcsen uralkodik
Zsolt 46 – Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén
Fil 2,5–11 – Nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel
Mt 20,20–28 – Az emberfia nem azért jött…

3. nap
„Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és
vele együtt az egész Jeruzsálemet.” (Mt 2,3)
Krisztus jelenléte megfordítja a világ szokásos rendjét
Olvasmányok:
Neh 4,18–21 – Végeztük a munkát, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig
Zsolt 2,1–10 – Miért tombolnak a népek?
2Thess 2,13–3,5 – De hűséges az Úr, aki megerősít titeket
Mt 2,1–5 – Nyugtalanság

4. nap
„Te pedig Betlehem, […] semmiképpen sem vagy a legkisebb” (Mt 2,6)
Bár kicsinyek vagyunk és szenvedünk, nincs hiányunk semmiben
Olvasmányok:
Mik 5,2–5a.7–8 – Belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen
Zsolt 23 – Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm
1Pt 2,21–25 – Most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez
Lk 12,32–40 – Ne félj, te kicsiny nyáj

5. nap
„A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment” (Mt 2,9)
Az egyetlen Úr vezetésével
Olvasmányok:
2Móz 13,17–14,4 – Az Úr előttük ment nappal felhőoszlopban
Zsolt 121 – Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön segítségem?
Jel 22,5–9 – Az Úr Isten fénylik fölöttük
Mt 2,7–10 – A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment

6. nap
„Meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták
őt” (Mt 2,11)
Az egyetlen Úr imádására összegyűlve
Olvasmányok
2Móz 3,1–6 – Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az
Istenre
Zsolt 84 – Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura!
Jel 4,8–11 – Imádjátok azt, aki él örökkön örökké
Mt 28,16–20 – Amikor meglátták őt, leborultak előtte

7. nap
„Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat,
tömjént és mirhát” (Mt 2,11)
A közösség ajándékai
Olvasmányok:
Hós 6,1–6 – Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot
Zsolt 100 – Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel
ApCsel 3,1–10 – Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom
neked
Mt 6,19–21 – Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is

8. nap
„Más úton tértek vissza hazájukba” (Mt 2,12)
Isten új útjai a szétválás megszokott útjai helyett
Olvasmányok
Jer 31,31–34 – Új szövetséget kötök Izráel házával
Zsolt 16 – Megismerteted velem az élet útját
Ef 4,20–23 – Újuljatok meg lelketekben és elmétekben
Mt 11,25–30 – Mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől,
és felfedted a gyermekeknek
A 2022-es Ökumenikus imahét anyaga itt érhető el.

Vélemény, hozzászólás?