Okos istentisztelet – konfirmáció Szigetlankán

Amolyan vadócnak tűnő, de életrevaló csapat konfirmált Szigetlankán, hat lány és tíz fiú bátran tett bizonyságot hitéről tele templomban.

Vasárnap reggel a Deák Ferenc téri parkból vonultak be az ifjak, énekelve: „Vezess Jézusunk, véled indulunk…” Rácz Ervin lelkipásztor köszöntötte a híveket és a Rómabeliekhez írott levél magyarázatáról szóló igehirdetés-sorozat 34. részéhez érkezett, mely személyre szabottan szólt a konfirmandusokhoz : „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róma 12,1-2) Az Ige úgy kezdődik, hogy „kérlek”. Nincs is más eszköz, de nem is kell más, mint a kérés Isten szolgája részéről. Kérés arra, hogy odaszánt életűek legyünk, és ne csak félszivel kövessük Krisztust. Annak úgy nincs értelme. Az okos istentisztelet erről a teljes odaszánásról szól, mely a hétköznapokban is ugyanúgy működik, mint az ünnepnapokban, a templomküszöbön túl éppúgy, mint a templomban. Nem butaság odaadni azt, amit úgy sem tarthatunk meg azért, amit nem veszíthetünk el. Isten élő áldozatot akar. Ezt krimikben szoktuk hallani: az áldozatot élve akarom! Jézus azért jött, hogy életünk legyen és neki tetsző életet éljünk. Vajon a konfirmációi istentisztelet tetszett neki? A tele templom tetszik neki? Ő a szívünkbe lát, a valóságot látja egyen-egyenként, ezekre a kérdésekre ezt is figyelembevéve válaszol. Nem Istennek teszünk szívességet azzal, hogy konfirmálunk, hiszünk és neki tetsző életet élünk. Változnunk kell és erre csak az Ő erőterében vagyunk képesek, tőle el nem szakadva. Az Ige, az élet most még szépen kér erre a változásra. Most még. Egyszer majd előtte is meg kell állni színről színre. Az sokkal izgalmasabb lesz mind a konfirmáció – bátorított és figyelmeztetett a lelkész.

Kocsis Leila gyakornoklelkész az áldásról szólt néhány bátoritó szót, majd következett a konfirmandusok bátor bizonyságtétele. Konfirmáltak: Csikos Alexandra, Fodor Fiona, Ilyés Jázmin, Katócz Ingrid, Képes Boglárka, Polner Kíra, Ambrus Dávid, Cretu Kevin, Kállay Nimród, Kocsis Erik, Musilla Kristóf, Puskás Ábel, Schupler Adrián, Tamba Dániel, Turóczy Roland és Turos Lehel.

Négy fordulóban először a kiskátéból, majd a Heidelbergi kátéból kaptak kérdéseket, egy Ó- és egy Újszövetségi Igét mondtak, majd énekeltek, többen külön is. Jóhangú gyerekek is szép számmal vannak közöttük. „Újszövetéged elfogadom” – kezdetű ének eléneklése után elmondták: „Református magyar vagyok, amig élek az maradok, megígérem, megfogadom, hogy hitemet holtig vallom. Ámen!”

A konfirmandusok nevében Ambrus Dávid szólt, az ifjúsági bibliaórára Pászti Edina hívogatott, Csorvási Béla főgondnok, Veréb Nikolett volt gyakornoklelkész és Balogh Csongor legfiatalabb presbiter pedig bátoritó szavakat intézett az ifjak felé, akik jövő vasárnapon már a gyülekezettel együtt fognak úrvacsorázni. Az egyik konfirmandus elmondta, már nagyon várja, hogy az úrvacsorai közösségben ő is ott lehessen.

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.730602315732858&type=3

Vélemény, hozzászólás?