Ő igaz és igazzá tesz – vakációzáró és tábortalálkozó SZIKE Szigetlankán

Hálát adtak a nyár áldásaiért, annak egyik csúcseseményéért a SZIKE táborért a vakációzáró ifjúsági istentiszteleten Szigetlankán. Dicsőitett a szIGEt Együttes.

Vasárnap 17 órától a Deák téri református templomba ifjak érkeztek Igét hallgatni és dicsőíteni. Csatári Leila gyakornoklelkész imádságát követően az Igét Pop Titus teológiai hallgató hirdette: „Most pedig törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták, mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte türelmében, hogy e mostani időben megmutassa igazságát: mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.” Isten Igazsága ebben ez. Jézus váltsága által a hívőnek elengedte a bűneit az Úr, türelmében. Mert az, hogy élünk, akár hiszünk, akár nem – ez Isten kegyelméből van. Az, hogy a szentsége nem égeti el a bűnöst, hogy az Ítélet Napja még nem jött el, az Isten türelmességéből fakad. Az, hogy időt ad az embereknek megtérni, ez türelem és kegyelem – igazi szeretet. Mert ő igaz és igazzá tesz. Jézusban, nem olcsó kegyelem, hanem ingyenes. Drága volt az áldozat. Ő igaz, de igazzá teszi azt is, aki hisz Jézusban. Egyetlen módja van annak, hogy a jó útra térjünk, hogy igazi örömünk, valós békénk és csalódást nem okozó reményünk legyen – ha elhisszük ezeket az eseményeket – ha hiszünk Jézusban. Mi nem tudjuk helyrehozni, de nem is kell mert Ő hozta helyre. Isten azt a tökéletes és szeretetteljes életet, amit Jézus élt, nekünk tulajdonítja. A bűnünket elengedi és a Fiú igazságát megkapjuk helyette – már most, míg bűnösök vagyunk. Ez az örömhír! Ez az evangélium! Keresztyénnek lenni nem jelent mást, mint megigazultnak lenni kegyelemből, a Jézus Krisztusba vetett hit által. Gyakorlatilag a megigazulás részünkről való lépése az, hogy megismerjük Krisztus evangéliumát, felfogjuk, hogy igaz, és rájövünk, hogy ez ránk vonatkozik. Te hiszed-e ezt? mert ennyi, semmivel se több, mert Isten igazsága törvény nélkül jelent meg a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Az engedelmesség, az a másfajta élet, ami jellemző a keresztyénekre, ami krisztusi, az pusztán csak következménye ennek az élő hitnek. – mondta Pop Titus.

A szIGEt Együttes tíz gyönyörű, lélekemelő énekkel dicsérte az Urat, a jelenlevő ifjak pedig lelkesen énekelték velük, többek között a nyári tábor himnuszát is: Átölel jelenléted.

Rácz Ervin házigazda lelkipásztor, leköszönő egyházmegyei ifjúsági előadó megköszönte, hogy szolgálhatott ilyen minőségben egy féltucat évig egyházmegyei szinten. Ugyanakkor bemutatta Tolnai János egri lelkipásztort, aki átveszi tőle a stafétát az elkövetkezendő hat esztendőre. Rácz Ervin ugyanakkor arra kérte az ifjak gyülekezetét, hogy imádkozzanak az Egyházért, melynek ők is fontos tagjai. Az ifjúsági istentisztelet pizzázással és jóhangulatú beszélgetésekkel ért véget a parókia udvarán.

További képek: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6156560384373580&type=3

Vélemény, hozzászólás?