Kezdőlap / Nincs kategorizálva / N vekedett a l leksz m a szatm ri egyh zmegy ben – Egyh zmegyei K zgy l s Szatm ron

N vekedett a l leksz m a szatm ri egyh zmegy ben – Egyh zmegyei K zgy l s Szatm ron

Megtartotta vi k zgy l s t a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye. A Szatm r-L ncos templomban mintegy nyolcvank t k zgy l si tag, lelk sz, gondnok, presbiter vett r szt az elm lt esztend re visszatekint egy ttl ten, melyen Kir ly Lajos f jegyz pr dik lt, Cs ry Mikl s f gondnok s Kov cs S ndor esperes pedig vezette a gy l st.

Cs t rt k n d lel tt 10 r t l az egyh zmegye f jegyz je a J nos evang liuma 21. r sz nek els 11 verse alapj n hirdette az Asr szav t: Az Ige a tan tv nyok s egyben a mindenkori egyh z k zdelm t, annak neh zs geit, l tsz lagos eredm nytelens g t, kudarcait s Krisztus ltal val “semmi- llapotok s lethelyzetek” kimozd t s t s v ltoz s t mutatja be. P ter annak ellen re, hogy dolgozni akar, hogy mozg s t , p ldaad s modell rt k szem lyis g, m gsem fognak semmit. Sz molunk-e azzal, hogy p lyafut sunk sor n, minden mozg s t s s p ldaad s ellen re vannak n. “semmi lethelyzetek“, a munka ellen re az res “h l “, nincs gyarapod s s n veked s? – tette fel a k rd st az igehirdet , majd biztatott: J zus, az jrakezd s lehet s g nek z loga. Arra a k rd sre, hogy mennyire lesznek halak, azaz ld sok, gy m lcs k s l that eredm nyek let nkben az annak f ggv nye, hogy mennyire tudunk engedelmeskedni J zusnak.

Azt k vet en, hogy Elekes Gyula presbiteri f jegyz megsz molta a megjelent k zgy l si tagokat, Cs ry Mikl s egyh zmegyei f gondnok abb li r m nek adott hangot, hogy az elm lt vekben az egyh zmegye, valamint a lelk szek s presbiterek k z tti viszony er s d tt.

Kov cs S ndor esperes jelent s t 13. zsolt r szavaival kezdte, mely alapj n elmondta a h v ember visszatekint s t a h la, az im ds g s a k rd sek felt tele is jellemzi. Az Istennel megb k lt ember tud csak helyesen k rdezni, nem v dol, hanem k zbe megvallja: Isten kegyelm ben b zik. Az egyh zmegye 45 anya-, 11 le ny- s 1 misszi i egyh zk zs g ben az elm lt vben 462 temet s, 289 keresztel s volt, ami apad st jelent, m gis az azel tti vhez k pest 460 szem llyel n vekedett az egyh zmegye l leksz ma, val sz n leg a misszi s az egyh zmegyei vizit ci k hat s ra: 2013-ban 20.419, 2014-ben 20.879 lelket jelentettek le az lelk szek. Az esperes ezut n a gy lekezeti megval s t sok hossz sor t tolm csolta a k zgy l snek.

A k l nb z misszi i ter letek besz mol inak megvitat sa s azoknak elfogad sa ut n t bb aktu lis gyet is megt rgyaltak, t bbek k z tt a k vetkez v egyh zfenntart i j rul k nak k rd s t, t rekedve arra, hogy egys ges legyen ebben is az egyh zmegye. A nemzeti im ds g ut n szeretetvend gs ggel z rult az alkalom.

Szóljon hozzá