N met, lengyel s t r k vend gek a “Term szet s szeretet otthon ban”

Az “Eur pai Mobilit s Hete – Szeptember 16-22” alkalm b l a Szatm ri K rnyezetv delmi gyn ks g k l nb z t j koztat s figyelemfelkelt esem nyt szervezett, mely a “V lassz. V ltoztass. Kombin lj” mott k r csoportosult.

Ezeken az esem nyeken volt szerencs nk a szatm rn meti r sztvev k n k v l olyan magas rang civil lelk lettel rendelkez k lf ldi vend geket is k sz nten nk, akik az Erasmus+”Vissza a j v be” program keret n bel l a K k nyesdi ltal nos Iskola vend geik nt l togattak megy nkbe. Igy Lengyelorsz got 12 di k s 3 tan r, N metorsz got s T r korsz got 4-4 di k s 2-2 feln tt k pviselte. A k lf ldi vend gek nagy lelkesed ssel vettek r szt a K rnyezetv delmi gyn ks g rendezv nyein. gy szeptember 18- n vend geink megtekintett k Bikfalvi Zsolt fot ki ll t s t a Kossuth kerti Z ld H zban, ahol Elek Emese k rnyezetv delmi tan csad ismertette az p let t rt net t is. K vetkez napon a vend gek az “Alternat v utaz si lehet s g a Szamos v lgy ben” mozgalm ba is bekapcsol dtak, s kipr b lhatt k a Szamos foly n a kajakoz st illetve a t lt sen a ker kp roz st. Szeptember 21- n vend geink Nagytarn ra l togattak, ahol megl togatt k a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye ltal m k dtetett “A term szet s szeretet otthona” ifj s gi t bort. A t bor leny g zte a kir ndul son r sztvev ket, akik let kben el sz r l thattak m anyagpalackokb l p lt h zat s jrahasznos tott kartonb l k sz lt term szetbar t b torzatot. A r sztvev k kifejezt k abb li hajukat, hogy a j v ben nagyon sz vesen t rn nek vissza Nagytarn ra, mint t borlak k.

Tisztelettel: B k ssy Erzs bet

Vélemény, hozzászólás?