Kezdőlap / Napi Ige / Napi Ige, 2012 augusztus 2.

Napi Ige, 2012 augusztus 2.

“És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testökből, és adok nékik hússzívet;”Ezékiel 11,19

A Bibliát olvasó ember, újra és újra megbizonyosodhat arról, hogy az Isten kijelentései, melyek az Izrael népét célozták meg, nagyon is modern gondolatokat tartalmaznak, és egyben hűen tükrözik a világunk mai képét is. Miről is van szó a 11. fejezetben?

Ebben a fejezetben folytatódik az a látomássorozat, amelyről a 8–10. rész szól. A próféta eksztatikus állapotban úgy érzi, hogy felemeli és más helyre viszi őt a Lélek. Elizeus mennyei dolgokat lát a Lélek által és a jövőbe lát, és láthatatlan résztvevőjévé válik Jeruzsálem vezetőinek tanácskozásán, amely a templom bejárata és az oltár között folyt. A próféta két férfit meg is nevez, akik a nép vezetői közé tartoztak. De gonoszságokat terveznek, rossz tanácsokat adnak; azaz a nép ügyeit nem az Úrnak tetsző módon intézik. Sajnos a 3. vers első mondatát többféleképpen is lehet fordítani: „nem lesz itt hamarosan házépítés”; „nem lesz a közelben házépítés”; sőt a „házépítés” jelenthet családalapítást is. Jeruzsálem újgazdagjai úgy gondolták, hogy minden rendben van. Itt maradtak a Babilóniába hurcolt foglyok házai és földjei, ezeket csak birtokba kell venni, és nincsenek tovább megélhetési gondok. A továbbiakban Istennek prófétája elmondja, hogy az Úr megítéli őket és ítéletet hirdet felettük.

Amennyiben figyelemmel követjük országunkban kialakult politikai, erkölcsi váltságot, óriási nagy hasonlóságokat vélhetünk felfedezni az Igénk kijelentése között. Mert valahogy a mai „politikai elit” sem jó és Istennek tetsző tanácsot osztogat és nem is úgy irányítja a nép életét. És van egy réteg, az „újgazdagok” osztálya, akik meg vannak győződve arról, hogy minden rendben van hazánkban. Sajnos ezt az alapján mondják, hogy nekik az anyagi helyzetük meg van alapozva, de ezt az alapot, hogy hogyan szerezték azt most inkább itt ne firtassuk. És amíg ezt a „jó helyzetet” egyszerű ember is elhiszi, (fültanúja voltam egy társaság beszélgetésének) addig itt építésről, fejlődésről, családépítésről és támogatásról nem lesz szó. Úgy gondolom, hogy Isten nemcsak népét, hanem a mai embert is: engem és téged, kis és nagy embert egyaránt megítél, vagy meg fog ítélni. Vajon mi lesz az ítélet?

Olvasva a mai Igét, hirtelen a mélységekben találtam magam: ilyenek vagyunk mi. De Isten valami csodálatos örömhírt közvetít számunkra a fejezet második felében: adok nektek egy (fordíthatjuk új, vagy más szívet) és egy új lelket. A nép szívében és lelkében ad változást. Nem arról van itt szó, hogy a nép tagjai egyetértésre jutnak, hanem azon, hogy belsőleg mássá lesznek. A kőszív helyett, mely mereven szembeszegült Isten akaratával, hús-szívet kapnak, mely kész engedelmesen végrehajtani Isten parancsolatait. Ezzel megvalósul Isten akarata: helyreáll a szövetség Isten és népe közt, amit kifejez a 20. vers második mondata: „Ők nekem népemmé lesznek, én pedig nekik Isten(ük) leszek.” Aki nem kész arra, hogy az Úrnak engedelmeskedjék, azt menthetetlenül utoléri az ítélet.

Azért imádkozzunk a mai nap, hogy vezető és kisbeosztású emberek egyaránt szív és lélek szerint mássá legyenek, hogy Isten utasításait betartva a mi kis népünket, a saját családunkat, és a nagy népet Isten szerinti életre neveljük. Ámen

Kovács Mátyás Péter, lkp.

Szóljon hozzá