Nagy rdekl d s Elek Gy rgy k nyv nek bemutat j n

A v rtn l t bben jelentek meg Elek Gy rgy j k nyv nek bemutat j n. A p rv laszt sr l, p rkapcsolatr l, h zass gr l s csal dr l sz l k tetet eredetileg a Szatm ri Reform tus Egyh zmegye Esperesi Hivatal ban mutattatta volna be a szerz , de k z ns g kin tte a hivatal tan csterm t s a Reform tus Gimn zium d szterm ben bonyol tott k le a rendezv nyt.

Kir ly Lajos esperes a k nyv bemutat j nak “nyit nyak nt” szokatlan, de ann l hat sosabb eszk zzel lt: Johann Sebastian Bach: Aria c m m v t hallgattatta meg a hallgat s ggal, mik zben n ha megszak totta a zenelej tsz st, a jegyzetf zet t a f ldre ejtette, a mobilj t felt n en n zte, a t sk j t a v ll ra vette. A zene meghallgat sa ut n elmondta, hogy szerinte a vil g legcsod latosabb zenei alkot sa s harm ni ja az Aria. Ilyen sszhangra v gyik a csal d, a p rkapcsolat s a h zass g, azonban ezt az sszhangzat-k pet gyakran megzavarj k nem v rt esem nyek (konfliktusok, rdektelens g, felel tlens g stb.). A kapcsolatok olyanok, mint a zene: vannak benne sz netjelek/mosolysz netek, m ly- s magas hangok/m lys gek s magass gok, temp s s lass temek/k l nb z letszakaszok, moll- s d r akkordok/szomor s vid m id szakok. Dr. Locsm ndi Mikl s: A kort rs zene pszichikai eredm nyeinek t kr ben c m munk j b l id zve vont tov bbi p rhuzamot a zenevil g s az emberi kapcsolatok k z tt.

A bevezet gondolatok ut n ker lt sor a k nyv bemutat s ra, melynek h rom fejezet t taglalta az esperes. Elmondta, hogy Isten els nemtetsz st kifejez mondata a vil g teremt s nek hajnal n ppen a k z ss g rdek ben hangzott el: “Nem j az embernek egyed l lenni” (1M z 2,18). A k nyvet ak r teol giai, pszichol giai, antropol giai, irodalmi vagy szoci letikai szempontb l is vizsg ljuk, M rei Ferenc gondolat hoz rkez nk, mely szerint az ember m sok arc ban, a k z ss gben ismerheti meg nmag t. (K z ss gek rejtett h l zata, 1971). A r szletes bemutat s ut n a szerz sz lt az egybegy ltekhez, majd Kir ly Lajos gondolat breszt k rd seire az illet t m ban j rtas szakemberek s a hallgat s g k z l l v k v laszoltak s reflekt ltak.

Vélemény, hozzászólás?