Meghívó – Nőszövetségi konferencia újra a Kings Landben

„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!“ (János 14,27)

Szeretettel meghívjuk a Királyhágómelléki Református Nőszövetség tagjait, egyházkerületünk asszonyait és leányait, valamint a Testvér-nőszövetségeket, nyári Konferenciánkra, amelyet 2022. július 23-án  a köröskijenői Kings Land nevű rendezvényközpontban tartunk. Cím: Ineu, jud. Bihor. (Nagyváradtól Kolozsvár irányába kb. 14 km).

Konferenciánk témája: Krisztust követő asszonyok a szeretet és békesség szolgálatában.

10,00 – Gyülekezés, zászlósbevonulás

10,30- Igehirdetés: Ft. Csűry István püspök – Királyhágómelléki Református  Egyházkerület

11,00 – Úrvacsorai ágenda:  Ardai Erika lp.- Bihari Református Egyházmegye nőszövetségi elnöke. Az úrvacsoraosztásban a Bihari Ref. Egyházmegye nőlelkészei segédkeznek

12,00 – Köszöntések: Bogya-Kis Mária lp. KREK nőszövetség elnöke, Vincze Judit lp. KREK missziói előadótanácsos, Dénes István – Lukács lp. esperes, Bihari Ref. Egyházmegye, Generális Direktor

12,20 – Előadás : Bogya-Kis Mária: A nőszövetség egyházépítő szerepe a gyülekezetben.

12,50 – Ebédszünet, csoportos beszélgetések, ismerkedés

14,00 – Előadás : Visky István lp. A társ, akit Isten velem  szembe állított.

14,30 – Vendégeink, nőszövetségi vezetők köszöntő szavai. Új zászlók avatása.

15,00 – Bemutatkoznak a Harangszó újság munkatársai. Lesz imaösvény, kézműves kiállítás, az egyházmegyei nőszövetségek hímzett, varrottas munkáiból.

16,00 – Záró áhítat, áldás: Nagy Erika lp. KREK nőszövetségi alelnök

16,20 – Hazautazás

Jelentkezési határidő : 2022.július 11. Mindenki a maga megyei nőszövetségi elnöknőjénél jelezze részvételi szándékát. Részvételi díj személyenként 15 RON. Kérjük Asszonytestvéreinket, hogy a nőszövetségi zászlókat hozzák magukkal .

Elérhetőségek még: Bogya-Kis Mária Tel. 0757084773 ,  Ardai Erika Tel. : 0742148373.

Mindenkit szeretettel várunk. Isten áldja meg találkozásunkat!

Vinczéné Pálfi Judit lp.                                      Bogya-Kis Mária  lp.  Ardai Erika lp.

KREK missziói-diakóniai előadótanácsos  elnök    KREK Nőszöv. elnök   Bihari Ref. Egyházmegyei Nőszöv

Vélemény, hozzászólás?