Lelkiismeretünkön keresztül – Bepillantás Láncos imahetébe

Imahetet tartanak ezen a héten Szatmár-Láncos Református Egyházközségben. Hétköznapon minden délután 17 órakor vendéglelkipásztorok hirdették, hirdetik Isten Igéjét, vasárnap délelőtt záródik az imaalkalom-sorozat.  

Csütörtökön Bogya Kis Mária a Szatmár-szamos-negyedi Református Egyházközség hirdette Isten Szavát a János evangéliuma 12. részének néhány verse és a Lukács evangéliuma 4. részének 18. verse alapján: „Az Úr Lelke van énrajtam, aki felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és elküldött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak a szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megtörteket.” Az igehirdető az imahét soron következő témájáról a szegények elnyomásáról, megalázásáról szólt, buzdítva arra, hogy ebben is az igazságra törekedjünk! Az Úr Jézus fontosnak tartja ezt a témát, hiszen első beszédében idézi Ézsaiás prófétát a fenti Igében. Sokszor megfogalmazódik bennünk a kérdés akkor, amikor szegényeket látunk, hogy hol van Isten ilyenkor, mit tett annak érdekében, hogy annak jobb legyen. Ekkor lelkiismeretünkön keresztül azt a választ adja: téged teremtettetelek.

Az igehirdetést követően Korda Zoltán és Szilágyi Balázs házigazda lelkipásztorok köszönték meg az igehirdetés szolgálatát, utóbbi Igével köszöntötte a gyülekezetet. Mészáros Gergely kántor, karnagy vezetésével a gyülekezet kórusa énekben tett bizonyságot Mansell Ramsey művével: Hinni taníts Uram.

Vasárnap délelőtt Szilágyi Éva szilágycsehi lelkipásztor kezdte az imahetet. Az eddigi alkalmakon szolgált: hétfőn: Gáti Tibor kisbábonyi-, kedden: Higyed János Szatmár- kültelki-, szerdán: Nagy Attila magyargéresi lelkipásztor.

A továbbiakban a következő lelkészek hirdetik az Igét: pénteken Mihály Lehel szamoskrassói lelkipásztor, szombaton pedig Dohi Arnold segédlelkész Szatmár-Németiből. Az imahét április 7-én, vasárnap a délelőtti istentisztelettel zárul, amikor Király Lajos a Szatmári Református Egyházmegye esperese hirdeti az Igét. Szeretettel hívják és várják kedves testvéreket ezen alkalmakra.

Vélemény, hozzászólás?