Lelkészcsendeshét a a Sólyomkővári Bétel-Táborban

Engedték, hogy az Úr a kezébe vegye és szervízelje őket. Június 26-30. között lelkészcsendeshetet tartottak a Sólyomkővári Bétel-Táborban.

Az ötlet Dunamellékről érkezett. A Dunamelléki Református Egyházkerületben Cseri Kálmán 1978-től haláláig szervezett lelkészcsendeshetet. Számos lelkipásztor és házastársa számára váltak ezek a hetek a lelki megújulás és a szolgálatban való megerősödés forrásaivá. Partiumból és Erdélyből is többen részt vettek ezeken, az Emmaus Házban (Kecskemét) és a Sion hegye Konferenciatelepen (Tahiban) tartott áldott alkalmakon, de a távolság miatt nem volt egyszerű ezekre a helyszínekre eljutni.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület második alkalommal tartott lelkészhetét, melyre szeretettel hívtak minden lelkipásztort és házastársát a két romániai egyházkerületből, vagy akár határokon túlról.

Mivel foglalkoztak a lelkészhéten? Röviden így fogalmazták meg a szervezők: „engedjük, hogy az Úr a kezébe vegyen és szervízeljen bennünket. Szükségünk van arra, hogy egy kicsit leálljunk és elcsendesedjünk. Jut időnk: egyéni csendességre, szolgálatunkat érintő előadások hallgatására. Ezen kívül, Isten gyógyító, erősítő Igéje szólni fog hozzánk, és alkalmunk nyílik pihenésre, beszélgetésre, testi-lelki feltöltődésre.”

Ezen a héten vezérfonalként lelkészi szolgálatukat vizsgálták meg a sáfárság szempontjából, valamint pl. Dr. Szalai Zsolt, a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának elnöke a gyülekezeti gazdálkodás kérdéseit járták körbe. Előadásokat tartott a témában Marco de Leeuw van Weenen missziói munkatárs. A hét kezdő áhítatát Bogdán Szabolcs János püspök, az alkalomsorozat végén pedig a záró áhítatot Rácz Ervin egyházkerületi missziói előadó tartotta, úrvacsorai közösségben.

Vélemény, hozzászólás?