Kezdőlap / Egyházmegyei hírek / Legyőztem a világot

Legyőztem a világot

„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”  (Ján 16,33)

A tanítványoknak Krisztus mellett is nehezen érthető az ő elmeneteléről szóló beszéd. Isten Fia mindent megtehet, kezében a történelem kormánya, akkor mi kényszerítheti egy sokak által felesleges, de a tanítványok részére is elfogadhatatlan lépésre. A mindenkori értelem vezette ember vitája kezdődött el a kereszt árnyékában és tart mindmáig. A felületes hit erőlködése jelentkezik az áldozat szükségességének és végső céljának elfogadása kapcsán.

Az ember ma is hasonlóan kezeli ezt a kérdést. Rapszodikus keserűséggel állapítja meg, hogy nyomorúságunk bőséggel szaporodik, kiábrándultabbak bántóan állapítják meg, hogy az egyház a maga Urával együtt tehetetlen. Emlékszem a falunkon egy vasárnap délelőtt utazott át a rettenetes diktátor, és bár tudták, hogy koraestére várható érkezése, ennek ellenére a helyi királykodók már a reggeli órákra kiállíttatták a lakókat élősorfalként az útmentére. A rendelet úgy szólt, hogy a templom zárva marad, a harangok elnémulnak. Az idősebbik rendőr diszkréten figyelmeztette az egyháziakat, hogy előállítási parancsot kaptak, és az ellenállókat azonnal elviszik. A hatalmiak látható elszánással ellenőrizték a megfélemlített embereket. Ebben az időben büntették a templomba járókat, ekkor mondatták fel a prédikációt a zsarolhatókkal, ekkor szakították el a gyülekezeteket az egyházi felsőbb vezetőktől. Püspökök, püspök-helyettesek, esperesek ekkor feledkeztek meg a szolgálat igazi tartalmáról. Írták a békepapság körleveleit, a hatalomigazoló vezércikkeiket, nevetséges távirataikat az ördögi gépezet fejedelméhez és végrehajtó osztagaihoz.

A világon nyomorúságotok van… igazolja Krisztus a mindenkori panaszkodót. Mindig is volt, és lesz is. A nyomorúság mindig halálveszéllyel van tele. A félelmet gerjeszti, hogy titokzatos erők vannak a háttérben, amelyeket csak részben, és későn ismerünk fel. Így vagyunk ezzel a most életünkre támadó vírussal is. Nyomorúságunkkal együtt szaporodik a vád is. Ezért halt meg, ezért támadt fel, ezért van a mennyben… ?

Illik Krisztus kijelentését egészében felismernünk! Krisztus elismeri a nyomorúság létét, azonban a mindent megelőző és felülíró mennyei tettről szól, azaz: a világot győzi le! Tüneti kezelés helyett a betegség gyökerét veszi hatalmába. Az egyház igehirdetői alázata elhordozza az ateizmus gyűlöletét, a türelmetlen hívek rágalmait és minden körülmény között hirdeti, hogy a világot lába alá vetette Ő, Aki a kereszten meghalt, de feltámadt, hogy a mennyből kísérje a nyomorúság sűrűjén küzdőket. El kell jönnie az időnek, amikor sokkal többen adnak hálát a világot legyőzőnek, mint olyanok, akik megrekednek a nyomorúságok miatt kesergők között.

Ha a járvány legyőzéséhez szükség van a szakértők szerint a lakosság háromnegyedének átoltatására, akkor nem tévedünk, ha a párhuzam kedvéért legalább ilyen arányban állapítjuk meg a hittel való „átoltatás” szükségességét. Krisztus a világ felett győzelmet aratott, itt az ideje, hogy az emberiség győzelmet arasson kételkedése és tájékozatlansága felett!

Csűry István püspök

Szóljon hozzá